Masterclass

€ 2.795,-

Masterclass Privacy: the next step

30 oktober 2019

Amsterdam

Het respectvol met elkaars privacy omgaan staat aan de basis van de ontwikkeling van duurzame samenwerkingsverbanden die ook voor organisaties profijtelijk zijn. Het hoeft niet in de weg te staan hoe we in het digitale tijdperk optimaal profijt halen uit de data. Uiteindelijk gaat het toch om de inzet van data in netwerken om betrokkenen meerwaarde te kunnen bieden.

We behandelen o.a. de volgende vragen en onderwerpen:

 • Wat is privacy?
 • Wat zijn de achtergronden en veranderingen in wet en regelgeving op het gebied van privacy (GDPR AVG, E-privacy verordening) en welke impact hebben deze op mensen, overheid en organisaties?
 • Welke (nieuwe) technische ontwikkelingen zijn er om het inzicht van organisaties in consumentengedrag, interesses, voorkeuren, attitudes en beleving op individueel niveau te achterhalen? En hoe zijn die toe te passen binnen bestaande en nieuwe ´business´ modellen?
 • Hoe zou je met persoonsgegevens en privacy van individuen vanuit ethisch perspectief willen omgaan?
 • Naar een andere oplossing om voor mensen om hun privacy (beter) te beschermen; consument aan het stuur!?
 • Tevens wordt er gewerkt aan praktijkcasussen en vraagstukken die spelen bij deelnemers en hun organisaties.

Het respecteren van privacy vraagt om meer dan het je houden aan de wet- en regelgeving. Je relaties verdienen dit, maar ook de eigen organisatie. Door de digitale technologie zijn onze relaties altijd zichtbaar en ´connected´, ook met mensen die ze nauwelijks kennen. Bovendien is hun verleden moeilijk uit te wissen. De nieuwe digitale omgeving heeft een grote invloed heeft op hun identiteitsontwikkeling en de (vertrouwens)relaties die zij onderling ontwikkelen. Of in die context met persoonsgegevens goed en zorgvuldig wordt omgegaan, heeft een grote waarde: het kan mensen maken en breken! Organisaties moeten volgens de AVG ervoor zorgen dat natuurlijke personen de regie over hun eigen persoonsgegevens kunnen voeren. Het is het uitgangspunt van de wet. Maar het is de vraag of individuen voldoende gemotiveerd en kundig zijn om dit ook daadwerkelijk te doen en of organisaties niet een stapje extra zouden moeten zetten om hen daarbij te helpen? Het respectvol met elkaars privacy omgaan staat immers aan de basis van de ontwikkeling van duurzame samenwerkingsverbanden die ook voor de organisatie profijtelijk zijn. Het hoeft niet in de weg te staan hoe we in het digitale tijdperk optimaal profijt halen uit de data. Uiteindelijk gaat het toch om de inzet van data in netwerken om betrokkenen meerwaarde te kunnen bieden.

Hoe respecteren we als organisatie de privacy van consumenten en medewerkers op een wijze die positief bijdraagt aan de bedrijfsvoering en de innovatie?Technologische, juridische, psychologische en organisatorische aspecten moeten daarbij worden afgewogen om enerzijds geen inbreuk te maken op de privacy van individuen en anderzijds de belangen van de eigen organisatie te dienen.Deze masterclass gaat over privacy en in het bijzonder online privacy en wordt belicht vanuit onder meer juridisch, technisch, ethisch, organisatorisch en consumentenperspectief.

Voor wie

Dit programma is bedoeld voor privacy officers, compliance officers, functionarissen gegevensbescherming, cyber security specialisten, marketeers, advocaten en juristen en beleidsmedewerkers, managers en adviseurs die te maken hebben met de juridische, economische, ethische, technische en organisatorische vraagstukken en verandertrajecten met betrekking trekking tot privacy en de verwerking, opslag en gebruik van persoonsgegevens. Het geeft je vanuit verschillende invalshoeken een verfrissende kijk op privacy. Met nieuwe inzichten uit de wetenschap en praktijk kun je betere oplossingen vinden voor concrete privacy issues en gericht werken aan het ontwerp en de realisatie van het privacybeleid voor jouw organisatie.

Programma

Het programma bestaat uit 7 modules/bijeenkomsten. De cursusduur van de modules is van 16.00 tot 21.00 uur.

Module 1 - 30 oktober 2019

Privacy en recht

De ontwikkelingen in wet- en regelgeving op het gebied privacy en de verwerking van persoonsgegevens (GDPR, AVG, E-privacy). Met specifiek aandacht voor private consumenten en medewerkers, ontwikkelingen in de jurisprudentie, prangende issues, en meer. Deelnemers kunnen vooraf vragen indienen waar zij meer over willen weten.

Module 2 - 6 november 2019 (onder voorbehoud)

De consument aan het stuur!?

Hoe bewust zijn we ons van de privacyrisico´s? Uitkomsten uit Europees onderzoek komen aan bod. Uitgangspunt van de GDPR is dat de controle over persoonsgegevens bij het individu komt te liggen. Zij krijgen hiertoe bepaalde rechten. Maar welk gedrag vertonen individuen? Zijn ze ook gemotiveerd en competent om de regie over hun persoonsgegevens te voeren? We staan stil bij de privacy calculus theorie, de privacy paradox en diverse experimenten waarin het keuzegedrag wordt beïnvloed van individuen om hun persoonsgegevens te delen. We baseren ons op de uitkomsten uit enkele proefschriften en laten deelnemers zelf participeren in enkele proeven. Hoe kunnen we het makkelijk maken? We gaan in op een voorbeeld. Startup Schluss biedt individuen een veilige online ´kluis´ waarin op gemakkelijke wijze contact- en andere persoonlijke gegevens zijn te beheren. Schluss is een dienst die de beschikkingsmacht over de online privacy teruggeeft aan de gebruiker.

