Elske van Dalen

Gepubliceerd door op 19 mei 2022 in

Elske van Dalen
trainer en beleidsadviseur
Elske is opgeleid als pedagoog en heeft ruim twintig jaar ervaring in de uitvoering van de jeugdzorg en volwassenzorg.
Vanaf de transitie in 2015 werkt zij op het snijvlak van beleid en uitvoering van o.a. de Jeugdwet en WMO bij gemeenten in de rollen van teamleider, kwaliteitsmedewerker en beleidsadviseur.
Daarnaast werkt zij sinds enige jaren als trainer op het terrein van beleid, wetgeving en uitvoering in het sociaal domein.