2-daagse

€ 826,-

Circulair en Natuurinclusief bouwen


 • Alle ins en outs over circulair bouwen
 • Alle ins en outs over natuurinclusief bouwen
 • De theorie, meetmethoden en verdienmodellen van circulair bouwen
 • Juridisch kader circulair bouwen en de toepassingen daarvan in de praktijk
 • Juridisch kader natuurinclusief bouwen en de toepassingen daarvan in de praktijk
 • Natuurinclusieve projecten, de do’s en dont’s
 • Praktijkcasus natuurinclusief bouwen
 • Concreet en praktisch, van ambitie naar realisatie
 • Tot 1 maand na de laatste cursusdag toegang tot Klimaatweb PRO kennisbank

Inleiding

De bouw- en infrasector staat voor een enorme transitie. Om klimaatverandering, het verlies van biodiversiteit en verdere belasting van de aarde tegen te gaan, moeten we op een geheel andere manier gaan werken. Circulair en natuurinclusief bouwen kunnen hier een belangrijke rol in spelen.

Circulair bouwen

De ambitie is dat uiterlijk in 2050, maar liever veel eerder, de gebouwde omgeving circulair is. In 2030 willen we 50% van de einddoelstelling hebben gerealiseerd. Voor 2022 is het doel om een basis te leggen in kennis en ervaring om vervolgens de doelstellingen in 2030 en 2050 te realiseren.

Circulariteit definiëren we als ‘een economisch systeem waarin waarde behouden blijft of ontstaat door producten en grondstoffen te hergebruiken en vernietiging van grondstoffen te minimaliseren’. Om dit systeem te realiseren is het van belang om de hele keten daar op aan te passen. In een circulaire economie moet ook de bouw richting een systeem zonder afval en waarin grondstoffen steeds opnieuw worden gebruikt.

Natuurinclusief bouwen

Natuurinclusief bouwen omvat alle maatregelen om stad en natuur weer bij elkaar te brengen via de bouw van woningen, kantoren en andere gebouwen.

Het integreren van natuur bij de bouw is noodzakelijk, omdat de wijze van bouwen en inrichten van de buitenruimte een belangrijke oorzaak is voor o.a. de afname in verblijfplaatsen voor vleermuizen en vogels. Ook energiebesparende maatregelen zoals de isolatie van gebouwen kunnen nadelig uitpakken voor gebouwbewonende vogels die normaliter gebruik maken van spleten om zich te kunnen voortplanten en/of om te overwinteren.

Om onze flora en fauna te beschermen moeten stedenbouwkundige ontwikkelingen daarom worden bijgestuurd. Dit bijsturen moet op integrale wijze gebeuren met de natuur als uitgangspunt.

Inhoud en resultaat

Circulair bouwen

In de eerste cursusdag gaan we in op het proces dat komt kijken bij circulair bouwen. In het ochtenddeel laten we je zien hoe je circulariteit kunt meten en welke verdienmodellen er zijn. We gaan dieper in op theoretische benaderingen van circulair bouwen die de basis zijn voor ontwikkelde meetmethodes. Hierbij gaan we ook in op materiaal (her)gebruik en het materialenpaspoort. We werken samen aan een concrete berekening van BCI Gebouw en laten zien hoe dit instrument ingezet kan worden door opdrachtgevers en opdrachtnemers. Tot slot behandelen we actuele ontwikkelingen in de financiële waardering van circulariteit binnen verschillende projecten.

In het middagdeel laten we zien hoe je als opdrachtgever aan de slag kunt gaan met circulair bouwen. We geven handvatten hoe het juridisch instrumentarium kan helpen om circulariteit mee te nemen in je opgave. En laten zien hoe je dit juridisch kunt verankeren. Kort samengevat geven we handvatten voor de vragen:

 • Hoe kan ik circulariteit meenemen in aanbestedingen?
 • Hoe kan ik het borgen in contracten?
 • En hoe kan het geborgd worden in bestemmingsplannen en omgevingsplannen?

Uiteraard komen de belangrijke voorvragen ook aanbod. Bijvoorbeeld hoe je een ambitie concreet kunt vertalen naar doelstellingen, hoe je de juiste partijen selecteert en contracteert, en de vraag met welke maatregelen/prestaties van gebieden en gebouwen die doelen gerealiseerd kunnen worden. We vertrekken vanuit het juridische kader (wet- en regelgeving op hoofdlijnen) en kijken juist naar wat er wél mogelijk is. Van ambitie naar realisatie. Heel concreet en praktisch.

Natuurinclusief bouwen

In de tweede cursusdag komt in de ochtend het concept natuurinclusief bouwen aan bod. Er wordt behandeld wat natuurinclusief bouwen precies inhoudt, waarom deze beweging is ontstaan, welke rol natuurinclusief bouwen momenteel inneemt en waar de meest voorkomende kansen en obstakels liggen.

Vervolgens word je op macroniveau wegwijs gemaakt in de toekomstige wet- en regelgeving. Zo is er onder andere aandacht voor de bevordering van natuur en biodiversiteit in de stad zoals is vastgelegd in de Nationale Omgevingsvisie (Novi). Dit geeft je de benodigde achtergrond en handvatten om natuurinclusief bouwen ook daadwerkelijk in de praktijk tot de norm te maken bij de inwerkingtreding van de Novi in januari 2022.

