2-daagse cursus

€ 1.095,-

Basiscursus Natuurwetgeving en Ecologie

30 september, 7 oktober 2021

Utrecht
 • Soorten- en gebiedsbescherming
 • Wet natuurbescherming en Aanvullingswet natuur
 • Ecologische effecten van ruimtelijke ingrepen
 • Inventarisatie en onderzoek beschermde planten en dieren

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie. Als u niet wil of mag reizen, kunt u deze cursus ook volgen via een livestream met interactie. Met beide opties behaalt u uw studiepunten.

 

 

Inleiding

Projecten kunnen ernstige vertraging oplopen als er geen rekening wordt gehouden met de natuurwetgeving. Zo kan het gebeuren dat een pand niet mag worden gesloopt, omdat een oplettende voorbijganger er een vleermuis heeft gezien, een beschermd dier. Als uitvoerder kun je dit soort risico’s in kaart brengen door ecologisch onderzoek te laten uitvoeren.

Inhoud

Als uitvoerder kun je dit soort risico’s in kaart brengen door ecologisch onderzoek te laten uitvoeren. Bij elk project op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu, water en infrastructuur komt de Europese en Nederlandse natuurbeschermingswetgeving om de hoek kijken. Problemen tijdens de uitvoering van projecten voorkom je door al bij de planvorming rekening te houden met de wetgeving rond de soorten- en gebiedsbescherming.

De Basiscursus Natuurwetgeving en ecologie gaat over de beginselen van de Wet natuurbescherming en hoe deze straks in de Omgevingswet wordt opgenomen. De meeste inhoudelijke regels voor de bescherming van de natuur uit de Wet natuurbescherming zullen via het Aanvullingsbesluit natuur een plaats krijgen in drie algemene maatregelen van bestuur van de Omgevingswet: het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit.

Tijdens de cursus leer je waar je rekening mee houdt bij het opstellen van plannen of bij het verlenen van vergunningen. Maar ook hoe een plan door kan gaan ondanks de aanwezige natuurwaarden. Op de tweede dag gaat de cursus in op het ecologisch onderzoek en inventarisatie onder de natuur­wetgeving. Ook ­behandelen we de ecologische effecten van ruimtelijke ­ingrepen op soorten en gebieden.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor beleidsmedewerkers en juristen ruimtelijke ordening, milieu, water, infrastructuur, natuur en landschap. Daarnaast is de cursus interessant voor medewerkers van adviesbureaus en projectontwikkelaars.

Programma

Dag 1

Docent: Eelco de Jong

09.00 Ontvangst met koffie /thee

09.30 Kennismaking en introductie op de cursus

09.45 Nationale soortenbescherming in de Wet natuurbescherming

 • zorgplicht
 • aanwijzing beschermde inheemse dier- en plantensoorten
 • rechtsgevolg van de aanwijzing: verboden
 • (algemene) vrijstellingen, gedragscodes en ontheffingen
 • de betekenis van soortenbescherming in relatie tot andere wetgeving, zoals de Wro en Wabo
 • jurisprudentie

10.45 Theepauze

11.00 Vervolg: Nationale soortenbescherming in de Wet natuurbescherming

13.00 Lunch

14.00 Inleiding Natuurbeschermingsregelgeving in de Wet natuurbescherming

 • doel en opzet van de natuurbeschermingsregelgeving
 • stand van zaken implementatie Vogel- en Habitatrichtlijn
 • ontwikkelingen in beleid en wet- en regelgeving
 • rolverdeling en verantwoordelijkheden diverse overheden

15.15 Koffiepauze

15.30 Nationale gebiedsbescherming

 • Wet Natuurbescherming
 • gebiedsaanwijzingen
 • rechtsgevolgen van de aanwijzing: vergunning en beheerplan
 • gebiedsbescherming en bestemmingsplan
 • de betekenis van gebiedsbescherming in relatie tot andere wetgeving, zoals de Wro en Wabo
 • jurisprudentie

16.30 Einde van de eerste cursusdag

Dag 2

Docent: Beno Koolstra

9.00 Ontvangst met koffie/thee

09.30 Casus Natuurbeschermingsrecht

10.00 De ecologie van het natuurbeschermingsrecht

 • inventarisatie en onderzoek beschermde planten en dieren
 • kwaliteit en traject van inventarisaties
 • formulering en inhoud instandhoudingsdoelstelling
 • effectbepaling: ecologische effecten van ruimtelijke ingrepen
 • beheersmaatregelen en gedragscodes
 • mitigatie
 • compensatie

10.45 Koffiepauze

11.00 Vervolg De ecologie van het natuurbeschermingsrecht

12:00 Lunch

13.00 Workshop

Cursisten gaan groepsgewijs aan de hand van een concrete casus stapsgewijsde consequenties van soorten- en gebiedsbescherming voor de bestuurspraktijk uitwerken. Welk onderzoek is nodig? Welke overheden en derden zijn betrokken? Aan welke materiële normen moet in welke volgorde worden getoetst?

15.00 Theepauze

15.15 Vervolg: Workshop

16.30 Einde van de cursus

Docenten

mr. Eelco de Jong
advocaat, ZYPP advocaten
 
Eelco is gespecialiseerd in het vastgoedrecht, zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijk. Daarnaast is Eelco als voorzitter betrokken bij de Regeling nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat. In die hoedanigheid adviseert hij veelvuldig de minister over nadeelcompensatieverzoeken.
 
Beno Koolstra
Adviseur ecologie en natuurwetgeving
Beno is een zelfstandig adviseur met ongeveer 25 jaar ervaring in ecologie en natuurwetgeving. Hij adviseert vooral in projecten en processen waar ecologie en natuurwetgeving bij elkaar komen, meestal in complexe situaties. Hij adviseert daarbij overheden, bedrijfsleven en particulieren. Bijvoorbeeld als beleidsadviseur stikstof voor de gezamenlijke provincies, het ondersteunen van bedrijven en overheden in juridische procedures rondom natuurwetgeving, maar ook ecologisch veldonderzoek maakt onderdeel uit van de werkzaamheden. Voor zijn website klik hier.
Bekijk LinkedIn profiel

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 10 studie-uren rekenen.

BP Studieuren1010
NVR Nederlandse Vereniging van Rentmeesters1010

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 30 september, 7 oktober 2021
 • 09:30 - 16:30
 • Utrecht
 • € 1.095,-
  • Genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw
  • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
  • Uw keuze voor deelname via livestream of fysiek kunt u op een later moment doorgeven
Aanmelden

Referenties
Een relevante bijdrage voor het uitvoeren van mijn werkzaamheden!

Fijne docenten, met voldoende kennis en kunde.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Kristian Koster
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Kristian via 06 231 52 794 of via kristian@berghauserpont.nl