Berend Roorda

Gepubliceerd door op 6 april 2020 in

Mr. dr. B. (Berend) Roorda
universitair docent/senior onderzoeker bij het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid (COOV) van de Rijksuniversiteit Groningen

 

Berend is in 2016 gepromoveerd op een onderzoek naar het recht om te demonstreren. In de jaren na zijn promotie heeft hij zich verder verdiept in het spanningsveld dat zich voordoet in de huidige pluriforme samenleving tussen enerzijds grondrechten die zien op het zich verenigen, uiten en actievoeren op politiek of maatschappelijk gebied en anderzijds de handhaving van de openbare orde. In dat kader doet hij sinds 2018 onder meer onderzoek naar het verbieden en bestrijden van Outlaw Motorcycle Gangs en andere onrechtmatige organisaties. Hij is medeauteur van Tekst & Commentaar Openbare Orde en Veiligheid (Kluwer), redacteur van het Zakboek Openbare orde en veiligheid van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en als (gast)docent verbonden aan de Politieacademie en de SSR, het opleidingsinstituut van de rechterlijke macht.