2-daagse

€ 1.195,-

Water in de Omgevingswet

12, 19 november 2024

Utrecht
 • Overzicht stelsel Omgevingswet en gevolgen voor waterbeheer
 • Betekenis voor waterschappen, gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat
 • Taken, bevoegdheden en (kern)instrumenten
 • Centrale en (meer) decentrale regelgeving
 • Verplichtingen voor de verschillende wateractiviteiten
 • Milieubelastende activiteiten en lozingsactiviteiten (Bal)
 • Stedelijk waterbeheer en de ‘weging van het waterbelang’ (watertoets)
 • Zelf leren werken met de nieuwe regelgeving  

Aanleiding

De regelgeving voor water is grotendeels opgenomen in het stelsel van de Omgevingswet. Water integreert daardoor meer met andere aspecten van de fysieke leefomgeving. Al houdt water een ‘status aparte’ in de Omgevingswet. Wat voorheen bijeen stond, is nu moeilijker te vinden. Daarbij is er nogal wat veranderd. De oude watervergunning is nu een omgevingsvergunning en de regelgevende bevoegdheden voor met name waterschappen en gemeenten zijn fors toegenomen. Minder rijksregels, meer decentrale bepalingen dus. Dat is vooral te zien bij de regelgeving voor lozingen in oppervlaktewater, riolering en bodem.
Verder zijn er wijzigingen op het gebied van grondwater, stedelijk waterbeheer en klimaatadaptatie, de aanleg van eigen werken door de waterbeheerder en de regeling voor de zogenoemde milieubelastende activiteiten. Zo hebben we afscheid genomen van het begrip ‘inrichting’ uit het oude Activiteitenbesluit.

Deze cursus biedt een overzicht van de veranderingen in het juridische instrumentarium. Deelnemers gaan samen aan de slag met praktijkcasus.

Inhoud en resultaat

De cursus behandelt de onderdelen van het instrumentarium voor water onder de Omgevingswet:

 • Doelstellingen en omgevingswaarden voor het waterbeheer
 • Water in de omgevingsvisies
 • Water in de waterbeheerprogramma’s
 • Water in omgevingsplan, waterschapsverordening en omgevingsverordening. Inclusief de ‘bruidsschatten’
 • Regulering via zorgplichten, algemene regels en vergunningplicht, inclsief mogelijkheden van maatwerk
 • Kort overzicht overige onderwerpen zoals projectbesluit en omgevingsvergunning eigen dienst, toezicht en handhaving, heffingen en gedoogplichten
 • Bijzondere thema’s: lozingsregelgeving, grondwaterbeheer, stedelijk Waterbeheer en klimaatadaptatie
   

Doelgroep

De cursus is bestemd voor specialisten en medewerkers die betrokken zijn bij water bij waterschappen, gemeenten, provincies en het Rijk, die willen weten wat de Omgevingswet voor hun werk betekent:

 • projectleiders
 • beleidsmedewerkers
 • juristen
 • vergunningverleners
 • adviseurs
Daarnaast is de cursus ook interessant voor adviesbureaus en advocatenkantoren.

Programma

Omgevingswet in relatie tot water

Dag 1: overzicht en inzicht

 • Kern waterregelgeving in het stelsel van de Omgevingswet
 • Relatie kerninstrumenten omgevingsvisies, programma’s en de decentrale verordeningen
 • Regulering lozingsactiviteiten, wateronttrekkingsactiviteiten, beperkingengebiedactiviteiten + iedere andere wateractiviteit in de waterschapsverordening
 • Kort overzicht overige onderwerpen zoals projectbesluit en omgevingsvergunning eigen dienst, toezicht en handhaving, ‘waterheffingen’ en gedoogplichten
 • Diverse opdrachten

Dag 2: verdieping op thema’s

 • Grondwaterbeheer, mede in relatie tot verdroging en droogte
 • Stedelijk Waterbeheer en mogelijkheden Ow voor klimaatadaptatie
 • Mogelijkheden Omgevingswet in relatie tot de Kaderrichtlijn Water
 • Diverse opdrachten


Docenten

Peter de Putter
Adviseur bij Sterk Consulting BV
 
Peter is actief op het gebied van strategische, beleidsmatige en bestuurlijk-juridische adviesopdrachten in het (stedelijk) waterbeheer. Hij was nauw betrokken bij het maken en implementeren van de Waterwet, de Wet gemeentelijke watertaken en ook de Omgevingswet. Hij werkt met name in opdracht van overheden en kennisinstellingen. Peter is in staat om de vaak toch complexe wet- en regelgeving simpel uit te leggen en toe te passen. Diverse handreikingen over waterbeheer onder de Omgevingswet zijn mede van zijn hand. Hij is een van de eindredacteuren en schrijvers van het ‘Praktijkboek waterbeheer onder de Omgevingswet’. Hij publiceert regelmatig over zijn vakgebied, geeft vaak les en is nogal eens te zien op symposia e.d. Hij is tevens rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant (specifiek voor waterzaken).
 

Materiaal

•  Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
•  Toegang tot de gehele digitale kennisbank van PONT | Omgeving tot een maand na de cursus 

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met PONT | Omgeving gratis toegang tot tientallen dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 6 studie-uren rekenen.

BP Studieuren66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 12, 19 november 2024
 • 09:30 - 16:45
 • Utrecht
 • € 1.195,-
  • Genoemd bedrag is exclusief 21% btw
  • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee

Aanmelden

Referenties
Helder, duidelijk, zeer veel kennis, men weet te boeien.

Leerzaam, duidelijke en competente docent. Boven verwachting.

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Gitta Douma
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Gitta Douma via gitta@berghauserpont.nl of telefonisch op 06-2532 7103