1-daagse cursus

€ 595,-

Realiseren van wind- en zonneparken

21 juni 2022

Utrecht
 • Ruimtelijke en milieurechtelijke insteek
 • Specifiek gericht op besluitvorming door gemeenten en provincies
 • Naast windparken worden ook zonneparken/-weides meegenomen
 • Basisbegrippen en inhoudelijk en juridisch kader
 • Relatie met de RES
 • Welke besluiten zijn nodig en waar moeten we aan denken?

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie. Als u niet wil of mag reizen, kunt u deze cursus ook volgen via een livestream met interactie. Met beide opties behaalt u uw studiepunten.

Aanleiding

Het Rijk zet in op een transitie naar een duurzame, hernieuwbare energievoorziening. Als onderdeel daarvan zetten Rijk en provincies in op het ruimtelijk mogelijk maken van 6.000 MW opgesteld vermogen aan windenergie in 2020 en de doorgroei naar 35 TWh duurzaam geproduceerde energie op land in 2030 (wind en zon). De gas-discussie, de klimaatakkoorden en de RES-sen versterken deze trend alleen maar.

Steeds meer gemeenten en provincies krijgen met deze ontwikkelingen te maken. Dit gebeurt bijvoorbeeld door de noodzaak om de gestelde doelstellingen te behalen, concrete initiatieven die worden ingediend of voornemens om als gemeente zelf een actieve rol te gaan spelen bij de transitie. Vaak is dat voor het eerst of eenmalig, waardoor specifieke kennis ontbreekt.

Inhoud en resultaat

Met deze cursus willen wij u inzicht bieden in windenergie en de ontwikkeling van wind- en zonneparken vanuit een ruimtelijke en milieurechtelijke insteek. Met name de de relevante aspecten van windenergie ontwikkelingen worden toegelicht en op een praktische manier op een rij gezet.

De deelnemers krijgen een inhoudelijk en juridisch inzicht in wat er komt kijken bij de (ruimtelijke) ontwikkeling van wind- en zonne-energieprojecten (ook de kleine). Daarmee kunnen ze ook hun eigen rol in de procedurele begeleiding en beoordeling van deze ontwikkelingen bepalen of vorm geven.

Doelgroep

Deze cursus is vooral bestemd voor:

 • juristen en beleidsmedewerkers die bestemmingsplanprocedures en/of afwijkingsprocedures begeleiden en/of opstellen
 • projectleiders ruimtelijke ontwikkeling
 • beleidsadviseurs milieu en duurzaamheid
 • beleidsmedewerkers/projectleiders duurzaamheid/milieu

Zij zijn veelal werkzaam bij gemeenten, maar deze cursus is ook interessant voor provinciale beleidsambtenaren ruimtelijke ordening, energiecorporaties, projectontwikkelaars en adviesbureaus.

Programma

Inleiding

 • Basisbegrippen windenergie en zonneparken
 • Doelstellingen, rijks- en provinciaal beleid wind- en zonne-energie
 • Subsidies
 • Andere duurzame energiebronnen

Ruimtelijke kaders

 • Bestemmingsplan/PIP
 • MER/PB
 • RES-sen
 • Provinciale omgevingsverordening
 • Omgevingsvergunning strijdig gebruik, verschillen met BP/PIP
 • Doorkijk naar Omgevingswet

Milieukaders

 • MER/PB, m.e.r.-beoordelingsbesluit
 • Activiteitenbesluit
 • Omgevingsvergunning milieu
 • OBM
 • Natuur

Inhoudelijke aspecten windenergie

 • Milieuaspecten: zoals geluid, slagschaduw en externe veiligheid
 • Natuur: beschermde soorten en gebieden
 • Cultuurhistorie, landschap en visualisaties
 • Gezondheid
 • Radarverstoring, etc.

Uitvoeringsbesluiten

 • Omgevingsvergunning bouwen en milieu etc.
 • Overige vergunningen/toestemmingen

Procedures/inspraak

 • Bevoegd gezag, o.a. Elektriciteitswet
 • Coördinatie
 • Inspraak/communicatie
 • Participatie
 • Kostenverhaal/overeenkomt met initiatiefnemer

Praktijkcases

 • Windpark Drentse Monden-Oostermoer
 • Windpark De Rietvelden
 • Windpark Zeewolde

Docenten

ing. Marjolein Pigge
Adviseur bij Pondera Consult
 
Marjolein heeft ruim 20 jaar ervaring in integrale ruimtelijke beleids- en planvorming en ruimtelijk bestuursrecht. Haar kennis en werkveld strekt zich uit over de volle breedte van de ruimtelijke ordening. Ze heeft haar ervaring zowel opgedaan bij gemeenten als adviesbureaus op het gebied van ruimtelijke ordening. Marjolein is ruim 7 jaar werkzaam bij Pondera Consult, die partijen ondersteunt bij het realiseren van hernieuwbare energieprojecten. Binnen Pondera is Marjolein als senior adviseur en/of projectleider betrokken bij veel verschillende windenergie- en zonprojecten, zoals haalbaarheidsstudies, milieutoetsen, (plan)m.e.r. en vergunningen, maar is daarnaast ook verantwoordelijk voor de ruimtelijke plannen, zoals inpassings- en bestemmingsplannen en goede ruimtelijke onderbouwingen.
 
Bekijk op Omgevingsweb  
Bekijk LinkedIn profiel
Docent Erwin Noordover
mr. Erwin Noordover
Advocaat/partner bij NewGround Law
 
Erwin is ruim 10 jaar werkzaam als advocaat en richt zich op Cleantech, duurzaamheidsvraagstukken en advisering en begeleiding van initiatiefnemers van energietransitieprojecten. Hij heeft ruime ervaring in het begeleiden van ruimtelijke ontwikkelingen, waarbij hij adviseert en procedeert over planologische besluiten en vergunningverlening. Daartoe begeleidt hij ook de vergunningaanvraag en -verlening onder de Wet natuurbescherming en PAS-projecten. Erwin heeft veel grote en kleine windenergieprojecten begeleidt bij verkrijging van de noodzakelijke besluitvorming.
 
Lees artikelen op Omgevingsweb
Bekijk LinkedIn profiel

Materiaal

•  Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
•  Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot een maand na de cursus 

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot 60 andere dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 5 studie-uren rekenen.

BP Studieuren55

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 21 juni 2022
 • 09:30 - 16:30
 • Utrecht
 • € 595,-
 • •  Genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw
  •  Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
  •  Uw keuze voor deelname via livestream of fysiek kunt u op een later moment doorgeven
Aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn nog geen referenties beschikaar

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Kristian Koster
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Kristian via 06 231 52 794 of via kristian@berghauserpont.nl