Dorine IJsseling

Gepubliceerd door op 24 juni 2020 in

Dorine IJsseling
Adviseur Sociaal Domein bij BMC

 

Dorine IJsseling werkt sinds 2,5 jaar bij BMC als adviseur Sociaal Domein. Binnen verschillende gemeenten, zowel G4-gemeenten als kleinere dorpen, heeft zij als interim beleidsadviseur gewerkt aan de ‘beweging naar voren’. In deze opdrachten stond het voorkomen of uitstellen van duurdere zorg en het bouwen aan een sterke sociale basis centraal. Daarin heeft zij aan den lijve ondervonden voor welke uitdagingen je als gemeente staat wanneer je wilt investeren in de sociale basis en gelijkwaardige samenwerking met partners. Dit vraagt zowel van de gemeente zelf als van partners een verandering in houding, die onwennig of ‘spannend’ kan voelen. Vanuit praktijkgerichte projecten heeft zij gewerkt aan deze transformatie. Binnen BMC is zij opgave manager van het opgaveteam Sociale Basis, waarin wordt gewerkt aan kennisontwikkeling over dit thema.