Dorine van Hoogstraten

Gepubliceerd door op 27 juli 2017 in

drs. Dorine van Hoogstraten
Strategisch beleidsadviseur, MOOI Noord-Holland

 

Dorine is architectuurhistorica en al jaren werkzaam in de advisering over erfgoedbeleid en de omgang met monumenten. Zij is verantwoordelijk voor het Steunpunt Monumenten en Archeologie, in samenwerking met Stichting NMF. Daarvoor was zij onder meer voorzitter van de Monumentenadviescommissie Noord-Holland en van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit Noord-Holland Zuid.