Gerrie Fenten

Gepubliceerd door op 9 maart 2020 in

Gerrie Fenten
Thema-expert Ruimte NPRES

 

Naast haar werkzaamheden voor de helft van haar tijd bij het NPRES is Gerrie al sinds 2008 vanuit verschillende ministeries betrokken bij de energietransitie. Zo heeft zij als planoloog aan de wieg gestaan van de structuurvisie van het Rijk die het planologisch kader moest bieden voor de grootschalige windmolenparken. In die tijd was zij ook actief betrokken bij de voorbereidingen van een aantal grote windmolenparken. Daarna is zij actief betrokken geweest bij de pilots regionale energie strategieën. De ervaringen in deze pilots zijn de basis geweest voor het nationaal programma RES. Binnen het nationaal programma RES is zij momenteel thema-expert ruimte. Dat betekent enerzijds decentrale overheden stimuleren en ondersteunen om voldoende ruimte te vinden voor energietransitie in relatie tot andere opgaven en belangen. En anderzijds kennis opbouwen en delen met betrekking tot vertaling van RES afspraken in instrumenten van de omgevingswet..

 

Bekijk LinkedIn profiel