Ellen van Vossen

Gepubliceerd door op 13 juli 2017 in

Ellen van Vossen
Dorpsmanager, Gemeente Bussum

 

Ellen houdt zich bezig met het verbeteren van de winkelbezetting in het winkelhart van Bussum en de aanloopstraten naar het winkelhart. Tevens doet zij ad beleidsvoorstellen naar de gemeente Bussum op het gebied van interpretatie van bestemmingsplannen teneinde mogelijke barrières bij het invullen van lege panden te slechten.