Annechien Beijering

Gepubliceerd door op 18 mei 2022 in

Annechien Beijering
Advocaat Zorg bij Nysingh advocaten en notarissen

Annechien Beijering is sinds 2006 advocaat en werkt met name voor zorginstellingen, zoals ziekenhuizen en instellingen die zich richten op gehandicaptenzorg, ouderenzorg, GGZ, en jeugdzorg. Ook werkt zij voor gemeenten binnen het sociaal domein.
Annechien heeft een advies- en procespraktijk in de gezondheidszorg, met een focus op toezicht en handhaving, zorginkoop en de WGBO. Daarnaast publiceert en doceert zij regelmatig over het gezondheidsrecht in brede zin.