1-daagse

€ 549,-

De aanpak van fraude in het sociaal domein - Aanpakken, bewijzen en terugvorderen van fraude

9 juni 2022

Utrecht
 • Inleiding fraude binnen het sociaal domein
 • Onderzoek en stappenplan bij vermoedens van fraude
 • Bewijsmaatstaf bestuursrechtelijke en civielrechtelijke route
 • Terugvordering bij zorgaanbieder en cliënt
 • Actuele rechtspraak
 • Tips en tricks voor de praktijk 

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie. Als u niet wil of mag reizen, kunt u deze cursus ook volgen via een livestream met interactie. Met beide opties behaalt u uw studiepunten.

Inleiding

Regelmatig verschijnen er berichten in het nieuws over fraude in het sociaal domein. Geld dat bestemd is voor Jeugdhulp en Wmo-ondersteuning wordt dan niet besteed voor deze doeleinden, maar wordt ingezet voor persoonlijk gewin. Soms gaat het zelfs om grootschalige fraude met persoonsgebonden budgetten.

Gemeenten hebben op basis van de Jeugdwet en Wmo 2015 diverse instrumenten waarmee ze fraude binnen het sociaal domein kunnen aanpakken. Maar in het beleid en in de praktijk wordt hier niet altijd even goed gebruik van gemaakt. Het aanpakken van fraude binnen de Jeugdwet en de Wmo 2015 is voor veel gemeenten nog relatief nieuw. Er leven op dit gebied veel vragen bij gemeenten. Een goed beleid in de aanpak van fraude kan een gemeente veel geld besparen en opleveren. In tijden van financiële tekorten een must voor gemeenten om ook op dit terrein actief te zijn.

Inhoud en resultaat

Na het volgen van deze cursus bent u volledig op de hoogte over de stand van zaken met betrekking tot fraude in het sociaal domein. U heeft inzicht in de juridische instrumenten die een gemeente tot zijn beschikking heeft en u krijgt concrete en praktische handvatten om fraude aan te pakken.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor: (beleids)medewerkers Jeugd- en Wmo, afdelingshoofden, opsporingsambtenaren, juristen en contractmanagers van gemeenten.

Programma

09:00 – 09:30 uur
Ontvangst en registratie

09:30 – 11:00 uur
Blok 1

 • Inleiding fraude binnen het sociaal domein
 • Actualiteiten in de rechtspraak
 • Onderzoek naar fraude in de praktijk
  • Vermoedens van fraude, en dan?
  • De aanpak van de fraude
  • Uitdagingen in de aanpak
  • Lessons learned uit de praktijk

mr. Freek Reijmerink
mr. Bastiaan Wallage

11:00 – 11:15 uur
Pauze

11:15 – 12:45 uur
Blok 2

 • Terugvorderen van zorgfraudegelden onder de WMO 2015
  • Onderscheid zorg in natura en persoonsgebonden budgetten
  • Terugvordering bij de cliënt
  • Terugvordering bij de zorgaanbieder
  • Bewijsmaatstaf bestuursrechtelijke route
  • Bewijsmaatstaf civielrechtelijke route

mr. Freek Reijmerink
mr. Bastiaan Wallage

12:45 – 13:30 uur
Lunch

13:30 – 15:00 uur
Blok 3

 • Terugvorderen van zorgfraudegelden onder de Jeugdwet
  • Onderscheid zorg in natura en persoonsgebonden budgetten
  • Terugvordering bij de cliënt
  • Terugvordering bij de zorgaanbieder
  • Bewijsmaatstaf bestuursrechtelijke route
  • Bewijsmaatstaf civielrechtelijke route

mr. Freek Reijmerink
mr. Bastiaan Wallage

15:00 – 15:15 uur
Pauze

15:15 – 16:45 uur
Blok 4

 • Tips and tricks voor de praktijk
  • Op welke wijze kan de gemeente het stelsel van het sociaal domein (beleid overeenkomsten etc.) dusdanig inrichten dat maximaal kan worden ingegrepen bij zorgfraude

mr. Freek Reijmerink
mr. Bastiaan Wallage

Docenten

mr. Bastiaan Wallage
Advocaat zorg en sociaal domein bij Van Benthem en van Keulen
 
Mr. Bastiaan Wallage is sinds 2016 als advocaat werkzaam bij Van Benthem & Keulen in de praktijkgroep Bestuursrecht & Zorg en sociaal domein.Bastiaan is naast zijn werk in de advocatuur ook verbonden als buitenpromovendus aan de Universiteit Leiden, waar hij onderzoek verricht naar de vrije artsenkeuze binnen het Nederlandse zorgstelsel. Daarnaast is hij sinds 2018 als universitair docent gezondheidsrecht verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.
 
Bekijk op Sociaalweb
Bekijk LinkedIn profiel
mr. Freek Reijmerink
Advocaat zorg en sociaal domein bij Van Benthem en van Keulen
 
Freek Reijmerink is sinds februari 2020 als advocaat werkzaam bij Van Benthem & Keulen in de praktijkgroepen Bestuursrecht en Zorg & Sociaal domein. Freek heeft ruime ervaring als gemeenteraadslid met vraagstukken rond de gemeentelijke zorgtaken op grond van de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Freek levert graag een bijdrage aan de vakinhoudelijke ontwikkeling van zijn relaties en treedt op als spreker bij de iura actua-bijeenkomsten. .

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 6 studie-uren rekenen.

BP Studieuren66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 9 juni 2022
 • 09:30 - 16:45
 • Utrecht
 • € 549,-
  • Genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw
  • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
  • Uw keuze voor deelname via livestream of fysiek kunt u op een later moment doorgeven
Aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn nog geen referenties beschikbaar

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Crescens Akkermans
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Crescens via 06 107 190 78 of via crescens@berghauserpont.nl