Dirk van de Rijdt

Gepubliceerd door op 7 augustus 2018 in

Dirk van de Rijdt
Adviseur Omgevingsrecht bij KuiperCompagnons

 

Dirk heeft zowel een juridische, bestuurskundige als een planeconomische achtergrond. Binnen KuiperCompagnons wordt hij met name ingezet voor het opstellen van omgevingsplannen en de strategische advisering Omgevingswet. Dirk is binnen KuiperCompagnons de specialist op het gebied van omgevingsplannen, gebiedsontwikkeling en grondbeleid.