3-daagse

€ 1.495,-

Basiscursus Energietransitie: technische randvoorwaarden voor de RES


 • Nederland kent een landelijke doelstelling voor het opwekken van 35 TWh/jaar aan duurzame energie (op land) in 2030
 • Elke regio kent zijn eigen zoektocht naar een ruimtelijke inpassing van deze opgave. Deze zoektocht wordt vaak ingevuld met beleidsmatige uitspraken en reserveringen voor de toekomst
 • Maar: beleid wordt pas effectief als de technische toepassing bekend én mogelijk is
 • 3-daagse opleiding waarin we inzicht geven in de technische randvoorwaarden en de energietransitie handen en voeten geven;
 • 6 dagdelen: kader, WKO, wind, zon, geothermie, de toepassing (RES in ’t klein)

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie. Als u niet wil of mag reizen, kunt u deze cursus ook volgen via een livestream met interactie. Met beide opties behaalt u uw studiepunten.

Inleiding

Wij staan voor de uitdaging om de uitstoot van broeikasgassen drastisch terug te brengen om uiteindelijk klimaatneutraal te worden. Momenteel wordt hard gewerkt aan de Regionale Energie Strategieën (RES, 30 regio’s over geheel Nederland) om de nationale afspraken om te zetten in regionale warmteplannen, energie- infrastructuurplannen en de opgave voor hernieuwbare energie opwekking. Vrij vertaald: welke potentie biedt elk van deze regio’s in haar RES op het gebied van hernieuwbare energie, welke tevens wordt gedragen door maatschappelijke partners en betrokkenen binnen de regio?

 • Met recht een uitdaging, zeker gezien het korte tijdspad.
 • Hoe kan deze uitdaging worden ingevuld ?
 • Welke keuzes zijn er om de genoemde 35 TWh aan duurzame energie per jaar op te wekken?
 • Welke technische randvoorwaarden gelden daarvoor?
 • En wat betekenen die weer beleidsmatig?

Want pas als je zicht hebt op de technische randvoorwaarden, wat er kan, kun je beleidsmatig de juiste en gefundeerde keuzes maken.

Inhoud en resultaat

Deze opleiding neemt u in 6 modules van dagdeel, totaal 3 dagen in vogelvlucht mee door de technische oplossingen voor het opwekken van duurzame energie, met al hun (on)mogelijkheden en (in)directe effecten. Uiteraard kan dat alleen met begrip voor de alomvattende kaders, die dan ook als eerste aan bod komen.

Op een toegankelijke manier worden de verschillende onderdelen behandeld. Daarbij zal, door de interactieve aanpak van de sprekers, veel aandacht voor de specifieke situaties van de deelnemers zijn.

Doelgroep

Deze opleiding is bestemd voor iedereen die op gemeentelijk niveau betrokken is bij de energietransitie. Dus gemeentelijke en provinciale beleidsmedewerkers in combinatie met waterschappers, adviesbureaus, netbeheerders, energie coöperaties, energiebedrijven, advocatenkantoren, projectontwikkelaars, woningcorporaties, bedrijven in de energiebranche, warmtebedrijven, NGO’s, bewoners en maatschappelijke en brancheorganisaties.

Programma

Module 1: Het kader

Introductie

De deelnemersgroep stelt zich aan elkaar voor waarbij men tevens aangeeft waar men voor komt, op welke wijze energietransitie een rol bij hen speelt en op welke vragen men antwoord zoekt / tegen welke problemen men aanloopt.

De opgave van de RES

 • 35TWh per jaar; waar spreken we eigenlijk over?
 • Warmtetransitie: wat is dat?
 • Wat moet de RES uiteindelijk opleveren?
 • Hoe wordt ‘de koek verdeeld’?

Het energiesysteem als randvoorwaarde

 • We beginnen niet bij ‘nul’
 • Keuzes maken in het opwekken van duurzame energie is altijd maatwerk
 • Voor welke keuzen staat een gemeente, welke bronnen zijn er?
  • Ontwikkelfase van duurzame energiebronnen
   • Zon
   • Wind
   • Geothermie
   • WKO / warmtebron
   • Biomassa
   • Hydro / aquathermie
  • Wat is mogelijk ten aanzien van opslag?
 • En wat gebeurt er met de duurzaam opgewekte energie in mijn RES-regio?

Module 2: WarmteKoude Opslag (WKO) en warmtebron

WKO en warmtebron, de eerste al veelvuldig toegepast, de tweede veel genoemd bij nieuwbouwplannen. Goed vergelijkbaar en toch ook weer niet. De volgende vragen komen aan bod:

 • WKO al 25 jaar, wat zijn de “do’s and don’ts”?
 • Wie en wat bepaalt of WKO of warmtebron kan en mag?
 • Waar moet een locatie aan voldoen en hoe wordt interferentie voorkomen?
 • Wat is de potentie van WKO / warmtebron?
 • Kan een gemeente sturend zijn in de indeling in de ondergrond?

