Workshops

€ 499,-

BENG en MPG

5 oktober 2020

Utrecht
 • Vanaf 1 januari 2021 vervangt BENG de EPC
 • Per 1 januari 2018 grenswaarden milieuprestatie opgenomen in Bouwbesluit: MPG
 • Kiezen uit 3 workshops
 • Energieprestatie BENG: apart voor toetsers en handhavers
 • Praktisch inzicht krijgen

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie, voor meer info klikt u hier

Als u niet wil of mag reizen, kunt u elke cursus ook via een livestream volgen; twee opties dus! Met beide haalt u uw studiepunten binnen.

Aanleiding

Nieuwe woningen en kantoren groter dan 100 m2 hebben per 1 januari 2018 te maken gekregen met minimumeisen voor de milieuprestatie. Daarmee komt er in aanvulling op bestaande minimumeisen in het Bouwbesluit voor de energiezuinigheid van gebouwen, ook een grenswaarde voor de milieueffecten van het materiaalgebruik in de bouw. Bouwers waren volgens het Bouwbesluit 2012 al verplicht een milieuprestatieberekening te maken, maar er gold nog geen grenswaarde. Die is er dus nu wel!

Bij de berekening telt de hele cyclus van een product mee voor de milieubelasting. Van winning van de grondstof, productie en transport tot gebruik en sloop van het bouwwerk. Recycling en hergebruik tellen ook mee. De milieuprestatieberekening past dan ook in het streven naar een circulaire bouweconomie waar geen materialen nodig zijn uit eindige bronnen.

Energieprestatie

Vanaf 1 januari 2021 worden de BENG-eisen de nieuwe eis aan de energieprestatie van gebouwen, deze vervangen de EPC. Samen met de nieuwe eisen wordt ook een nieuwe bepalingsmethode (NTA 8800) geïntroduceerd. In deze workshops leert u wat de verschillen en de overeenkomsten zijn met de huidige methode. Veel blijft het zelfde, maar er zitten enkele adders onder het gras!

Uitvoering van duurzame regelgeving

Achtergrond van deze regelgeving is de zorg voor grondstoffen, klimaat, emissies én het streven naar de bouw van comfortabele, gezonde woningen met lage energielasten. Toetsing en handhaving vormen een essentieel onderdeel in het bouwproces. Lastig en moeilijk? Welnee. Als je maar weet hoe je moet kijken. Deze workshops geven dat inzicht.

Doelgroep

Deze workshops zijn met name bedoeld voor bouwplantoetsers en vergunningverleners. Voor handhavers is er een specifieke workshop BENG. Verondersteld wordt dat deelnemers enige basiskennis hebben over de huidige energieprestatienorm (EPC). Zij zijn met name werkzaam bij gemeenten en omgevingsdiensten/RUD’s. Daarnaast zijn de workshops interessant voor adviesbureaus, bouwbedrijven, projectontwikkelaars, en architecten.

Opzet workshops

Er worden 3 workshops van één dagdeel aangeboden:

 1. MPG — ochtend
 2. BENG voor toetsers — middag
 3. BENG voor handhavers — middag

U kunt er voor kiezen om alleen de ochtend of middag te volgen, u kunt zich ook aanmelden voor de hele dag. Afhankelijk van uw achtergrond kiest u in de middag voor BENG toetsers of handhavers, gelieve dit aan te geven bij het opmerkingenveld op het aanmeldformulier.

Per dagdeel kunt u 3 studie-uren rekenen

Programma

Workshop MPG

Het Bouwbesluit schrijft voor dat de MPG-berekening conform de ‘Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken’ is opgesteld. In praktijk betekent dit dat de berekening is uitgevoerd met gevalideerde rekensoftware. In deze workshop oefent u met het maken, en eventueel optimaliseren, van een berekening. U krijgt inzicht in de invloed van ontwerpkeuzen op de milieuprestatie van een gebouw. U leert om te gaan met in de NMD-database ontbrekende materialen of producten, de gebouwlevensduur en combinatiegebouwen. We gaan ook in op de context, en besteden onder andere aandacht aan de relatie met de EPG (MPG+EPG=DPG) en de MPG bij renovatieprojecten. Na afloop van de workshop weet u wat de MPG inhoudt en kunt u een correcte berekening maken.

Programma:

Deel 1: Achtergrond milieuprestatiewetgeving en afbakening in Bouwbesluit

In het eerste deel van de cursus komt de achtergrond van de milieuprestatiewetgeving aan bod. Denk aan Levenscyclusanalyse (LCA), Nationale MilieuDatabase (NMD), hoe de MPG-grenswaarde is bepaald en wat de relatie is met de EPG (EnergiePrestatie Gebouwen). Ook geeft de docent inzicht in tips & trucs voor de MPG tijdens de ontwerpfase.

Deel 2: Praktijkopgave – zelf invoeren en draaien aan de knoppen

Het tweede deel is een praktijkgedeelte waarbij de deelnemers aan de hand van een opgave aan de slag gaan met de rekensoftware GPR Bouwbesluit. De deelnemers krijgen de gelegenheid om de milieuprestatie van een eigen ontwerp te beoordelen.

