Carlo van de Water

Gepubliceerd door op 25 augustus 2021 in
Carlo van de Water
Directeur-bestuurder van Buro3O

 

 

 

Carlo van de Water is directeur/bestuurder van ggz instelling Buro3o sinds 2015. Vanuit zijn functie en passie is hij de laatste 5 jaar inhoudelijk betrokken geweest bij het ontwerpen en implementeren van de transformatieopgaves die voor de jeugdzorg in de regio Noordoost-Brabant noodzakelijk waren om het zorglandschap te transformerennaar een beter en houdbaarder model. Binnen de regio hebben aanbieders van jeugdzorg met elkaar nieuwe samenwerkingsverbanden gevormd met gezamenlijk nieuw aanbod, wachttijden verkort en doorlooptijden en kosten van hulptrajecten laten afnemen. De ervaring van Carlo als hulpverlener en bestuurder in het jeugdzorgveld hebben hieraan bijgedragen,
met name het klant en medewerkersperpectief hebben zijn voortdurende aandacht.