Hybride cursus

€ 826,-

Energie- en milieuprestaties van gebouwen: BENG, MPG en EPBD III

13 september, 23 november 2022

Utrecht
 • 3 dagdelen: 2 uur online, 1 dag fysiek
 • Workshop Energieprestatie BENG: zowel voor toetsers als handhavers
 • Workshop MPG-berekening maken
 • Online cursus: Inzicht in de EPBD III
 • Praktisch inzicht in de laatste wijzigingen in regelgeving
 • Direct toepasbaar op uw projecten

Inleiding

Milieuprestatie

Nieuwe woningen en kantoren groter dan 100 m2 hebben te maken met minimumeisen voor de milieuprestatie.

Bij de berekening telt de hele cyclus van een product mee voor de milieubelasting. Van winning van de grondstof, productie en transport tot gebruik en sloop van het bouwwerk. Recycling en hergebruik tellen ook mee. De milieuprestatieberekening past dan ook in het streven naar een circulaire bouweconomie waar geen materialen nodig zijn uit eindige bronnen.

Energieprestatie

Per 1 januari 2021 gelden de BENG-eisen, deze vervangen de EPC. Samen met de nieuwe eisen wordt ook een nieuwe bepalingsmethode (NTA 8800) geïntroduceerd. In deze workshops leert u wat de verschillen en de overeenkomsten zijn met de huidige methode. Veel blijft het zelfde, maar er zitten enkele adders onder het gras!

De Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) is de Europese richtlijn betreffende de energieprestaties van gebouwen. Deze richtlijn kent inmiddels de derde versie (EPBD III) en omvat maatregelen om gebruikers/eigenaren van gebouwen bewust te maken van het energiegebruik van hun gebouwen en stimuleert hen tot het treffen van maatregelen om energie te besparen. De EPBD vormt de basis voor het Energielabel voor gebouwen, de BENG-eisen en diverse installatietechnische voorschriften en is in Nederland geïmplementeerd via het Bouwbesluit, de Regeling Bouwbesluit en de Regeling Energieprestatie Gebouwen.

Uitvoering van duurzame regelgeving

Achtergrond van deze regelgeving is de zorg voor grondstoffen, klimaat, emissies én het streven naar de bouw van comfortabele, gezonde woningen met lage energielasten. Toetsing en handhaving vormen een essentieel onderdeel in het bouwproces. Lastig en moeilijk? Welnee. Als je maar weet hoe je moet kijken. Deze workshops geven dat inzicht.

Inhoud en resultaat

Workshop MPG

Het Bouwbesluit schrijft voor dat de MPG-berekening conform de ‘Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken’ is opgesteld. In praktijk betekent dit dat de berekening is uitgevoerd met gevalideerde rekensoftware. In deze workshop oefent u met het maken, en eventueel optimaliseren, van een berekening. U krijgt inzicht in de invloed van ontwerpkeuzen op de milieuprestatie van een gebouw. U leert om te gaan met in de NMD-database ontbrekende materialen of producten, de gebouwlevensduur en combinatiegebouwen. We gaan ook in op de context, en besteden onder andere aandacht aan de relatie met de EPG (MPG+EPG=DPG) en de MPG bij renovatieprojecten. Na afloop van de workshop weet u wat de MPG inhoudt en kunt u een correcte berekening maken.

Workshop BENG

Kernvragen voor de vergunningverlener bij toets aanvraag omgevingsvergunning: Is er een goede berekening van de BENG aangeleverd?

 • Voldoen de berekende BENG-indicatoren aan de eis van het Bouwbesluit?
 • Is de berekening van de BENG-indicatoren aannemelijk en consistent met de bouwaanvraag?

Aanvragers tonen met een berekening aan dat zij aan de BENG-eisen voldoen. Te zien is met welke oplossingen dat wordt bereikt. Gemeenten hebben de verplichting tot steekproefsgewijs toetsen. In kort bestek geven we de achtergrond en tips en richtlijnen voor toetsing. Inhoudelijke aandachtspunten zijn onder meer ventilatie, werken met kwaliteitsverklaringen, schematisering van utiliteitsgebouwen en het risico op oververhitting (relevant in zeer goed geïsoleerde woningen/gebouwen zonder actieve koeling). Besproken wordt de relatie tussen EPG en toekomstige BENG-eisen.

Kernvragen voor de handhaving tijdens de bouw:

 • Hoe moeten handhavers toetsen of datgene wat is doorgerekend in de energieprestatieberekening vooraf, ook is toegepast in de praktijk?
 • Hoe moet omgegaan worden met wijzigingen tussen ingediend ontwerp en gerealiseerd gebouw?
 • En hoe kan een handhaver ‘gefopt’ worden?

De eerste contacten / bouwvergaderingen zijn cruciaal om de energieprestatie op de agenda te krijgen. De buiteninspecteur vraagt aandacht voor het belang van deze prestaties en de gevoeligheid voor de uitvoering. Geeft spelregels voor controle en het bespreken van wijzigingsvoorstellen. Op alle details ingaan? Zeker niet nodig. Laten zien dat je de materie beheerst is belangrijk. Aan de hand van veel praktische voorbeelden wordt Er worden vuistregels en tips gegeven om in overleg met de planbeoordelaar een selectie te maken van onderdelen waarop je controleert.

Online cursus EPBD III

De cursus geeft u nader inzicht in de EPBD III. Na het volgen van deze online cursus bent u op de hoogte van de consequenties op installatie technisch niveau vanuit de EPBD III en de laatste wijzigingen in de regelgeving hieromtrent. We nemen u mee waar u op kunt letten of de installaties voldoen aan de EPBD (t.b.v. Gemeentelijke instanties). Verder leggen we uit welke keuzes en producten sowieso voldoen zodat u dit direct kunt u deze toepassen op uw projecten.

