Dirk Verhagen

Gepubliceerd door op 2 november 2021 in

Dirk Verhagen
Stedenbouwkundig ontwerper en Partner Urban Synergy

Dirk Verhagen (MSc) heeft met Laura de Bonth (MSc) in 2008 ontwerpbureau Urban Synergy opgericht, bureau voor stedenbouw en landschap. Zijn kracht ligt in het betrekken van diverse stakeholders in een ruimtelijke opgaven, het vertalen van kwaliteiten en aandachtspunten naar breedgedragen ontwerpen of adviezen. Hij is creatief, motiveert en enthousiasmeert.

Door goed te luisteren en op een laagdrempelige manier het gesprek aan te gaan, neemt hij alle betrokken stakeholders mee in het proces. Door het inzetten van passende communicatiemiddelen zorgt hij dat iedereen de plannen begrijpt en mee kan denken. Maatschappelijke cohesie en toekomstbestendig bouwen zijn voor hem leidend in ieder project.

De afgelopen jaren heeft Dirk gewerkt aan diverse binnenstedelijke ontwerpopgaven gewerkt en herinrichting van openbare ruimte voor diverse gemeentes. Hij ziet het als uitdaging om vanuit verschillende stakeholders en ruimtelijke analyses te komen tot breedgedragen en ook toekomst- en klimaatbestendige ontwerpen voor pleinen, straten en parken.