Han Goodijk

Gepubliceerd door op 24 januari 2023 in
Han Goodijk
senior ontwerper stedenbouw en landschap

Han Goodijk is senior ontwerper op het raakvlak van stedenbouw en landschap. Door zijn lange betrokkenheid bij de gemeente Zwolle is hij in staat om maatschappelijke relevante thema’s op alle schaalniveaus onderdeel te laten vormen van de opgave. Een gezonde aantrekkelijke leefomgeving die is verweven met de context staat centraal. Binnen de gemeente Zwolle ligt zijn focus op het stadshart waar grote transformaties op gebied van waterveiligheid, mobiliteit en gebiedsontwikkeling plaats vinden.