2-daagse cursus

€ 1.245,-

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan: juridisch kader

10, 17 december 2024

Utrecht
 • Van tijdelijk naar volwaardig omgevingsplan
 • Juridische invalshoek: wat zijn de regels en wat mag?
 • Van toelatingsplanologie naar uitnodigingsplanologie
 • Opnemen van milieunormen en gebruiksruimte
 • Wat te doen met afwijkingen?
 • Hoe te handelen in de overgangsfase?
 • Niet alleen voor gemeenten, ook voor projectontwikkelaars en adviseurs


Inleiding

Het omgevingsplan is het belangrijkste kerninstrument van de Omgevingswet. Vanaf de inwerktreding zijn alle bestaande bestemmingsplannen aangemerkt als omgevingsplan. Daarin worden ook rijksregels uit bijvoorbeeld het Activiteitenbesluit opgenomen, de zogenaamde Bruidsschat. Daarmee beschikken alle gemeenten onder de Omgevingswet van rechtswege over één (tijdelijk) omgevingsplan voor de hele gemeente.

Bij het opstellen van een omgevingsplan staat een gemeente voor een groot aantal beleidskeuzes zoals:

 • Moeten er regels worden gesteld voor activiteiten?
 • Is de activiteit direct toegestaan of moet er een vergunning- of meldingsplicht gelden?
 • Gelden de regels voor het hele grondgebied?
 • Hoe gaat dit in de praktijk ingevuld worden?

Inhoud en resultaat

In deze cursus wordt bekeken hoe dat (tijdelijke) omgevingsplan er uit ziet en welke aspecten van belang zijn bij het omzetten naar een echt omgevingsplan.
Alle juridische aspecten van het omgevingsplan komen daarbij aan de orde:

 • Wat zijn de verschillen met het huidige bestemmingsplan,
 • Welke regels en onderwerpen komen er in het omgevingsplan, en
 • Welke aspecten zijn van belang bij de omzetting naar een echt omgevingsplan?

Zo krijgt een omgevingsplan meer het karakter van een verordening en biedt dit meer mogelijkheden voor globaler bestemmen en uitnodigingsplanologie.

In het omgevingsplan worden ook milieunormen opgenomen. De normen voor bijvoorbeeld geluid en geur worden niet langer meer in het milieuspoor geregeld, zoals nu in het Activiteitenbesluit of een omgevingsvergunning milieu, maar direct in het omgevingsplan. De concrete milieubelasting van een (bedrijfs)activiteit is bepalend of die activiteit op een bepaalde locatie past. Hierdoor is voor een burger, projectontwikkelaar of adviseur direct zichtbaar of een ontwikkeling kan worden gerealiseerd. De gebruiksruimte wordt toegelicht aan de hand van het aspect geluid. Hierbij komt ook de mogelijkheid voor het verlenen van een vergunning voor afwijking van het omgevingsplan aan de orde.

Een ander belangrijk onderwerp is de overgang van een tijdelijk naar een volwaardig omgevingsplan. De gemeente moet alle regels uit bestemmingsplannen en lokale verordeningen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving stapsgewijs gaan verhuizen naar één gebiedsdekkend omgevingsplan. Maar wat doe je in overgangsfase? Hoe handel je dan?

De wetgever noemt dit niet voor niets de grootste uitdaging voor de gemeenten onder de Omgevingswet.

Doelgroep

Deze cursus is enerzijds bestemd voor planjuristen en bestuursrechtjuristen en betrokken beleidsmedewerkers van overheden (met name gemeenten) en anderzijds voor de markt: projectontwikkelaars, adviesbureaus, advocaten, etc.

