2-daagse cursus

€ 1.095,-

Basiscursus Natuurwetgeving en Ecologie

13, 20 april 2021

Amersfoort
 • Soorten- en gebiedsbescherming
 • Wet natuurbescherming en Aanvullingswet natuur
 • Ecologische effecten van ruimtelijke ingrepen
 • Inventarisatie en onderzoek beschermde planten en dieren

 

Inleiding

Projecten kunnen ernstige vertraging oplopen als er geen rekening wordt gehouden met de natuurwetgeving. Zo kan het gebeuren dat een pand niet mag worden gesloopt, omdat een oplettende voorbijganger er een vleermuis heeft gezien, een beschermd dier. Als uitvoerder kun je dit soort risico’s in kaart brengen door ecologisch onderzoek te laten uitvoeren.

Inhoud

Als uitvoerder kun je dit soort risico’s in kaart brengen door ecologisch onderzoek te laten uitvoeren. Bij elk project op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu, water en infrastructuur komt de Europese en Nederlandse natuurbeschermingswetgeving om de hoek kijken. Problemen tijdens de uitvoering van projecten voorkom je door al bij de planvorming rekening te houden met de wetgeving rond de soorten- en gebiedsbescherming.

De Basiscursus Natuurwetgeving en ecologie gaat over de beginselen van de Wet natuurbescherming en hoe deze straks in de Omgevingswet wordt opgenomen. De meeste inhoudelijke regels voor de bescherming van de natuur uit de Wet natuurbescherming zullen via het Aanvullingsbesluit natuur een plaats krijgen in drie algemene maatregelen van bestuur van de Omgevingswet: het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit.

Tijdens de cursus leer je waar je rekening mee houdt bij het opstellen van plannen of bij het verlenen van vergunningen. Maar ook hoe een plan door kan gaan ondanks de aanwezige natuurwaarden. Op de tweede dag gaat de cursus in op het ecologisch onderzoek en inventarisatie onder de natuur­wetgeving. Ook ­behandelen we de ecologische effecten van ruimtelijke ­ingrepen op soorten en gebieden.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor beleidsmedewerkers en juristen ruimtelijke ordening, milieu, water, infrastructuur, natuur en landschap. Daarnaast is de cursus interessant voor medewerkers van adviesbureaus en projectontwikkelaars.

Programma

Dag 1

 • Inleiding Wet Natuurbescherming
  • Doel en opzet van de natuurbeschermingsregelgeving
  • Stand van zaken implementatie Vogel- en Habitatrichtlijn
  • Ontwikkelingen in beleid en wet- en regelgeving
  • Rolverdeling en verantwoordelijkheden diverse overheden 
 • Soortenbescherming in de Wet natuurbescherming
  • Zorgplicht
  • Aanwijzing beschermde inheemse dier- en plantensoorten
  • Rechtsgevolg van de aanwijzing: verboden
  • (Algemene) vrijstellingen, gedragscodes en ontheffingen
  • De betekenis van soortenbescherming in relatie tot andere wetgeving, zoals de Wro en Wabo
  • Jurisprudentie 
 • Soortenbescherming: de gemeentelijke praktijk
 • Gebiedsbescherming in de Wet natuurbescherming
  • Wet Natuurbescherming
  • Gebiedsaanwijzingen
  • Rechtsgevolgen van de aanwijzing: vergunning en beheerplan
  • Gebiedsbescherming en bestemmingsplan
  • De betekenis van gebiedsbescherming in relatie tot andere wetgeving, zoals de Wro en Wabo
  • Jurisprudentie 
 • Gebiedsbescherming: de gemeentelijke praktijk
 • Aanvullingswet Natuur in de Omgevingswet

Dag 2

 • De Wet natuurbescherming en ecologisch onderzoek
  • Inventarisatie en onderzoek beschermde planten en dieren
  • Kwaliteit en traject van inventarisaties
  •  Formulering en inhoud instandhoudingsdoelstelling
  • Effectbepaling: ecologische effecten van ruimtelijke ingrepen
  • Beheersmaatregelen en gedragscodes
  • Mitigatie
  • Compensatie 
 • Uitgangspunten onderzoek
 • Onderzoek ten behoeve van soortenbescherming
 • Onderzoek ten behoeve van gebiedsbescherming
 • Workshop
  •  Cursisten gaan groepsgewijs aan de hand van een concrete casus stapsgewijs
   de consequenties van soorten- en gebiedsbescherming voor de bestuurspraktijk uitwerken. Welk onderzoek is nodig? Welke overheden en derden zijn betrokken? Aan welke materiële normen moet in welke volgorde worden getoetst?

Docenten

mr. Eelco de Jong
advocaat, ZYPP advocaten
 
Eelco is gespecialiseerd in het vastgoedrecht, zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijk. Daarnaast is Eelco als voorzitter betrokken bij de Regeling nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat. In die hoedanigheid adviseert hij veelvuldig de minister over nadeelcompensatieverzoeken.
 
Beno Koolstra
Eigenaar van het ecologisch adviesbureau Koolstra Advies
 

Materiaal

Op de cursus ontvangt u de handouts van de presentatie.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 10 studie-uren rekenen.

BP Studieuren1010
NVR Nederlandse Vereniging van Rentmeesters1010

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 13, 20 april 2021
 • 09:30 - 16:30
 • Amersfoort
 • € 1.095,-
 • Cursusprijs is incl. koffie, thee en lunch
  • Gezien alle onzekerheid over de ontwikkelingen vragen wij u pas op een later moment welke optie u kiest: deelnemen op locatie of via de livestream, u hoeft nu dus nog niet te beslissen.

  Genoemde bedragen excl. btw 21 %
Aanmelden

Referenties
Een relevante bijdrage voor het uitvoeren van mijn werkzaamheden!

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Kristian Koster
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Kristian via 06 231 52 794 of via kristian@berghauserpont.nl