Het middagdeel van deze cursus dient als inspiratiebron door tal van praktische voorbeelden te behandelen van de verschillende toepassingen van natuurinclusief bouwen. We bespreken de do's en dont's bij de inpassing van groen in de stedelijke openbare ruimte en hoe dit er op en rondom gebouwen uit kan zien. De insteek hierbij is het creëren van een duurzame, klimaatadaptieve en leefbare samenleving waarin flora en fauna een vast onderdeel vormen, kortom: het natuurinclusief bouwen. Daarna gaan we de slag met een praktijkcasus die we als afsluiting van de dag evalueren.

Doelgroep

Deze cursus is geschikt voor diverse deelnemers om expert te zijn en te blijven in hun vakgebied. Te denken valt hierbij aan medewerkers die duurzaam, circulair of natuurinclusief bouwen actief aansturen bij gemeenten zoals beleidsmedewerkers (groen, bouwen, RO), projectontwikkelaars, corporaties en adviesbureaus.

Ook is deze cursus ook geschikt voor coördinatoren duurzaamheid, projectmanagers van bouwprojecten, stedenbouwers, stadsecologen, beheerders van stedelijk groen, rentmeersters en betrokken medewerkers bij Rijksinstanties. Voor stedenbouwkundigen bieden we handvatten voor het vertalen naar circulariteit en natuurinclusiviteit in gebiedsontwikkeling.

Programma

Circulair bouwen

 1. 1. Kennismaking en inleiding circulair bouwen
 2. 2. De theorie achter circulair bouwen
 3. 3. Meten van circulariteit; hoe doe je dat?
 4. 4. Welke verdienmodellen zijn er?
 5. 5. Het juridisch kader
 6. 6. Van ambitie naar realisatie
 7. 7. Contracteren en aanbesteden
 8. 8. Omgevingswet en mogelijkheden
 9. 9. Besluit bouwwerken leefomgeving

Natuurinclusief bouwen

09.00-09.30 Opening dag met voorstelronde

09.30-10.30 Inleiding Natuurinclusief Bouwen

10.30-10.45 Pauze

10.45-12.30 Beleid- en regelgeving

12.30-13.00 Lunch

13.00-13.30 Voorbeeldprojecten ter inspiratie

13.30-15.00 Casus project

15.00-15.15 Pauze

15.15-16.15 Bespreken Casus

16.15-16.45 Afronden dag (incl. evaluatiemoment)

Docenten

Erik Visser
Adviseur en trainer bij AT Osborne
 
Erik Visser levert een bijdrage aan het oplossen van complexe vraagstukken in de fysieke leefomgeving. Dat doet hij  door het adviseren over wet- en regelgeving en beleid bij zijn publieke opdrachtgevers. Daarnaast schrijft hij met enige regelmaat opiniërende stukken over de inzet van wet- en regelgeving voor de energietransitie en geeft hij trainingen over de Omgevingswet en duurzame gebiedsontwikkeling. Momenteel werkt hij voor een groot deel van zijn tijd bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken aan de Omgevingswet en bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan mobiliteitsvraagstukken.  
 
Joost Meuffels
Juridisch adviseur bij AT Osborne
 
Joost is juridisch adviseur op het gebied van aanbestedings- bouw- en contractenrecht. Joost zet zich graag in voor duurzame (energie, klimaat, biodiversiteit, circulair bouwen) opdrachten in de fysieke leefomgeving. Vanuit zijn expertise help hij (semi)publieke opdrachtgevers bij het realiseren van hun ambities en doelstellingen.
 
Jan Jaap Blüm
Directeur-eigenaar bij Alba Concepts
 
Jan Jaap kent de bouw- en vastgoedwereld van binnen en van buiten en weet welke verantwoordelijkheid er op de sector rust om klimaatverbetering en circulariteit te versnellen. Hij zet zich graag in voor projecten en organisaties die hier een succes van willen maken en gebruikt zijn ervaring binnen grote (beursgenoteerde) ondernemingen om strategische doelen te formuleren met realiteitszin. Implementatie draait om meetbaarheid en verifieerbaarheid en daarvoor maakt Alba Concepts gebruik van nieuwe rekenmethodes om de mate van circulariteit inzichtelijk te maken en te verbeteren.
Marcel Janssen
Teammanager bij Sweco
Marcel is reeds jarenlang werkzaam in de wereld van het Natuurinclusief Bouwen vanuit zowel de opdrachtgevers- alswel de opdrachtnemerszijde. Hij is zodoende bekend met de do’s en dont’s van het natuurinclusief bouwen in de praktijk. Dit betreft zowel de toepassingen in de stedelijke openbare ruimte alswel de natuurinclusieve gebouwen. Hij draagt graag bij aan een klimaatbestendige en duurzame leefomgeving waarbij beleid en praktijk goed samengaan. Vanuit Sweco houdt hij zich dagelijks bezig met integrale projecten en concepten waarbij het creëren van een duurzame, klimaatadaptieve en natuurinclusieve samenleving de basis vormen.

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Klimaatweb Pro tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Klimaatweb Pro gratis toegang tot dossiers, digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 12 studie-uren rekenen.

BP Studieuren1212

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

Aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn nog geen referenties beschikbaar.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Cleo Diesveld
Uitgever, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Cleo via 06- 27 01 24 47 of via cleo@berghauserpont.nl