Online

€ 75,-

Actualiteitencollege Natuurbeschermingsrecht


 • In slechts één uur bent u bijgepraat over een actueel thema binnen de fysieke leefomgeving en duurzaamheid
 • Opgenomen: juli 2021
 • Op elk gewenst moment te bekijken
 • Na afloop een toets en certificaat
 • 1 studie-uur

Inleiding

Binnen de natuurwetgeving hebben de laatste tijd een aantal ontwikkelingen plaats gevonden met grote gevolgen voor de rechtspraktijk. Daarbij is de stikstofcrisis natuurlijk de bekendste ontwikkeling met grote gevolgen voor alle vrijwel sectoren in het land. Denk aan de gevolgen voor de bouw, de verlaging van de maximum snelheid en de gevolgen voor de agrarische sector. Inmiddels heeft de Afdeling een aantal uitspraken gedaan naar aanleiding van deze crisis.
Een ander groot thema is het spanningsveld tussen artikel 6:13 Awb en het Verdrag van Aarhus. Of in andere woorden: je mag alleen procederen bij de bestuursrechter als je ook een zienswijze hebt ingediend. Kan dat eigenlijk wel gelet op het Verdrag van Aarhus? Daarover heeft het Hof van Justitie en de afdeling uitspraken gedaan.


Inhoud en resultaat

In dit college komen de relevante uitspraken van het laatste anderhalve jaar op het gebied van natuurwetgeving aan bod.
Eerst behandelen we een aantal algemene uitspraken. Uit het ‘Varkens in Nood’-arrest blijkt dat artikel 6.13 Awb in strijd is met Verdrag van Aarhus. Hoe zit dit precies en wat is nu eigenlijk een Aarhus-besluit? In opvolging hiervan gaan we nog in op uitspraken rond het relativiteitsvereiste.
Hierna gaan we in op actualiteiten gebiedsbescherming. Hier ligt ook het zwaartepunt van dit college. Er is een aantal wetswijzigingen geweest die de reikwijdte van de vergunningplicht heeft beperkt. We gaan deze wijzigingen bij langs, zoals de wijzigingen die met de Spoedwet Aanpak Stikstof in werking traden.  Tot slot behandelen we nog enkele andere interessante uitspraken.

Werkwijze Actualiteitencollege

Het college wordt u aangeboden via het leerplatform AnewSpring (voor tablet of smartphone kan de app worden gedownload). U ontvangt hiervoor van ons de inloggegevens. Na afloop van het college volgt een toets bestaande uit vijf mc-vragen. Na het positief afronden van deze toets kunt u een certificaat van deelname downloaden.

Voor wie?

Dit actualiteitencollege is bestemd voor beleidsmedewerkers, adviseurs en juristen die bij plannen en projecten te maken krijgen met natuuraspecten. U kan werkzaam zijn bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, rijk, advocatuur, natuurorganisaties, adviesbureaus en projectontwikkelaars.
U kan zowel starter in natuurwetgeving zijn, maar ook al langer te maken hebben met de natuurwetgeving.

Programma

Algemeen

 • Artikel 6:13 Awb en het Verdrag van Aarhus
 • Relativiteitsvereiste

Gebiedsbescherming

 • Wetswijzigingen vergunningplicht
 • Wanneer kan een plan of project significante gevolgen hebben?
 • Wanneer kan een plan worden vastgesteld/een vergunning worden verleend?
 • Wanneer moet een natuurvergunning worden ingetrokken?

Varia

 • Omzichtige omgang met ORNIS-criterium bij populaties onder druk
 • Schade aan wilde flora en fauna hoeft niet te zien op kwalificerende soorten/habitattypen
 • Twintigste tranche BuChw: koppeling passende beoordeling plan/plan-mer-plicht minder strikt

Docenten

Sara van Winzum
Advocaat, Pels Rijcken
Sara van Winzum werkt sinds 2019 als advocaat bij Pels Rijcken op de sectie Ruimte en Milieu. Hierbinnen houdt zij zich onder andere bezig met natuurbescherming, bodembescherming, infrastructuur en handhaving. Sara gaat met grote precisie, enthousiasme en gedrevenheid te werk. Sara behaalde haar bachelor rechtsgeleerdheid aan het Utrecht Law College. Hierna volgde ze de master staats- en bestuursrecht, waarbij ze zich specialiseerde in het omgevingsrecht. Ook heeft ze de master strafrecht aan de Vrije Universiteit afgerond. Sara rondde zowel haar bachelor als beide masters cum laude af. Tijdens haar studie liep Sara stage bij de Rechtstelefoon in Den Haag. Ook was ze een jaar lang als werkstudent verbonden aan Pels Rijcken, waarbij ze onder andere meewerkte aan het boek ‘Bodemsanering in juridisch perspectief’.

Materiaal

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 1 studie-uren rekenen.

BP Studieuren11

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 75,-
 •  Genoemd bedrag is ex btw 21 %

Aanmelden

Referenties

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Geen aanbod gevonden

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.