E-cursus

€ 499,-

E-cursus Omgevingswet Compleet


 • Omgevingswet compleet
 • Op elk gewenst moment en in eigen tempo te volgen 
 • Een uitgebreid overzicht in 11 lessen
 • Elke les is een mix van theorie, verhelderende webcolleges, praktijkvoorbeelden en opdrachten
 • Na afloop toets en certificaat
 • 12 studie-uren

Inleiding

Binnenkort treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet beoogt de nodige wet en regelgeving in het omgevingsdomein te integreren in één wet, vier uitvoeringsbesluiten en één regeling. Tijd dus om u voor te bereiden. 

Want hoe zit die wet nu precies in elkaar? Wat is de systematiek? Welke instrumenten zijn er? En hoe pas je die toe? En wat verandert er ten opzichte van nu? Allemaal vragen die aan de orde komen in deze e-cursus.

Inhoud en resultaat

Deze e-cursus biedt u een compleet overzicht van alle aspecten van de Omgevingswet. Na afloop van deze cursus heeft u inzicht in: 

 • de hoofdlijnen en systematiek van de Omgevingswet
 • de kerninstrumenten en regels
 • de werking van het omgevingsplan, omgevingswaarden en instructieregels
 • de inhoud van de uitvoeringsbesluiten 
 • Bouwen en milieu onder de Omgevingswet
 • Grondeigendom
 • Procedures
 • Cultuurverandering

U weet nu wat waar staat, zodat u aan de slag kunt met de Omgevingswet. 

Werkwijze e-cursus

Deze e-cursus is online te volgen in uw eigen omgeving via tablet of computer. U logt in en u start met de lessen, waarbij u in uw eigen tempo de 11 lessen volgt. Elke les is een mix van theorie, verhelderende webcolleges, praktijkvoorbeelden en opdrachten. Na elke les ziet u of u uw opdracht goed heeft beantwoord en krijgt u uitleg. 

Op uw persoonlijke overzichtspagina kunt u gedurende de cursus uw kennisopname en voortgang bijhouden. Daardoor kunt u ook goed zien welke onderwerpen uit de cursus wellicht nog extra aandacht nodig hebben. 

Als u alle lessen afgerond hebt volgt een toets. U krijgt 10 vragen voorgelegd. Deze zijn een dwarsdoorsnede van de e-cursus. Als u 6 van de 10 vragen correct beantwoordt, bent u geslaagd. U kunt één keer een herkansing doen. Indien u slaagt kunt u direct zelf een certificaat uitprinten.  

Daarnaast krijgt u de beschikking over de Memotrainer. Dit is een interactieve tool, waarmee u uw kennis actueel houdt tijdens en na de e-cursus. U ontvangt dan iedere week 8 digitale vragen via uw smartphone, tablet of computer.    

E-cursus plus Kennisbank

Tegelijk met de e-cursus krijgt u ter ondersteuning ook direct toegang tot de Kennisbank Omgevingsweb Professional, met daarin wetgeving, jurisprudentie, nieuws en achtergrondmateriaal. Deze kunt u tijdens de cursus raadplegen bij het beantwoorden van de opdrachten, maar ook om soms even wat verder te kijken met betrekking tot een onderwerp. De kennisbank blijft beschikbaar zolang u bezig bent met de cursus en vormt een uitgebreide bron van informatie en verdieping.

Voor wie is de e-cursus?

Deze e-cursus Omgevingswet biedt inzicht in het systeem en de instrumenten van de Omgevingswet. De cursus is speciaal ontwikkeld voor juristen, beleidsmedewerkers, vergunningverleners, toetsers, handhavers werkzaam bij gemeenten, omgevingsdiensten, provincies, waterschappen en rijksdiensten. 

Daarnaast is de e-cursus interessant voor professionals die te maken hebben met het omgevingsrecht: advocaten, adviseurs, architecten, projectontwikkelaars, makelaars, etc. 

Programma

Les 1: Inleiding Omgevingswet

In deze les staan we stil bij de invoering van de Omgevingswet. Ook komt in het kort de hele cursus (op hoofdlijnen) aan bod.

Les 2: Kerninstrumenten

In deze les worden de kerninstrumenten van de Omgevingswet behandeld. Er wordt stilgestaan bij; de omgevingsvisie, het omgevingsplan, omgevingswaarden, omgevingsverordeningen, omgevingsgunning, programma’s en het projectbesluit. Ook komen algemene regels aan bod.

