Frank Helsloot

Gepubliceerd door op 10 maart 2020 in

Frank Helsloot
Planoloog Havenland

 

Frank is planoloog en heeft met Rob Hendriks in 2011 HavenLand opgericht, adviesbureau in “lastige” overheidsprocedures. Frank is gespecialiseerd in Ruimtelijke Ordeningsprocedures en Duurzaamheid, met een focus op het omgevingsrecht, bestemmingsplannen en vergunningen. Hij adviseert zowel overheden als marktpartijen over tijdelijk grondgebruik, flexibele woningbouw, bedrijfsontwikkeling, bestemmingsplannen, vergunningverlening, circulaire economie, de energietransitie of duurzame energieopwekking.