Doelgroep

Deze cursus is met name bedoeld voor bouwplantoetsers en vergunningverleners. Voor handhavers is er een specifieke workshop BENG. Verondersteld wordt dat deelnemers enige basiskennis hebben over de huidige energieprestatienorm (EPC). Zij zijn met name werkzaam bij gemeenten en omgevingsdiensten/RUD’s. Daarnaast zijn de workshops interessant voor adviesbureaus, bouwbedrijven, projectontwikkelaars, en architecten.

Programma

Workshop MPG

Deel 1: Achtergrond milieuprestatiewetgeving en afbakening in Bouwbesluit

In het eerste deel van de cursus komt de achtergrond van de milieuprestatiewetgeving aan bod. Denk aan Levenscyclusanalyse (LCA), Nationale MilieuDatabase (NMD), hoe de MPG-grenswaarde is bepaald en wat de relatie is met de EPG (EnergiePrestatie Gebouwen). Ook geeft de docent inzicht in tips & trucs voor de MPG tijdens de ontwerpfase.

Deel 2: Praktijkopgave – zelf invoeren en draaien aan de knoppen

Het tweede deel is een praktijkgedeelte waarbij de deelnemers aan de hand van een opgave aan de slag gaan met de rekensoftware GPR Bouwbesluit. De deelnemers krijgen de gelegenheid om de milieuprestatie van een eigen ontwerp te beoordelen.

Workshop BENG

Programma:

 • Verschillen EPC / BENG / energielabel
 • Energieparagraaf Bouwbesluit 2012
 • NEN 7120 EPG: werking, systematiek en begrippen
 • NTA8800, BENG: Wat is nieuw, wat blijft?
 • TO juli
 • Berekening interpreteren: niveaus van beoordeling en tips voor toetsing en handhaving
 • Losse onderwerpen
 • Bespreken van praktijkvoorbeelden
 • Hulpmiddelen: EP Check en publicaties RVO

EPDB III

Een toelichting over de installatietechnische eisen uit de EPBD III, waarbij de aandachtspunten worden meegegeven. Hierbij wordt ingegaan op:

Nieuwe eisen:

 • Bepaling van het systeemrendement (‘waarde van de energieprestatie’)
 • Systeemeisen dimensionering en installatie
  1. a. Welke eisen worden gesteld?
  2. b. Waaraan kan men zien dat de dimensionering en installatie correct is
  3. c. Hoe kan men zien dat de installaties ingeregeld kan worden en is ingeregeld
 • Verplichte regeling in alle ruimtes
  1. a. Doel van de eis
  2. b. Welke systemen voldoen
 • Verplichte installatie van een Gebouw Automatiserings- en Controle Systeem (GACS – een combinatie van een traditioneel gebouwbeheersysteem met energiemanagement)
  1. a. Wanneer is dit van toepassing
 • Verplichte installatie van laadpunten voor elektrisch vervoer
  1. a. Wanneer is dit van toepassing
  2. b. Wat houdt dit in voor verschillende categorieën gebouwen
  3. c. Welke risico’s consequenties zitten aan de eisen en hoe hiermee om te gaan?


Aanpassing van bestaand eisen:

 • Verplichte keuring van verwarmings- en airco-installaties
  1. a. Wanneer zijn verplichte keuringen van toepassing;
  2. b. Op welke termijn
  3. c. Hoe kan dit geborgd worden?

Docenten

Pieter Nuiten
Senior adviseur, W/E Adviseurs
 
Pieter heeft ruime ervaring in het opstellen en controleren van EPC-berekeningen en energielabels. Als onderzoeker werkt hij in opdracht van RVO en BZK mee aan de (door)ontwikkeling van energieprestatiemethoden en aanverwante wet- en regelgeving. Hij is gediplomeerd EPA-adviseur, 'erkend deskundige' energielabel nieuwe woningen en GPR Gebouw 4.3 Expert.
 
Geert-Jan van den Brand
Adviseur bij W/E adviseurs
Geert-Jan heeft ruime ervaring als adviseur en projectleider bij diverse gemeenten. Hij ondersteunt hen bij de ontwikkeling van duurzaamheidsbeleid, transitievisies warmte, routekaarten voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Hij is goed thuis in de ontwikkelingen van duurzaam bouwen, circulair bouwen, MPG en is GPR Gebouw 4.3 Expert.
Loe Daems
Adviseur en projectmanager installatietechniek bij Nieman
Als adviseur installaties fungeert Loe als spil tussen alle noodzakelijke installaties, bouwfysische en brandveiligheidseisen in combinatie met de bouwkunde. Hierbij is hij gefocust op onderwijs-, utiliteits- en complexe woningbouwprojecten. Vanaf het ontwerp tot en met de oplevering. Verder is hij zeer bedreven in het bedenken en inpassen van duurzame installaties in combinatie met exploitatie (vaste lasten voor energie, beheer en onderhoud).

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Klimaatweb Pro tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Klimaatweb Pro gratis toegang tot dossiers, digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 8 studie-uren rekenen.

BP Studieuren88

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 13 september, 23 november 2022
 • 09:30 - 16:45
 • Utrecht
 • € 826,-
  • Genoemd bedrag is exclusief 21% btw
  • Prijs is inclusief complimentary koffie en thee   
Aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn nog geen referenties beschikbaar.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Cleo Diesveld
Uitgever, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Cleo via 06- 27 01 24 47 of via cleo@berghauserpont.nl