Cees-Anton van den Dool

Gepubliceerd door op 28 januari 2021 in
Cees-Anton van den Dool
Strategisch adviseur bij Nelen en Schuurmans

Cees-Anton van den Dool werkt als strategisch adviseur aan het klimaatbestendig maken van Nederland. Hij helpt vooral gemeenten, waterschappen en bouwers om voorbereid te zijn op de gevolgen van klimaatverandering en heeft als een van de eersten eisen geformuleerd voor klimaatadaptief bouwen in Nederland. Een belangrijk uitgangspunt van zijn benadering is dat de meeste mensen wel een betere toekomst willen, maar dat onduidelijkheid en wantrouwen een goed resultaat vaak in de weg staan.