Les 3: Omgevingswaarden en instructieregels

In deze les wordt langer stilgestaan bij de in les 2 behandelde omgevingswaarden. Zo worden de inhoud en de werking van omgevingswaarden uitgebreid behandeld. Ook de inhoud en toepassing van instructieregels komen aan bod.

Les 4: Het omgevingsplan, deel I

In deze les staat het omgevingsplan binnen het Omgevingswetstelsel centraal. Er wordt naar het omgevingsplan gekeken als ‘vervanger’ van het bestemmingsplan. Ook komt de relatie met de andere instrumenten uit de Omgevingswet aan de orde.

Les 5: Het Omgevingsplan, deel II

In deze les wordt behandeld hoe het omgevingsplan eruit zal gaan zien. Wat moet er eigenlijk in een omgevingsplan? Het Besluit kwaliteit leefomgeving speelt een cruciale rol bij de beantwoording van deze vraag en wordt in deze les dan ook nader bestudeerd.

Les 6: De omgevingsvergunning

In deze les staat de omgevingsvergunning centraal. De veranderingen in de Omgevingswet worden besproken en zowel toetsingskaders als rechtsbescherming komen aan bod.

Les 7: Bouwen en de Omgevingswet

In deze les staat de omgevingsvergunning voor de activiteit 'bouwen' centraal. Zo wordt er onder meer gekeken naar het verschil tussen de technische bouwvergunning als de vergunning in verband met het Omgevingsplan. Ook wordt het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) behandeld.

Les 8: Milieu en de Omgevingswet

In deze les staat het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) centraal. Zo komen de inhoudelijke regels uit het Bal aan bod. Ook worden de aanvullingswetten natuur, geluid en bodem behandeld.

Les 9: Grondeigendom

In deze les wordt stilgestaan bij grondeigendom. Aan de hand van de Aanvullingswet Grondeigendom wordt er stilgestaan bij onderwerpen zoals: onteigening, voorkeursrecht, nadeelcompensatie, inrichting van het landelijk gebied en kavelruil.

Les 10: Procedures en rechtsbescherming in de Omgevingswet

In deze les worden de procedures van de Omgevingswet behandeld. Er wordt stilgestaan bij belangrijke verschillen met het huidige stelsel. Ook de milieueffectrapportage (m.e.r.) wordt behandeld in deze les. Als laatste komt rechtsbescherming aan bod.

Les 11: Het stelsel in beweging, cultuurverandering & competenties

In deze les staan een aantal belangrijke uitvoeringsthema’s van de Omgevingswet centraal. Zo komen digitalisering en monitoring aan bod. Niet alleen zal worden stilgestaan bij de uitvoering van de nieuwe Omgevingswet, er wordt ook gekeken naar de cultuurverandering. Als laatste komen de competenties aan bod.

Docenten

Mr. Lukas Baars
Juridisch adviseur
 
Lukas is senior adviseur ruimtelijke ordening en omgevingsrecht, werkzaam bij Aveco de Bondt. Eerder was hij advocaat en werkte hij bij een middelgrote gemeente en een groot adviesbureau. Zodoende heeft hij veel ervaring opgedaan met het omgevingsrecht. Ook is hij als docent actief; hij verzorgt regelmatig cursussen over stikstof/Wet natuurbescherming, maar ook de Omgevingswet. Lukas is als specialist betrokken bij het stikstofteam van Aveco de Bondt en behandelt diverse kwesties waarin specialistisch juridisch advies over de Wnb benodigd is.
 

Materiaal

Als onderdeel van deze cursus wordt u gratis lid van Omgevingsweb Pro. Hiermee krijgt u toegang tot de kennisbank waar u een dossier vindt met alle relevante achtergrondinformatie rondom deze cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Ook krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot 60 andere dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 10 studie-uren rekenen.

BP Studieuren1010
NRVT Nederlands Register voor Taxateurs1010

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 499,-
 • Indien u de e-cursus met meerdere personen wil volgen, geldt een staffelkorting:

  • 5 tot 10 personen: € 399,- per cursist na de 5e cursist
  • 10 tot 20 personen: € 349,- per cursist na de 10e cursist
  • Meer dan 20 personen: € 299,- per cursist na de 20e cursist
  • Meer dan 50 peronen: neem contact op voor een passend aanbod 

  Alle genoemde bedragen zijn excl. btw 21% 

Aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn nog geen referenties beschikbaar.

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Floortje Grooten
Vakredacteur, Pont Academy
U kunt contact opnemen met Floortje via floortje@berghauserpont.nl