1-daagse cursus

€ 595,-

Milieu in de Omgevingswet


 • Specifiek gericht op consequenties voor milieu
 • Zowel voor milieu-medewerkers van overheden als bedrijven en adviseurs
 • Overzicht van instrumentarium, regels, thema’s, procedures
 • Contouren uitvoeringsbesluiten, met name Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Aanleiding

In de zomer van 2015 is de Omgevingswet aangenomen door de Tweede Kamer. De Omgevingswet bundelt de wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Deze stelselwijziging behoort tot de grootste wetgevingsoperaties in Nederland en heeft grote gevolgen voor de praktijk. Met de consultatie van de uitvoeringsregelgeving is steeds duidelijker hoe de uitvoering van de wet in de praktijk zijn vorm gaat krijgen.

Nu is het milieurecht nog met name geregeld in de Wet milieubeheer, het Activiteitenbesluit en een aantal sectorale wetten. In de Omgevingswet vervallen deze regels. Hoe gaat het nu geregeld worden?

Doel van de cursus

Het doel van deze 1-daagse cursus is om u te laten kennismaken met de Omgevingswet en wat deze specifiek zal betekenen voor de milieupraktijk. We geven u inzicht in de opbouw en systematiek van de Omgevingswet met specifieke aandacht voor de uitwerking op milieuvergunningen. Ook de algemene regels in vergelijking met het ‘oude’ Activiteitenbesluit en de milieuaspecten die in het Omgevingsplan terecht gaan komen worden behandeld.

Zo bent u voorbereid op de komende wetgeving en weet u wat u kunt verwachten.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor vergunningverleners, handhavers en specialisten bij overheden (omgevingsdiensten, gemeenten, provincies), milieu-medewerkers van bedrijven (KAM-coördinator, SHEQ manager, etc.), adviesbureaus, en advocatenkantoren die meer willen weten over de consequenties van de nieuwe Omgevingswet voor het milieuveld.

Programma

Introductie Omgevingswet
 • Wat is precies de Omgevingswet?
 • Hoe zit deze in elkaar?
 • Welke wetten en AMvB’s worden hierin opgenomen en welke niet?

Omgevingsplan

 • Het huidige bestemmingsplan wordt vervangen door een omgevingsplan. Welke gevolgen heeft dit voor de milieuaspecten?
 • Omgevingswaarden
 • Verdwijnen APV
 • Relatie met omgevingsvergunning

Onderliggende AMvB’s

 1. Omgevingsbesluit
 2. Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)
 3. Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
 4. Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
Uitgebreide toelichting op het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
 • Opbouw Bal
 • Veranderingen Bal ten opzichte van het Activiteitenbesluit en de -regeling
 • Inclusief wijzigingen op hoofdlijnen per thema, zoals geluid, bodem, luchtkwaliteit, externe veiligheid
 • Vergunningplicht
 • Mogelijkheden tot afwijken

Procedures en andere gevolgen

 • Vergunningprocedure
 • Bevoegd gezag
 • Voorschriften
 • Coördinatie met andere regelgeving (natuur, RIE)
 • Toetsingskader

Docenten

mr. Anna Collignon
advocaat, Stibbe
 
Anna is gespecialiseerd in het omgevingsrecht, in het bijzonder milieuwetgeving en toezicht en handhaving. Sinds 2005 begeleidt zij bedrijven en overheden bij vergunningstrajecten, beroepsprocedures en handhavingstrajecten. Anna doceert en publiceert, onder meer als docent voor de SSR, redactielid van het tijdschrift Bouwrecht en vaste annotator bij tijdschrift Milieu en Recht.
 
 
Mr. Åsa Norrthon
Directeur eigenaar van Kuiper & Burger Advies- en ingenieursbureau
 
Sinds 2011 adviseer ik industriële bedrijven en overheden op het gebied van Omgevingsvergunningen (milieu- en bouwactiviteiten), juridische milieuadvisering, ruimtelijke ordening, compliance, handhaving en externe veiligheid. Na mijn studie ben ik werkzaam geweest als architect/bouwkundig ingenieur en als vergunningcoördinator bij de gemeentelijke overheid. Ik ben daarom goed bekend met zowel de praktische kant als de juridische aspecten van bouw- en milieuzaken.
 
   

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.
Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 6 studie-uren rekenen.

BP Studieuren6

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 595,-
 • De genoemde cursusprijs is excl. btw en incl. koffie/thee/water en lunch (m.u.v. een dagdeelcursus).

aanmelden

Referenties
Goede basiskennis opgedaan.

Prettige aanpak en presentatie. 

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.

Ronald Koppers Berghauser Pont Academy
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl