Eugene Zaaijer

Gepubliceerd door op 8 juli 2020 in

Eugene Zaaijer
Architect en expert Creative Problemsolving

 

Eugene Zaaijer is architect en creative problemsolver. Hij heeft zich vanuit de veranderende ruimtelijke opgaven die hij als directeur van een architectenbureau herkende, gespecialiseerd in het creative problem solving model (CPS). Sinds 2016 begeleidt hij organisaties in het proces om van een probleem een win-win-situatie te maken. Zijn aanpak im deze (onderhandelings)processen kenmerkt zich door creativiteit en aandacht voor wat mensen écht drijft. Eugene is een ‘omdenker’, in staat om vanuit nieuwe perspectieven meerwaarde te creëren. In 2018 en 2019 was hij trainer en programmaleider “Het nieuwe Onderhandelen” voor crisismanagers van veiligheidsregio’s vanuit het gedachtengoed van Meervoudige Intelligentie. Wkb.

Bekijk LinkedIn profiel