Nicolette Cremers

Gepubliceerd door op 20 juni 2022 in

mr. Nicolette Cremers
Senior juridisch beleidsadviseur bij Zorgverzekeraars Nederland
Nicolette Cremers werkt sinds 1992 in de verzekeringsbranche. Ze heeft in die periode bij Agis en OHRA gewerkt. Momenteel werkt ze bij Zorgverzekeraars Nederland. Sinds een geruim aantal jaren actualiseert Nicolette digitale handboeken betreffende de Wlz en Zvw. Daarnaast is ze sinds 2000 docent en auteur. Ook verzorgt ze sinds 2007 cursussen. In 2006 heeft Nicolette samen met mr. G.J. de Groot het “Handboek Zorgverzekeringen, De Zorgverzekeringswet in de praktijk” geschreven en is ze een van de auteurs van de Bundel Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht. Nicolette schrijft regelmatig artikelen voor diverse vakbladen. Ze is lid van de Redactieraad Rechtspraak Zorgverzekeringen, een aantal arbitragecommissies, voorzitter bij de KPZ geschillencommissie en mediator (NfM geregistreerd).