Module 3  - 13 november 2019 (onder voorbehoud)

Data, de nieuwe olie

Data vormen voor organisaties een nieuwe resource. Ze vormen input voor het verbeteren van bestaande bedrijfsprocessen en de ontwikkeling van hele nieuwe bedrijfsmodellen. Data helpen ons smart products, smart services, maar later ook smart systems te ontwikkelen. We krijgen niet alleen slimme televisie, magnetron, stofzuiger, wasautomaat, computer, maar een smart home. Parallel aan die ontwikkeling krijgen we ook slimme gezondheidszorg, slimme steden en mobiliteit, et cetera. Data stroomt van de ene dienstverlener naar de andere, van het private naar het publieke domein! Met al zijn (economische) voordelen, maar ook met de nodige risico´s. Wat betreft dat laatste, laten we ons meenemen door een ethisch hacker en ontdekken aan welke gevaren we potentieel bloot staan.

Module 4 - 20 november 2019 (onder voorbehoud)

Privacy en Ethiek

In de online omgeving zijn we altijd connected, onderhouden we contacten met mensen die we nauwelijks kennen, worden we op een andere manier beïnvloed dan in de fysieke wereld, wordt ons doen en laten gearchiveerd en heerst een ander soort transparantie. Dat kan niet zonder gevolgen voor de identiteitsontwikkeling blijven en de wijze waarop wij (vertrouwens)relaties met elkaar aangaan. Hoe kijken we hier tegenaan? Wat doet dit met onze motivatie om een bewust privacybeleid te formuleren en realiseren?

Module 5 - 27 november 2019 (onder voorbehoud)

Privacy en Big Data/Artificial Intelligence

De mogelijkheden van nieuw technologieën voor het digitaal observeren van personen en objecten zijn talloos en laagdrempelig. Het vastleggen en verwerken van verschillende soorten persoonsgegeven (o.a. big data, online en mobile tracking, geo-location services, social networking en zoektechnologie, privacy by design) gebeurt in toenemende mate. Het merendeel van de data is in het afgelopen jaar verzameld. We gaan in op hoe data scientists te werk gaan? Hoe verhoudt hun werkwijze zich met de principes van de GDPR? Hoe wil de GDPR het gebruik van persoonsdata in goede banen leiden? Wat is hiervan de kans van slagen? Is de aanpak van Europa een voorbeeld voor andere werelddelen?

Module 6 - 4 december 2019 (onder voorbehoud)

Organiseren voor privacy beleid

Hoe maken we onze organisatie compliant? Hoe zorgen we dat we op de gewenste manier de privacy van onze individuele relaties respecteren? Met een ervaren privacy officer en toezichthouder verkennen we hoe op praktische wijze het privacy beleid is te formuleren en in te voeren. Te beginnen bij de cultuur, de ambitie en de visie. En deze door te vertalen in termen van organisatie, programma´s, assessments en monitoring. Ook met oog voor het managen van de relatie met de externe toezichthouder.

Module 7 - 11 december 2019 (onder voorbehoud)

Synthese: Lagerhuisdebat

In de laatste bijeenkomst laten we alle behandelde topics en de issues die spelen bij deelnemers de revue passeren in een Lagerhuisdebat. Deelnemers en externe sprekers van onder andere Privacy First, Schluss, een data scientist uit het Obama verkiezingsteam brengen items in voor het debat.

Vragen over het programma?
We vernemen het graag.Neem contact op met onze programmamanager Paula Vrolijk-de Vries: Paula@berghauserpont.nl

Docenten


Drs. F. Slisser
Universiteit van Amsterdam.

Sprekers:
 • Mr. Alexander Singewald, CEO Singewald Consultants Group
 • Matthias de Bruyne MsC, legal counsel DDMA
 • Dr. Bart van der Sloot, UvA/Universiteit van Eindhoven
 • Marjolijn Lanzing MsC, UvA/Universiteit van Tilburg
 • Marie-Jose Hoefmans, co-founder Schluss
 • Mr. Paul Korremans, partner Comfort-IA

De heer E. Peelen
Professor Universiteit van Amsterdam.

Materiaal

Per module krijgt u een syllabus met relevante artikelen.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 28 studie-uren rekenen.

BP Studieuren2828

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 30 oktober 2019
 • 16:00 - 21:00
 • Amsterdam
 • € 2.795,-
 • Genoemde prijs is inclusief catering en diverse digitale studiematerialen.

  Leden van de AUV krijgen € 300 korting en betalen € 2.495. Het cursusgeld is vrijgesteld van BTW.

  Locatie

  Universiteit van Amsterdam, locatie Roeterseiland.

aanmelden

Referenties
“Mijn leerdoelen zijn meer dan behaald, een breder inzicht in meerdere privacy aspecten.”

“Veel kennis opgedaan zeker ook door de opzet van het programma met discussies en debat. Ook de samenstelling en het niveau van de deelnemersgroep en de deskundigheid van de programmamanagers was prima, verder was de groepsgrootte precies goed.”

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.