4-daagse

€ 1.795,-

Basiscursus Milieurecht 4-daags

20, 27 mei, 3, 10 juni 2021

Utrecht
 • Het milieurecht nu en in de Omgevingswet
 • Alle milieuthema’s, water, natuur en handhaving
 • Alle thema’s door specialisten behandeld
 • De actuele (beleids)ontwikkelingen

 

Inleiding

Een voorbeeld: een bedrijf wil zijn activiteiten uitbreiden met nieuwe installaties op het terrein. Dat heeft gevolgen voor het milieu: extra uitstoot en wellicht ook meer verkeer en lawaai. Moet het bedrijf hiervoor een nieuwe vergunning aanvragen? Zo ja, met welke milieuwetten moet het bevoegd gezag rekening houden?

Inhoud

Milieubescherming is een taak van de overheid. Het milieu­recht is een verzameling van wetten en regels die het leefmilieu moeten beschermen. De Wet milieubeheer (Wm) is tot 2021 de belangrijkste milieuwet en gaat, net als vele ­andere milieuwetten, vanaf 2021 op in de Omgevingswet. ­A­ndere ­wetten zijn bijvoorbeeld de Wet geluidshinder, de Wet bodem­bescherming en de Waterwet.

De Basiscursus Milieurecht geeft inzicht in de belangrijkste Milieuwetten en uitvoeringsbesluiten nu en straks onder de Omgevingswet. De juridische kaders staan centraal. Na het afronden van deze cursus ken je de hoofdlijnen van het stelsel van milieurecht, de plaats van het milieurecht binnen het ­omgevingsrecht en het Europese milieurecht. Je hebt inzicht in hoe de milieuwetgeving in de Omgevingswet geregeld is en wat de gevolgen van de Omgevingswet zijn voor alle thema’s.

Doelgroep

De Basiscursus Milieurecht is bedoeld voor medewerkers van overheden en bedrijfsleven die meer willen weten over de ­juridische aspecten van het milieubeleid. Om de cursus goed te kunnen volgen, is minimale juridische kennis een vereiste. De cursus is ook interessant voor (beginnende) medewerkers van adviesbureaus en advocatenkantoren en leden van interdisciplinaire projectteams.

Programma

Dag 1

 • Inleiding op de cursus
  • Begrip 'milieurecht'
  • Niveau, schaal, bron, aard van milieurecht
  • Structuur 'bestuurdrechtelijk ' milieurecht
  • Karakteristieken milieuwetten
  • Wet milieubeheer (intro) en overige milieuwetgeving (intro)
  • Wabo (intro)
  • Vergunning en algemene regels voor inrichtingen
  • Ontwikkeingen 
 • Inrichtingen onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en Wet milieubeheer (Wm)
  • Relatieve verboden
  • Meldplicht
  • Begrippen 'inrichting' en 'andere activiteit'
  • Systeem van regulering
  • Aanvraag en bevoegd gezag
  • Toetsing en beoordeling; toetsing in soorten
  • Best Beschikbare Technieken (BBT)
  • Voorschriften
  • Voorbereidingsprocedures
  • Inwerkingtreding en rechtsbescherming 
 • Algemene regels voor inrichtingen (Wm)

Dag 2

 • Milieueffectrapportage
  • De gewijzigde Wet milieubeheer
  • m.e.r.-plicht en - beoordelingsplicht
  • Vormvrije beoordelingsplicht
  • Procedures
  • Inhoud van het milieueffectrapport
  • Casus 
 • Lucht
  • Europees kader
  • Nederlandse wetgeving
  • Praktijkvoorbeelden 
 • Bodem
  • Hoofdlijnen Wet bodembescherming
  • Bodembescherming in overige wet- en regelgeving
  • Procedures
  • Jurisprudentie
  • Praktijkcasus 

Dag 3

 • Externe veiligheid
  • Besluit en regeling externe veiligheid inrichtingen
  • Doel en reikwijdte Bevi
  • Risicobenadering en effectbenadering 
 • Geluid
  • Inleiding Geluidhinderrecht
  • (Gezoneerde) industrieterreinen
  • Praktijkcasus 
 • Afvalstoffenrecht
  • Hoofdstuk Afvalstoffen in de Wet milieubeheer
  • Europese invalshoeken (EVOA) 
  • Begrip afvalstoffen
  • Vergunningverlening afvalstoffen
  • Jurisprudentie
  • Praktijkcasus 

Dag 4

 • Waterkwaliteit
  • Hooflijnen van de Waterwet
  • Watervergunning voor lozingen
  • Afvalwater in de Wm
  • Lozingen in het Activiteitenbesluit
  • Water in de Omgevingswet 
 • Natuurbeschermingsrecht
 • Handhaving van het milieurecht
  • Toezicht
  • Handhavingsplicht?
  • Bestuurdrechtelijke bevoegdheden
  • Effectuering van bestuursrechtelijke sancties
  • Strafrechtelijke en civielrechtelijke aspecten
  • Handhavingsbeleid 
 • Praktijkcasus handhaving milieurecht

 

Volgt u liever een 2-daagse cursus? Kijk dan naar onze Basiscursus Milieurecht.

Docenten

Robert Wannink
Advocaat bij Wannink Advocatuur

Materiaal

Op de cursus ontvangt u de handouts van de presentatie.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 20 studie-uren rekenen.

BP Studieuren2020

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 20, 27 mei, 3, 10 juni 2021
 • 09:30 - 16:30
 • Utrecht
 • € 1.795,-
 • Cursusprijs is incl. koffie/thee
  • Gezien alle onzekerheid over de ontwikkelingen vragen wij u pas op een later moment welke optie u kiest: deelnemen op locatie of via de livestream, u hoeft nu dus nog niet te beslissen.

  Genoemde bedragen excl. btw 21 %
Aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn nog geen referenties beschikbaar.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Kristian Koster
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Kristian via 06 231 52 794 of via kristian@berghauserpont.nl