Module 3: Windenergie

Een in het oog springende bron voor energie in positieve en negatieve zin. Inleidend wordt de vraag neergelegd: wanneer is windenergie een reële optie? Vervolgens wordt daar nader invulling aan gegeven:

 • Wanneer is een locatie geschikt voor windenergie?
 • Wie bepaalt of wind kan en mag?
 • Waar moet een geschikte locatie aan voldoen, met oog voor de omgeving?
 • Hoe wordt de potentie van windenergie ingeschat?
 • Welke sturingsmechanismen zijn er voor een gemeente?
 • Hoe verhoudt windenergie zich tot een stabiele levering en stabiel net?

Module 4: Zonne-energie

“De daken vol !”, maar daarmee is maar een deel van de opgave gedekt… Zonne-energie op grote schaal vraagt om meer dan alleen daken en wordt meer beeldbepalend. Ook hier wordt de vraag gesteld: wanneer is zonne-energie een reële optie?. Vervolgens volgt de invulling op een gelijke wijze:

 • Wanneer is een locatie geschikt voor zonne-energie?
 • Wie bepaalt of energieopwekking met zon kan en mag?
 • Waar moet een geschikte locatie aan voldoen?
 • Hoe wordt de potentie van zonne-energie ingeschat?
 • Welke sturingsmechanismen zijn er voor een gemeente?
 • Hoe verhoudt zonne-energie zich tot een stabiele levering en stabiel net?

Module 5: Geothermie

Geothermie is een nog wat verborgen bron, letterlijk en figuurlijk. Veel potentie, maar niet overal en met hele strikte voorwaarden. De basisvraag is: wat is geothermie en hoe kan dit bijdragen?. daarna komt onder meer aan bod:

 • De aarde als bron, werkt dat altijd en weten we waar het werkt?
 • Welk voorwerk moet verricht worden om te bepalen of geothermie een optie is?
 • Wie bepaalt of geothermie wel mag plaatsvinden?
 • De put met zijn vereisten, (on)mogelijkheden en risico’s
 • De leverantie aan het net (warmtenet), vlekkeloos of toch niet?

Tot slot komt de UltraDiepe Geothermie nog aan bod met haar mogelijkheden, uitdagingen en vereisten.

Module 6: De toepassing (RES in het klein….)

De techniek in de vingers en dan aan de slag, of…. De RES richt zich niet voor niets op maatschappelijke participatie.

De bewoner en de omgeving

Een toelichting op wat de keuze voor (een mix van) energietechniek(en) betekent voor de individuele bezitter van een bestaand woonhuis. De inspanning en daarmee gepaard gaande kosten variëren aanzienlijk voor de individuele huizenbezitter..

De RES in het klein

De deelnemers gaan op een speelse wijze invulling geven aan de RES voor een fictieve locatie met diverse actoren en belangen. Het gaat hierbij om het combineren van alternatieven, het afwegen van opties en het maken van keuzes. De bedoeling is om alle technische (on)mogelijkheden hier bijeen te brengen, waarbij het belang van de gemiddelde bewoner niet uit het oog mag worden verloren.

Docenten

René Vreugdenhil
Zelfstandig adviseur
 
René Vreugdenhil is zelfstandig adviseur, met name gericht op bodem gerelateerde activiteiten en adviezen. Hij heeft veel Inhoudelijke kennis over de nieuwe beleidsmatige ontwikkelingen, te denken aan de Omgevingswet, het Bodemconvenant 2016-2020, etc. in bodem breed perspectief. Verder is hij medeoprichter van Pondera GeoEnergy, waarbij hij intensief betrokken is bij het initiëren en begeleiden van geothermische projecten en potentiele ondergrondse opslag. Hij geeft al vele jaren bodemcursussen.
 
Gijs Brussen
Ondernemer in duurzame energie at Indi Energie
Gijs is mede-eigenaar van Indi Energie. De afgelopen 3 jaar heeft hij gewerkt aan de opbouw van het portfolio van 10 MWp aan zonnestroomprojecten. Als projectleider realiseert hij de eigen projecten van Indi Energie en geeft hij advies aan partijen die zelf een zonnestroominstallatie op dak of veld willen realiseren. Hij heeft expertise op het gebied van o.a. vergunningsaanvragen, technische aspecten van een installatie, financiering en realisatie.
 
 
Maarten Jaspers Faijer
Adviseur
 
Maarten is ervaren adviseur Duurzame Energie bij Pondera Consult. Bestuurskundige en projectleider van verschillende trajecten in windenergie-ontwikkelingen, zowel beleidsmatig als vanuit de private sector. Ervaren in MER-trajecten van groot- en kleinschalige windenergieprojecten, vergunningenprocedures, haalbaarheidsstudies maar ook beleidsontwikkelingen op nationaal, provinciaal en regionaal niveau.
 
Bekijk op Omgevingsweb  
Bekijk LinkedIn profiel

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 15 studie-uren rekenen.

BP Studieuren1515

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 1.495,-
  • Genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw
  • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
  • Uw keuze voor deelname via livestream of fysiek kunt u op een later moment doorgeven
Aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn nog geen referenties beschikbaar.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Kristian Koster
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Kristian via 06 231 52 794 of via kristian@berghauserpont.nl