Middagcursus

€ 249,-

Het uitvoeren van rechtmatigheidsonderzoeken in het sociaal domein voor gemeenten


 • Toezicht op rechtmatigheid in de Wmo en Jeugdwet
 • Toezicht houden en het uitvoeren van onderzoek
 • Persoonsgebonden budgetten
 • Herzien, intrekken en terugvorderen
 • Mogelijkheden winst te reguleren

Inleiding

Tijdens deze cursus krijgt u van een expert in deze materie een overzicht van de regels die gelden bij het opzetten en uitvoeren van rechtmatigheidscontroles en/of materiële controles. Aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden en jurisprudentie wordt gedurende deze middag ingegaan op de manier waarop gemeenten dergelijke onderzoeken en controles op grond van de regelgeving en rechtspraak moeten inrichten en uitvoeren en hoe gemeenten met succes tot terugvordering van zorggelden kunnen overgaan die onrechtmatig zijn besteed. Meer specifiek passeren vraagstukken over de inzet van toezichthouders, de medewerkingsplicht, het uitvoeren van detailcontroles en het terugvorderen van zorggelden de revue.

Inhoud en resultaat

Na afloop van deze cursus heeft u een compleet en helder beeld van de mogelijkheden die gemeenten ter beschikking staan om rechtmatigheidsonderzoeken en materiële controles binnen de geldende juridische kaders uit te voeren. U kunt de opgedane kennis de volgende dag meteen toepassen in de praktijk.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor: medewerkers van de afdeling zorginkoop of finance, juristen en toezichthouders sociaal domein van gemeenten

Programma

12:30 – 13:00 uur

Ontvangst en registratie

13:00 – 14:30 uur

Blok 1

 • Toezicht houden
 • Inrichting rechtmatigheidsonderzoeken en materiële controles
 • Detailcontroles

14:30 – 14:45 uur

Pauze

14:45 – 16:45 uur

Blok 2

 • Persoonsgebonden budgetten
 • Herzien, intrekken en terugvorderen
 • Reguleren winsten

Docenten

mr. Ralph Tak
Senior advocaat, Dirkzwager
Ralph Tak is senior advocaat bij de zorgpraktijk van Dirkzwager en heeft zich de afgelopen 6 jaar gespecialiseerd in het bestuursrechtelijk gezondheidsrecht, waaronder het sociaal domein. In zijn dagelijkse praktijk adviseert hij onder meer gemeenten en zorgaanbieders over vraagstukken met betrekking tot maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp, met bijzondere aandacht voor rechtmatigheids- en kwaliteitscontroles. Vóór zijn overstap naar de advocatuur was Ralph 10 jaar werkzaam bij de overheid waaronder de Autoriteit Consument en Markt en diens voorganger, de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Daar was Ralph als senior projectleider actief in omvangrijke kartelzaken en doceerde hij bestuursrechtelijk handhavingsrecht aan juristen werkzaam bij de ACM en andere professionele toezichthouders, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens en de Nederlandse Zorgautoriteit.
mr. Stefan Donkelaar
Senior advocaat, Dirkzwager
Stefan Donkelaar is sinds 2017 werkzaam als advocaat binnen de sectie Gezondheidszorg van Dirkzwager. In zijn dagelijkse (civiele) praktijk adviseert Stefan zorginstellingen en gemeenten over de uitvoering van de Jeugdwet, Wmo en de Zorgverzekeringswet. In het sociaal domein adviseert Stefan gemeenten en zorginstellingen over de inkoop van zorg, contracten, en controles. Stefan is ervaren begeleider bij materiële controles en fraudeonderzoeken. Hij treedt op voor diverse (grote) gemeenten en gebruikt daarbij zijn kennis en ervaring uit zaken onder de Zvw, waarin zorgverzekeraars een vergelijkbare regierol vervullen. Stefan is tenslotte goed bekend met overheidsinstanties en toezichthouders in de zorg.

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Pont | Zorg & Sociaal tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Pont | Zorg & Sociaal gratis toegang tot andere dossiers, digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 3 studie-uren rekenen.

BP Studieuren33

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 249,-
  • Genoemd bedrag is exclusief 21% btw
  • Prijs is inclusief complimentary koffie en thee
Aanmelden

Referenties
Voor deze nieuwe cursus zijn geen referenties beschikbaar.

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Crescens Akkermans
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Crescens via 06 107 190 78 of via crescens@berghauserpont.nl