Martin Bleijenburg

Gepubliceerd door op 18 april 2023 in

Martin Bleijenburg
Managing partner
Martin heeft veel kennis en kunde opgebouwd rondom lokaal en regionaal woonbeleid, woonzorgvisies, gebiedsontwikkeling, ondernemingsbeleid corporaties en zorgaanbieders, bewonersparticipatie, betaalbaarheidsprogramma’s, prestatieafspraken, strategisch voorraadbeleid, huisvesting statushouders, huurbeleid, enzovoorts. Naast zijn uitgebreide kennis heeft hij veel ervaring met het in goede banen leiden van complexe samenwerkingsprocessen. Hij is naast sparringpartner en trainer ook gespreksleider op conferenties en congressen. |