Middagcursus

€ 395,-

Governance en financieel toezicht

26 november 2020

Utrecht

Financiële risico’s tijdig en adequaat identificeren? Deze cursus leert u:

 • Inzicht te geven in financieel toezicht en de bijbehorende taken
 • Hoe om te gaan met de Wft, boek 2 BW en Corportate Governance Code
 • Integere bedrijfsvoering te hanteren

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie, voor meer info klikt u hier

Als u niet wil of mag reizen, kunt u elke cursus ook via een livestream volgen; twee opties dus! Met beide haalt u uw studiepunten binnen.

Inleiding

Binnen het financieel toezicht is governance een steeds belangrijker onderwerp geworden. De toezichthouders (DNB en de AFM) zien corporate governance als basis van de beheersing van de bedrijfsvoering. Adequate 'checks and balances' binnen een financiële onderneming dragen eraan bij dat risico’s op een adequate wijze – en tijdig – worden geïdentificeerd en beheerst. Sinds kort wordt van financiële ondernemingen verwacht dat daarbij ook aandacht bestaat voor klimaat gerelateerde risico’s en kansen (sustainability).

De term governance ziet in de kern op de wijze waarop een instelling wordt bestuurd: dat wil zeggen de structuren, verdeling van taken en bevoegdheden, de strategie, het beleid en processen, en interne controle functies. Financiële ondernemingen dienen te beschikken over onder meer een duidelijke, evenwichtige en adequate organisatie van het bestuur en intern toezicht, op basis van een passende verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, en eenduidige rapportagelijnen. Deze verplichtingen zijn uitgewerkt in specifieke regels zoals neergelegd in de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de daarbij behorende lagere regelgeving. Een goed begrip van deze voorschriften is in de praktijk van groot belang.

Inhoud en resultaat

Het doel van de cursus is om inzicht te geven in hoe het financieel toezichtrecht zich verhoudt tot de governance van een financiële onderneming. Tijdens de cursus zal een overzicht worden gegeven van de specifieke voorschriften die vanuit financieel toezicht van toepassing zijn met betrekking tot de governance van een financiële onderneming.

Daarbij zal worden stilgestaan bij de spanning die kan bestaan tussen enerzijds het vennootschapsrecht (boek 2 BW) en anderzijds de financiële toezichtregelgeving. Besproken zal worden hoe hier in de praktijk door een onder toezicht staande instelling mee kan worden omgegaan.

De cursus is praktijkgericht en voorzien van voorbeelden, ontleend aan onder meer recente jurisprudentie. Deelnemers kunnen ook hun eigen praktijkvragen inbrengen.

Doelgroep

De cursus is met name bestemd voor:

 • juristen en financiële specialisten werkzaam bij financiële instellingen (banken, beleggingsinstellingen, beleggingsondernemingen, verzekeraars, trustkantoren, etc.)
 • corporate secretaries werkzaam in de financiële sector
 • advocaten financieel- en/of ondernemingsrecht
 • andere geïnteresseerde juristen

Programma

 • Verhouding Wft, Boek 2 BW en Corporate Governance Code / Code Banken


 • Positie van de aandeelhouder van een financiële onderneming
  • verklaring van geen bezwaar
  • beperking aandeelhoudersrechten (bijv. dividenduitkering, art. 3:104 lid 2 Wft)
  • DGA structuren

 

 • Onafhankelijkheid Raad van Commissarissen / Raad van Toezicht

 

 • Geschiktheid beleidsbepalers en toezichthouders
  • uitleg door AFM/DNB en Europese toezichthoudende autoriteiten (ESAs)
  • (her)toetsing

 

 • Beheerste en integere bedrijfsvoering
  • tegengaan van belangenverstrengeling
  • integriteitsgevoelige functies
  • eed of belofte financiële sector
  • beheerst beloningsbeleid
  • meldingsplichten (incidenten etc.)
  • three lines of defense (compliance functie en auditor)

 

 • Zelfevaluatie Bestuur en Raad van Commissarissen

 

 • Positie accountant 

 

 • Governance en sustainability

 

 • Handhaving
  • benoeming curator
  • ontzeggen bevoegdheid om functie uit te oefenen
  • aanwijzing
  • bijzondere maatregelen stabiliteit financiële stelsel (Deel 6 Wft)
  • openbaarmaking

Docenten

Andries Doets
Andries Doets
Advocaat bij Eurius /attorney - qualified in the Netherlands and admitted to practice in Luxembourg
 
Andries Doets houdt zich sinds 2001 als advocaat bezig met het financieel toezichtrecht. Naast adviseren richt hij zich op onderzoeken en procedures op het gebied van toezicht en handhaving door onder meer de AFM, DNB, OM en het BFT. Hij heeft een bijzondere interesse voor integriteits- en sanctieregelgeving. Waar mogelijk zoekt hij naar buitengerechtelijke oplossingen. Andries is vermeld in Chambers Europe 2018 en 2019 (Banking & Finance: Regulatory) als ‘leading individual’. Chambers vermeldt (2018): ‘According to clients, he is engaged, to the point and client-driven.
 

Materiaal

Op de cursus ontvangt u een map met de hand-outs van de presentatie

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 3 studie-uren rekenen.

BP Studieuren33

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 26 november 2020
 • 13:30 - 17:00
 • Utrecht
 • € 395,-
 • Cursusprijs is incl. koffie en thee
  •  Gezien alle onzekerheid over de ontwikkelingen vragen wij u pas op een later moment welke optie u kiest: deelnemen op locatie of via de livestream, u hoeft nu dus nog niet te beslissen.
  • Indien u gebruik maakt van de livestream ontvangt u een korting van € 50,- op de cursusprijs.

  Genoemde bedragen excl. btw 21 %
Aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn nog geen referenties beschikbaar

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Paulo da Rosa
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Paulo via 06 25 338 920 of via paulo@berghauserpont.nl