2-daagse cursus

€ 1.095,-

Besluit Bodemkwaliteit

8, 15 maart 2022

Utrecht
 • Hoofdlijnen Besluit bodemkwaliteit
 • Extra aandacht voor PFAS en het tijdelijk handelingskader
 • Extra aandacht voor handhaving
 • Toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen
 • Inhoud Kwalibo-regeling

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie. Als u niet wil of mag reizen, kunt u deze cursus ook volgen via een livestream met interactie. Met beide opties behaalt u uw studiepunten.

 

Inleiding

In het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) zijn de regels opgenomen voor het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie. Het doel van het Bbk is duurzaam bodembeheer. Dat wil zeggen: een balans tussen bescherming van de bodemkwaliteit voor mens en milieu, én gebruik van de bodem voor maatschappelijke ontwikkelingen zoals woningbouw of aanleg van wegen. Een recente ontwikkeling hierin is natuurlijk de problematiek rond PFAS in grond en baggerspecie.

Inhoud

In het Besluit bodemkwaliteit zijn de doelstellingen afgestemd op de normen voor grondverzet en zijn de onderdelen uit de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlakte­water, die betrekking hebben op bodembeleid, geïntegreerd. Actueel hierin is de problematiek rond PFAS. PFAS komt diffuus verspreid voor in de bodem en wordt op veel plaatsen in gehalten boven de detectielimiet aangetroffen. Het tijdelijk handelingskader beoogt de opgetreden stagnatie waar mogelijk op te heffen.

In deze cursus leer je wat het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) is en hoe je hiermee kunt omgaan. Ook gaan we in op PFAS en het tijdelijk handelingskader. Theorie en praktijk wisselen elkaar af. Zowel in het theoretische als het praktijkgerichte deel wordt het Besluit bodemkwaliteit benaderd vanuit de invalshoek van de partijen die deelnemen aan de cursus. In het praktijkgerichte deel worden in subgroepen opdrachten uitgewerkt. Met deze opdrachten wordt een vertaalslag gemaakt van theorie naar praktijk.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor iedereen die in de dagelijkse praktijk geconfronteerd wordt met het toepassen van grond, bagger en bouwstoffen of betrokken is bij het op de kant of in oppervlaktewater verspreiden van baggerspecie. Hierbij valt te denken aan opdrachtgevers, aannemers/uitvoerders, medewerkers van het bevoegd gezag (gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en waterkwaliteitsbeheerders) en personen werkzaam bij adviesbureaus.

Programma

 • Grond in het Bbk
  • Wat is de definitie van grond waar kan je tegenaan lopen met deze definitie?
  • Wat is het kader waarvoor het besluit bodemkwaliteit geld en waarvoor niet?
  • Hoe werkt het generieke toetsingskader en hoe werkt het gebiedsspecifieke kader?
  • Wat is een grootschalige bodemtoepassing en wat is het niet? Welke voorwaarden en regels zijn van toepassing?
  • Welke bijzonderheden zijn er, bijvoorbeeld de spoorwegen, bodemfunctieklassen, laagdikten?
  • Welke bijzonderheden zijn er, bijvoorbeeld voor tijdelijke opslag, onderzoek, het gebiedsspecifieke kader en het Bbk bij/ bodemsaneringen?
  • Recente ontwikkelingen en regelgeving
  • Casus Bbk 
 • PFAS in grond en baggerspecie
  • Wat is PFAS?
  • Tijdelijk handelingskader
  • Actualiteiten 
 • Baggerspecie in het Bbk
  • Om welke begrippen en definities gaat het?
  • Toetsingskaders voor toepassen en verspreiden baggerspecie
  • Welke bijzonderheden zijn er, onder andere voor onderzoek, tijdelijke opslag, baggerdepots en grootschalige toepassingen?
  • Recente ontwikkelingen regelgeving
  • PFAS
  • Casus 
 • Bouwstoffen in het Bbk
  • Wat is de definitie van een bouwstof, welke toetsingskaders en indeling worden en werden gebruikt en hoe werkt dit uit in de praktijk, met name het onderstid tussen grond en bouwstof?
  • Welke bijzonderheden zijn er, bijvoorbeeld m.b.t. onderzoek, toetsing, de indeling in categoriën, de toepssingshoogte, bewijsmiddelen, melding, ketenverantwoordelijkheid, certificering en certificaten?
  • We gaan in op hergebruik van bouwstoffen en een paar specifieke bouwstoffen (asfalt, puingranulaten, verschillende slakken) en verdachte en onverdachte bouwstoffen. Ppl asbest in her te gerbuiken bouwstoffen passeert de revue.
  • IBC-bouwstoffen en regelgeving die hier bij hoort, inclusief de lessen uit het verleden.
  • Welke kanen, problemen en aandachtspunten zijn er voor de diverse partijen en hoe zit het met de ketenverantwoordelijkheid?
  • Casus uit de praktijk 
 • Ondersteunende regelgeving
 • Bbk grond en bagger
 • Handhaving Bbk
  • Bevoegdheden toezichthouders en ketenpartners
  • Sanctiestrategie, bestuurlijk en strafrechtelijk handhaven
  • Waar let je op en risico's in de keten
  • Beoordelen van meldingen, ervaringen
  • Bewijsmiddelen in de praktijk
  • Voorbeeldsituaties uit dagelijkse  praktijk 
 • Bodem onder de Omgevingswet

Docenten

Marco Hollander
Senior adviseur bodemsanering bij Sweco in Alkmaar
 
Siem van den Berg
Adviseur wegbouwkunde bij Sweco De Bilt
 
Leon Boot
Adviseur baggeren bij Waterschap Rivierenland
 
Rob van der Heijden
Senior Adviseur Handhaving, Specialist Bodem
Rob is begonnen als projectleider in de waterbouw en daarna overgestapt naar het toezicht en handhaving. In deze laatste functie heeft Rob de nodige straf- en bestuursrechtelijke zaken onder handen gehad en de nodige ervaring opgedaan in de ‘donkere zijde’ van bodem en het milieu. Met grote (complexe) handhaafzaken, van Rechtbank tot de Raad van State, Politiek gevoelige zaken, regelrechte valsheid in geschrifte en nog veel meer, kan hij een kijkje geven in de keuken van toezicht en handhaving op het gebied van bodem en dan specifiek het Besluit bodemkwaliteit en aanverwante wet- en regelgeving.

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 10 studie-uren rekenen.

BP Studieuren1010

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 8, 15 maart 2022
 • 09:30 - 16:30
 • Utrecht
 • € 1.095,-
  • Genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw
  • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
  • Uw keuze voor deelname via livestream of fysiek kunt u op een later moment doorgeven
Aanmelden

Referenties
De cursus heeft een aantal aspecten belicht die ik nog niet eerder in detail kende. Dat was voor mij belangrijk.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Kristian Koster
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Kristian via 06 231 52 794 of via kristian@berghauserpont.nl