Workshops BENG

Workshop Toetsen op de energieprestatie

Kernvragen voor de vergunningverlener bij toets aanvraag omgevingsvergunning:Is er een goede berekening van de BENG aangeleverd?

 • Voldoen de berekende BENG-indicatoren aan de eis van het Bouwbesluit?
 • Is de berekening van de BENG-indicatoren aannemelijk en consistent met de bouwaanvraag?

Aanvragers tonen met een berekening aan dat zij aan de BENG-eisen voldoen. Te zien is met welke oplossingen dat wordt bereikt. Gemeenten hebben de verplichting tot steekproefsgewijs toetsen. In kort bestek geven we de achtergrond en tips en richtlijnen voor toetsing. Inhoudelijke aandachtspunten zijn onder meer ventilatie, werken met kwaliteitsverklaringen, schematisering van utiliteitsgebouwen en het risico op oververhitting (relevant in zeer goed geïsoleerde woningen/gebouwen zonder actieve koeling). Besproken wordt de relatie tussen EPG en toekomstige BENG-eisen.

Programma:

Energieprestatie (NTA 8800): werking, systematiek en begrippen

 • Verschillen EPC / BENG / energielabel
 • De complexe onderdelen: ventilatie, kwaliteitsverklaringen, schematisering
 • Een berekening interpreteren: niveaus van beoordeling en tips voorbeoordeling
 • Bespreken van praktijkvoorbeelden van goede en minder goede EPC-berekeningen
 • Hulpmiddelen: EP Check en publicaties RVO

Workshop Handhaven op energieprestatie

Kernvragen voor de handhaving tijdens de bouw:

 • Hoe moeten handhavers toetsen of datgene wat is doorgerekend in de energieprestatieberekening vooraf, ook is toegepast in de praktijk?
 • Hoe moet omgegaan worden met wijzigingen tussen ingediend ontwerp en gerealiseerd gebouw?
 • En hoe kan een handhaver ‘gefopt’ worden?

De eerste contacten / bouwvergaderingen zijn cruciaal om de energieprestatie op de agenda te krijgen. De buiteninspecteur vraagt aandacht voor het belang van deze prestaties en de gevoeligheid voor de uitvoering. Geeft spelregels voor controle en het bespreken van wijzigingsvoorstellen. Op alle details ingaan? Zeker niet nodig. Laten zien dat je de materie beheerst is belangrijk. Aan de hand van veel praktische voorbeelden wordt Er worden vuistregels en tips gegeven om in overleg met de planbeoordelaar een selectie te maken van onderdelen waarop je controleert.

Programma:

 • Energieprestatie (NTA 8800): werking, systematiek en begrippen
 • Overdracht van toets naar handhaving
 • Praktijkvoorbeelden: hoe herken je installaties, isolatieniveaus, duurzame energie; hoe ga je om met kwaliteitsverklaringen
 • Gevoelige onderdelen voor de energieprestatie
 • De eerste bouwvergadering
 • Wijzigingsvoorstellen beoordelen
 • Bevindingen rapporteren
 • Hulpmiddelen: o.a. aandacht voor de Checklist controle bouwplaats van RVO

Docenten

Pieter Nuiten
Senior adviseur, W/E Adviseurs
 
Pieter heeft ruime ervaring in het opstellen en controleren van EPC-berekeningen en energielabels. Als onderzoeker werkt hij in opdracht van RVO en BZK mee aan de (door)ontwikkeling van energieprestatiemethoden en aanverwante wet- en regelgeving. Hij is gediplomeerd EPA-adviseur, 'erkend deskundige' energielabel nieuwe woningen en GPR Gebouw 4.3 Expert.
 

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 3 studie-uren rekenen.

BP Studieuren33

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 5 oktober 2020
 • 09:30 - 16:30
 • Utrecht
 • € 499,-
  • 1 dagdeel    € 299
  • 2 dagdelen: € 499
  Graag bij het inschrijven duidelijk aangeven of u 1 of beide dagdelen volgt en welk middagdeel (toetsers of handhavers) u wilt volgen.

  Genoemd bedrag voor een dagdeel is incl. koffie/thee/water. Volgt u het ochtend- én middagprogramma dan is ook een lunch inbegrepen.

  • Gezien alle onzekerheid over de ontwikkelingen vragen wij u pas op een later moment welke optie u kiest: deelnemen op locatie of via de livestream, u hoeft nu dus nog niet te beslissen.
  • Indien u gebruik maakt van de livestream ontvangt u een korting van € 75,- op de cursusprijs voor een hele dag en een korting van € 50,- op de cursus prijs voor een dagdeel

  Genoemde bedragen excl. btw 21 %
Aanmelden

Referenties
Duidelijk en zeer leerzaam.

Leuke dag gehad, duidelijk verhaal.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Paulo da Rosa
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Paulo via 06 25 338 920 of via paulo@berghauserpont.nl