Praktijkdag

€ 795,-

Fundamentele beginselen, zorgplicht en aansprakelijkheid accountants

25 november 2024

Amsterdam
 • Welke risico’s loop je als accountant bij het uitbrengen van rapportages, opdracht aanvaarding of beëindiging?
 • Tuchtrechtelijke valkuilen en de maatstaven van de Accountantskamer
 • Geheimhoudingsplicht en informatieverstrekking
 • Aansprakelijkheid en schadevergoeding

Inleiding

Op basis van de VGBA moet je als accountant altijd bewust te zijn van mogelijke bedreigingen voor het in achtnemen van de fundamentele beginselen. Dit begint al voor de opdrachtaanvaarding en werkt door op het eventueel voortzetten of beëindigen van opdrachten.
De tuchtrechter toetst zeer streng aan de naleving van deze primaire verplichtingen en legt over het algemeen zware maatregelen op.
De drempel voor tuchtklachten is ook erg laag. Klanten, wederpartijen, toezichthouders AFM en BFT, de beroepsorganisatie NBA, het Openbaar Ministerie en curatoren weten steeds sneller de weg naar zowel de tuchtrechter als de civiele rechter te vinden.
In deze Praktijkdag bespreekt Danny Theunisse de opzet en reikwijdte van het accountantstuchtrecht en de beoordelingsmaatstaven van de Accountantskamer en past die toe op praktijkgevallen. Aan de hand van veelvuldig voorkomende gevallen bespreekt hij de dilemma’s waar jij als accountant dagelijks mee te maken (kan) krijgen. Daarnaast krijg je tips en tricks om tuchtklachten en claims zoveel mogelijk buiten de deur te houden of zo goed en zo snel mogelijk tot een goed einde te brengen. Hierbij valt te denken aan onder meer de volgende onderwerpen:

 • Vrijwilligerswerk en werkzaamheden in andere hoedanigheid dan als accountant (bijv. als bestuurder);
 • Tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid voor handelen of nalaten van kantoorgenoten;
 • Risico’s bij opdrachtaanvaarding, -continuatie en (tussentijdse) beëindiging;
 • Risico’s bij samenstelopdrachten;
 • Risico’s bij het uitbrengen van rapportages (feitelijke bevindingen, rapporten ten behoeve van procedures, persoonsgerichte onderzoeken etc.);
 • Risico’s bij het uitbrengen van concepten, al dan niet in het kader van hoor en wederhoor;
 • Het toepassen van hoor en wederhoor en het omgaan met weigerachtige betrokkenen;
 • Risico’s bij onenigheid tussen klant en zijn wederpartij of bij klanten (bestuurders) onderling;
 • Knelpunten in het kader van de geheimhoudingsplicht;
 • Informatieverstrekking aan klanten, hun wederpartijen, opsporingsdiensten, het OM, advocaten, curatoren etc.;
 • Zorgplicht: tuchtrechtelijk, contractueel, buiten-contractueel;
 • Aansprakelijkheid en schadevergoeding.

Tijdens de Praktijkdag worden deze onderwerpen – en onderwerpen die je zelf kan aandragen, zoals dilemma’s waar je in je eigen praktijk tegenaan loopt – nader uitgediept en uitgelegd hoe je hier het beste mee kan omgaan

Inhoud en resultaat

Na deze cursus heb je een goed inzicht in het van het accountantstuchtrecht en de beoordelingsmaatstaven van de Accountantskamer en kun je deze toepassen op je eigen praktijk. Je kan tuchtklachten en claims zoveel mogelijk buiten de deur te houden of zo goed en zo snel mogelijk tot een goed einde te brengen

Doelgroep

 Accountants

Programma

09.00 Ontvangst
09.30 Tuchtrechtelijke risico’s deel 1
11.00 Koffie- en theepauze
11.30 Tuchtrechtelijke risico’s deel 2
12.30 Lunchpauze
13.30 Praktijkcasus
15.00 Koffie- en theepauze
15.30 Praktijkcasus
16.30 Einde

Docenten

Danny Theunis
Danny Theunis is sinds 2010 advocaat. Hij was van 2010 tot juni 2017 verbonden aan CMS Derks Star Busmann te Utrecht. Danny deed in juni 2017 zijn intrede bij Blaisse. Hij procedeert en adviseert op het gebied van (beroeps)aansprakelijkheid en tuchtrecht. Hij staat daarbij beroepsbeoefenaars (met name accountants, belastingadviseurs, notarissen en advocaten) en hun organisaties bij. Danny doceert regelmatig op dit terrein via SRA. Hij is daarnaast vanaf 2015 redactielid van het Tijdschrift voor de Procespraktijk en hij publiceert regelmatig in verschillende vakbladen. Voorts is Danny universitair docent burgerlijk procesrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Verder maakt Danny deel uit van de Commissie van Beroep (tuchtrechter in hoger beroep) van de KNVB in het amateurvoetbal. Verder heeft hij onder meer de Kluwer Leidraad retentierecht accountants geschreven en (procesrechtelijke) wetsartikelen becommentarieerd voor SDU.

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank PONT | Data & Privacy  tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met PONT | Data & Privacy gratis toegang tot dossiers,digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.  

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 5 studie-uren rekenen.

BP Studieuren55

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 25 november 2024
 • 09:30 - 16:30
 • Amsterdam
 • € 795,-
  • Genoemd bedrag is exclusief 21% btw
  • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
Aanmelden

Referenties

 Voor deze nieuwe cursus zijn nog geen referenties beschikbaar

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Daniëlle Weisz
Adjunct-uitgever Data&Privacyweb, Berghauser Pont Academy
U kunt contact opnemen met Daniëlle via danielle.weisz@berghauserpont.nl