Programma

Dag 1

Ochtend

 • Korte inleiding Omgevingswet, kerninstrumenten en stand van zaken
 • Situatie bij inwerkingtreding Omgevingswet, tijdelijk omgevingsplan
 • Verschillen tussen een bestemmingsplan en een omgevingsplan (verordening)
 • Inhoud Omgevingsplan, verruimde reikwijdte omgevingsplan t.o.v. bestemmingsplan
 • Inhoud bruidsschat
 • Gemeentelijke verordeningen
 • Regels over activiteiten en functies locaties
 • Uitnodigingsplanologie, mogelijkheid van globale bestemmingen
 • Open normen met wetsinterpreterende beleidsregels
 • Doorschuiven onderzoeksverplichtingen naar vergunning voor project

Middag

 • Doorkijk naar inhoud omgevingsplannen aan de hand van bestemmingsplanen met verbrede reikwijdte op grond van de Crisis- en herstelwet; de proeftuin voor de Omgevingswet en uitspraken daarover van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
 • Ge- en verbodsbepalingen, algemene regels, meldingsplichten, vergunningplichten en maatwerkvoorschriften (bijv. voor milieubelastende activiteiten of energiebesparende maatregelen)
 • Actualiseringsplicht?
 • Hoe werkt het overgangsrecht omgevingsplan?

Dag 2

Ochtend

 • Bevoegd gezag en delegatiemogelijkheid
 • Procedure omgevingsplan en voorbereidingsbesluit
 • Participatie
 • Wijzigingsmogelijkheden en uitwerkingsverplichtingen?
 • Afwijken omgevingsplan door omgevingsvergunning of partiele wijziging omgevingsplan

Middag

 • Gebruiksruimte in het omgevingsplan
  • bestuurlijke afwegingsruimte omgevingsplan
  • geluid, trilling, externe veiligheid en geur
  • mengpaneel
  • uitwerken instructieregels voor geluid van activiteiten t.o.v. te beschermen objecten
  • geluid wegen, spoorwegen en industrieterreinen
  • geluidgevoelige gebouwen in geluidaandachtsgebieden
 • Stapsgewijs van bestemmingsplan naar omgevingsplan
  • tijdelijk omgevingsplan: bestemmingsplan + bruidsschat
  • volwaardig omgevingsplan: bestemmingsplan + bruidsschat + gemeentelijke verordeningen

Docenten

Mr. Drs. H.A. (Erika) Samuels Brusse-van der Linden
Advocaat omgevingsrecht en (ruimtelijk) bestuursrecht bij HBR Advocaten
 
Erika is een zeer ervaren advocaat op het gebied van het omgevingsrecht. Zij is een specialist in het ruimtelijk ordeningsrecht, milieurecht en algemeen bestuursrecht. In dat kader houdt zij zich onder meer bezig met procedures met betrekking tot omgevingsvergunningen (voor bouwen, milieu etc), bestemmingsplannen, maatwerkvoorschriften etc. Ook handhavings-procedures (lasten onder dwangsom, bestuursdwang en bestuurlijke boete) behoren tot haar specialisme. Daarnaast adviseert zij over zaken op het gebied van het algemeen bestuursrecht, zoals Wob-verzoeken, subsidiezaken etc. Erika werkt voor overheden en private partijen zoals o.a. projectontwikkelaars, industriële bedrijven en retailers.
 
Bekijk op Omgevingsweb
Bekijk LinkedIn profiel
mr. Janike Haakmeester
Advocaat, HBR advocaten
 
Janike is mede-oprichter van HBR advocaten. Door haar jarenlange ervaring heeft zij diepgaande juridische kennis op het gebied van omgevingsrecht, branchekennis en gevoel voor de politieke context opgedaan Zij heeft de Dutch Independent Legal Award 2013 ontvangen. In hun toelichting noemde de jury Janike’s grote inhoudelijke kennis en liefde voor het vak in combinatie met een grote klantgerichtheid en oriëntatie op samenwerking en verbinding.
 

Materiaal

•  Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
•  Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot een maand na de cursus 

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot tientallen dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 12 studie-uren rekenen.

BP Studieuren1212

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 10, 17 december 2024
 • 09:30 - 16:45
 • Utrecht
 • € 1.245,-
  • Genoemd bedrag is exclusief 21% btw
  • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
Aanmelden

Referenties
Goed onderbouwde informatie, heldere sheets, betrokken docenten, docenten hebben aandacht voor vragen, docenten stellen zich open en kwetsbaar op. Cursus was interessant en leuk en ik kon er mijn aandacht goed bij houden. Cursus sloot aan bij waar ik in mijn werk mee bezig ben.

Goed overzicht van relevante zaken. Fijne interactie met docenten

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

geen gegevens

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Chiara van Ommeren
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Chiara via chiara@berghauserpont.nl