Corine d’Hulst

Gepubliceerd door op 19 september 2023 in

Corine d’Hulst
Advocaat, Turing Advocaten

Corine beschikt over uitgebreide kennis op het gebied van het privacyrecht en assisteert cliënten bij diverse juridische uitdagingen:
• Het adviseren en procederen over privacyrechtelijke kwesties
• Het adviseren en bijstaan van cliënten in handhavingsprocedures van de Autoriteit Persoonsgegevens
• Het adviseren, opstellen en uitonderhandelen van commerciële contracten en privacy gerelateerde contracten zoals verwerkersovereenkomsten
• Het adviseren over complexe gegevensverwerkingen en het bepalen van de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen