1-daagse cursus

€ 595,-

Privacywetgeving in de opsporing: de Wpg voor BOA's

24 maart 2020

UTRECHT
 • De komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft met zich meegebracht dat buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) hun gegevens dienen te verwerken conform de Wet politiegegevens (Wpg).
 • De Wpg bevat concrete normen wat betreft het bewaren en verwijderen van persoonsgegevens. Maar ook of gegevens gedeeld mogen - of zelfs moeten - worden met ketenpartners zoals politie, gemeenten, waterschappen en privaatrechtelijke organisaties.
 • Deze wet heeft gevolgen voor alle organisaties waar boa’s werkzaam zijn, zoals gemeenten, omgevingsdiensten, openbaarvervoerbedrijven en private facilitair dienstverleners.

Inleiding

Voor organisaties waar BOA’s werkzaam zijn, geldt naast de AVG, ook de Wet politiegegevens. Hoe kunnen BOA’s en hun werkgevers aan de Wpg voldoen? Volg deze training om inzicht te krijgen in de verschillen en overeenkomsten tussen de AVG en de Wpg en om op de hoogte te raken van de concrete normen van de Wpg. De Wpg is specifieker dan de AVG: er gelden andere termijnen, je mag eenmaal verzamelde gegevens ook voor andere doelen gebruiken en je mag gegevens verzamelen en verder verwerken zonder dat de betrokkene toestemming hoeft te geven. De zes verwerkingsgrondslagen van de AVG komen niet voor in de Wpg. In de Wpg spreken we bijvoorbeeld over ‘gegevens die verwerkt worden voor de uitvoering van de dagelijkse politietaak’, ook wel artikel 8-gegevens genoemd. Voor de BOA zijn vooral artikel 8-, 9,- en 13-gegevens relevant. Door deze te labelen, is het mogelijk om op de juiste wijze met de gegevens om te gaan als het gaat om tijdig verwijderen en vernietigen, delen met partners en het afschermen van gegevens. Omdat de BOA twee verschillende petten heeft, is het bovendien noodzakelijk dat de politiegegevens onderscheiden kunnen worden van AVG-gegevens en alleen mensen met een opsporingsbevoegdheid toegang hebben tot deze gegevens.

Inhoud en resultaat

Na afloop van deze cursus bent u op de hoogte van de wetgeving die op de gegevensverwerkingen door BOA’s van toepassing is. U leert wanneer uw BOA’s zich aan de Wpg moet houden en wanneer aan de AVG en wat de belangrijkste verschillen zijn tussen deze wetten. Ook leert u welke stappen er gezet moeten worden om aan de Wpg te voldoen, hoe gegevens gedeeld kunnen worden en hoe gegevens uit opsporingsactiviteiten gebruikt kunnen worden in het toezichtswerk.

Andere cursus

Bent u geïnteresseerd in het onderwerp van de cursus en bent u werkzaam in het sociale domein? Bekijk dan onze cursus Opsporing door BOA's: de Wet politiegegevens. 

Doelgroep

De cursus is bestemd voor privacydeskundigen van alle publieke en private organisaties waar BOA’s werkzaam zijn. Denk aan privacy-adviseurs, -juristen, Chief Information Security Officer en natuurlijk de Functionaris Gegevensbescherming. Ook staat de cursus open voor HR- en ICT-managers die als taak hebben de werkomgeving compliant te maken in organisaties waar BOA’s werkzaam zijn.

Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de eendaagse cursus:

 • De AVG en Wpg: wanneer is welke regelgeving van toepassing op de gegevensverwerking door een BOA?
 • De belangrijkste verschillen tussen de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet politiegegevens (Wpg)
 • Algemene bepalingen in de Wpg: o.a. definities, reikwijdte
 • Verwerkingsgronden: welke gegevens vallen onder welke grondslag?
 • Wat zijn de wettelijke bepalingen voor iedere verwerkingsgrondslag?
 • Mogelijkheden voor het verstrekken van gegevens aan partners
 • Gegevensuitwisseling tussen politie, BOA’s en andere opsporingsdiensten
 • Rol en taken van de nieuwe “bevoegd functionaris”
 • Eisen waaraan een register van verwerkingen moet voldoen
 • Wanneer mogen gegevens uit toezichtswerk gebruikt worden voor opsporing?
 • Welke verplichtingen zijn er voor de werkgever? Bevoegd functionaris aanwijzen, gegevensbeschermingseffectbeoordeling (geb), meldplicht datalekken, register van verwerkingen.
 • Praktijkvoorbeelden: wat mag wel en wat niet binnen de Wpg, specifiek toegespitst in het sociaal en fysieke domein.

Docenten

Suzanne Franken
Specialist Wet politiegegevens (Wpg) en opsporing
 
Zelfstandig trainer, Wpg-deskundige en tekstschrijver. Van 2008 tot 2018 heeft ze verschillende politie-onderdelen begeleid om conform privacywetgeving te werken. Zij zorgde ervoor dat het belangrijkste politieregistratiesysteem (BVH) aangepast werd conform de Wpg. Daarnaast gaf ze cursusen en ontwikkelde ze werkinstructies en handboeken zoals de Verstrekkingenwijzer Wpg en het Praktijkhandboek Wpg. Sinds 2018 richt ze zich op de consequenties van de Wpg voor het werkveld van de boa.
 
Bekijk LinkedIn profiel

Materiaal

Vooraf dient u het ‘Praktijkzakboek Wpg voor boa's - Omgaan met persoonsgegevens’ te lezen, te verkrijgen via Uitgeverij Kerckebosch

Op de cursus ontvangt u een map met de handouts van de presentatie.

U wordt uitgenodigd om van tevoren eigen praktijkvraagstukken in te dienen zodat de cursus zoveel mogelijk aansluit bij de vragen en behoeften van de deelnemers.

 

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 5 studie-uren rekenen.

BP Studieuren55

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 24 maart 2020
 • 09:30 - 16:30
 • UTRECHT
 • € 595,-
 • De prijs is incl. koffie/thee/water en lunch, excl. btw
aanmelden

Referenties

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.

Hanna Rab
U kunt contact opnemen met Hanna via 020 – 8200 908 of via hanna@berghauserpont.nl