1-daagse cursus

€ 595,-

Basiscursus Trillingen


 • In één dag zicht op trillingen
 • Meten van en rekenen met trillingen
 • Trillingen in de bouw
 • Trillingen bij spoor- en wegverkeer

Aanleiding

Trillingen in de gebouwde omgeving krijgen steeds meer maatschappelijke aandacht. Regelgeving, reken- en meetmethodes en maatregelontwerp zijn daardoor sterk in ontwikkeling. Met name bouwprojecten en infraprojecten kunnen er tegenaan lopen. Met de basiscursus Trillingen brengen we u op de hoogte van de laatste stand van zaken en staat u klaar voor de verdere ontwikkelingen.

Inhoud en resultaat

In de planfase van een bouwproject kunnen trillingen plots de aandacht krijgen: leidt de bouwfase niet tot schade aan of hinder in belendende panden, zijn er straks na in gebruik name niet te sterke trillingen? Bij bouwplannen naast het spoor stuurt ProRail tegenwoordig een waarschuwende brief hierover. De vraag is dan, voor alle betrokken partijen: wat nu? Voor trillingen is er namelijk hoegenaamd geen wetgeving beschikbaar. Dat treft ook bestaande situaties: wat bijv. te doen als een omwonende klaagt?

Bodemtrillingen veroorzaakt door bouwwerkzaamheden, wegverkeer en spoorverkeer vormen het onderwerp van deze cursus. Voor bouwwerkzaamheden is vooral de kans op trillingsschade in de omgeving van belang. Voor verkeerstrillingen speelt met name de kans op trillingshinder. In het middagblok van deze cursus gaan we de diepte in op deze twee onderwerpen: hoe ziet zo’n case er typisch uit en hoe ga je er mee om?

Ter voorbereiding gaan we in de ochtend eerst de theorie in: hoe beschrijf je trillingen, wat zijn hun mogelijke effecten, hoe kan je er aan rekenen en hoe kan je er aan meten. De cursus behandelt het onderwerp in de breedte, aangevuld met verdiepende aandachtspunten.

Na de cursus bent u in staat situaties te herkennen waarin trillingen van belang kunnen zijn en weet u welke stappen mogelijk kunnen worden gedaan. U kunt presentaties en publicaties op dit onderwerp goed volgen en u kunt rapporten van deskundigen op hoofdlijnen beoordelen.

Doelgroep

Vakspecialisten op milieugebied (zoals geluid, luchtkwaliteit, etc.) die werkzaam zijn bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten , adviesbureaus, etc. Dat zijn bijvoorbeeld bouwfysici, constructeurs, geofysici, juristen, meettechnici en beleidsmedewerkers.

De vereiste voorkennis voor deze cursus is wiskunde niveau VMBO-T/MAVO.

Programma

Blok 1: Basis Trillingen

 • Introductie
 • Theorie trillingen: natuurkunde en wiskunde

Blok 2: Basis trillingen (2)

 • Metingen uitvoeren: is meten wel weten?
 • Rekenen: wat is er, wat kan er?

Blok 3: Trillingen in de bouw

 • Voorbeelden: veel voorkomende situaties
 • Berekenen en/of meten (CUR 166, Barkan wordt hier veel gebruikt, IFCO heeft mogelijk andere methodiek)
 • Wet en regelgeving: Waar moet je op letten bij uitvoering en/of toetsing berekeningen

Blok 4: Trillingen spoor

 • Voorbeelden: veel voorkomende situaties
 • Nieuwbouw of bestaande bouw, wel of geen Tracébesluit?
 • Berekenen en/of meten (RIVM, anders)
 • Wet en regelgeving: Waar moet je op letten bij uitvoering en/of toetsing berekeningen

Docenten

Arnold Koopman
Research consultant bij Level Acoustics & Vibration
 
Agnes van Uitert
Systeemspecialist geotechniek bij ProRail
 
 
Eliam Vlijm
Adviseur bij Cohere Consult
 
 
Paul Hölscher
Geo-eingineer bij Deltares
 

Materiaal

Als onderdeel van deze cursus wordt u gratis lid van Omgevingsweb Pro. Hiermee krijgt u toegang tot de kennisbank waar u een dossier vindt met alle relevante achtergrondinformatie rondom deze cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Ook krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot 60 andere dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 5 studie-uren rekenen.

BP Studieuren55

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 595,-
 • Cursusprijs is incl. koffie, thee en lunch

  • Gezien alle onzekerheid over de ontwikkelingen vragen wij u pas op een later moment welke optie u kiest: deelnemen op locatie of via de livestream, u hoeft nu dus nog niet te beslissen.

  Genoemde bedragen excl. btw 21 %

Aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn nog geen referenties beschikbaar.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Kristian Koster
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Kristian via 06 231 52 794 of via kristian@berghauserpont.nl