Masterclass Privacy: the next step

Deze masterclass voor privacy experts behandelt in 7 modules het juridisch, psychologisch, technologisch, economisch en ethisch perspectief van privacy. We behandelen o.a. de volgende vragen en onderwerpen: 

© 2019 Berghauser Pont Academy 

Het respecteren van privacy vraagt om meer dan het je houden aan de wet- en regelgeving. Je relaties verdienen dit, maar ook de eigen organisatie. Door de digitale technologie zijn onze relaties altijd zichtbaar en 'connected', ook met mensen die ze nauwelijks kennen. Bovendien is hun verleden moeilijk uit te wissen. De nieuwe digitale omgeving heeft een grote invloed heeft op hun identiteitsontwikkeling en de (vertrouwens)relaties die zij onderling ontwikkelen. Of in die context met persoonsgegevens goed en zorgvuldig wordt omgegaan, heeft een grote waarde: het kan mensen maken en breken! 

Organisaties moeten volgens de AVG ervoor zorgen dat natuurlijke personen de regie over hun eigen persoonsgegevens kunnen voeren. Het is het uitgangspunt van de wet. Maar het is de vraag of individuen voldoende gemotiveerd en kundig zijn om dit ook daadwerkelijk te doen en of organisaties niet een stapje extra zouden moeten zetten om hen daarbij te helpen? Het respectvol met elkaars privacy omgaan staat immers aan de basis van de ontwikkeling van duurzame samenwerkingsverbanden die ook voor de organisatie profijtelijk zijn. Het hoeft niet in de weg te staan hoe we in het digitale tijdperk optimaal profijt halen uit de data. Uiteindelijk gaat het toch om de inzet van data in netwerken om betrokkenen meerwaarde te kunnen bieden.

Hoe respecteren we als organisatie de privacy van consumenten en medewerkers op een wijze die positief bijdraagt aan de bedrijfsvoering en de innovatie?Technologische, juridische, psychologische en organisatorische aspecten moeten daarbij worden afgewogen om enerzijds geen inbreuk te maken op de privacy van individuen en anderzijds de belangen van de eigen organisatie te dienen.Deze masterclass gaat over privacy en in het bijzonder online privacy en wordt belicht vanuit onder meer juridisch, technisch, ethisch, organisatorisch en consumentenperspectief.

Inhoud

Programma

Module 1: Privacy en recht

28 oktober 2020

De ontwikkelingen in wet- en regelgeving op het gebied privacy en de verwerking van persoonsgegevens (GDPR, AVG, E-privacy). Met specifiek aandacht voor private consumenten en medewerkers, ontwikkelingen in de jurisprudentie, prangende issues, en meer. Deelnemers kunnen vooraf vragen indienen waar zij meer over willen weten.

Module 2: De consument aan het stuur!?

4 november 2020

Hoe bewust zijn we ons van de privacyrisico´s? Uitkomsten uit Europees onderzoek komen aan bod. Uitgangspunt van de GDPR is dat de controle over persoonsgegevens bij het individu komt te liggen. Zij krijgen hiertoe bepaalde rechten. Maar welk gedrag vertonen individuen? Zijn ze ook gemotiveerd en competent om de regie over hun persoonsgegevens te voeren? We staan stil bij de privacy calculus theorie, de privacy paradox en diverse experimenten waarin het keuzegedrag wordt beïnvloed van individuen om hun persoonsgegevens te delen. We baseren ons op de uitkomsten uit enkele proefschriften en laten deelnemers zelf participeren in enkele proeven. Hoe kunnen we het makkelijk maken? We gaan in op een voorbeeld. Startup Schluss biedt individuen een veilige online ´kluis´ waarin op gemakkelijke wijze contact- en andere persoonlijke gegevens zijn te beheren. Schluss is een dienst die de beschikkingsmacht over de online privacy teruggeeft aan de gebruiker.

Module 3: Data, de nieuwe olie

11 november 2020

Data vormen voor organisaties een nieuwe resource. Ze vormen input voor het verbeteren van bestaande bedrijfsprocessen en de ontwikkeling van hele nieuwe bedrijfsmodellen. Data helpen ons smart products, smart services, maar later ook smart systems te ontwikkelen. We krijgen niet alleen slimme televisie, magnetron, stofzuiger, wasautomaat, computer, maar een smart home. Parallel aan die ontwikkeling krijgen we ook slimme gezondheidszorg, slimme steden en mobiliteit, et cetera. Data stroomt van de ene dienstverlener naar de andere, van het private naar het publieke domein! Met al zijn (economische) voordelen, maar ook met de nodige risico´s. Wat betreft dat laatste, laten we ons meenemen door een ethisch hacker en ontdekken aan welke gevaren we potentieel bloot staan.

Module 4: Privacy en Ethiek

18 november 2020

In de online omgeving zijn we altijd connected, onderhouden we contacten met mensen die we nauwelijks kennen, worden we op een andere manier beïnvloed dan in de fysieke wereld, wordt ons doen en laten gearchiveerd en heerst een ander soort transparantie. Dat kan niet zonder gevolgen voor de identiteitsontwikkeling blijven en de wijze waarop wij (vertrouwens)relaties met elkaar aangaan. Hoe kijken we hier tegenaan? Wat doet dit met onze motivatie om een bewust privacybeleid te formuleren en realiseren?

Module 5: Privacy en Big Data/Artificial Intelligence

25 november 2020

De mogelijkheden van nieuw technologieën voor het digitaal observeren van personen en objecten zijn talloos en laagdrempelig. Het vastleggen en verwerken van verschillende soorten persoonsgegeven (o.a. big data, online en mobile tracking, geo-location services, social networking en zoektechnologie, privacy by design) gebeurt in toenemende mate. Het merendeel van de data is in het afgelopen jaar verzameld. We gaan in op hoe data scientists te werk gaan? Hoe verhoudt hun werkwijze zich met de principes van de GDPR? Hoe wil de GDPR het gebruik van persoonsdata in goede banen leiden? Wat is hiervan de kans van slagen? Is de aanpak van Europa een voorbeeld voor andere werelddelen?

Module 6: Organiseren voor privacy beleid

2 december 2020

Hoe maken we onze organisatie compliant? Hoe zorgen we dat we op de gewenste manier de privacy van onze individuele relaties respecteren? Met een ervaren privacy officer en toezichthouder verkennen we hoe op praktische wijze het privacy beleid is te formuleren en in te voeren. Te beginnen bij de cultuur, de ambitie en de visie. En deze door te vertalen in termen van organisatie, programma´s, assessments en monitoring. Ook met oog voor het managen van de relatie met de externe toezichthouder.

Module 7: Synthese: Lagerhuisdebat

9 december 2020

In de laatste bijeenkomst laten we alle behandelde topics en de issues die spelen bij deelnemers de revue passeren in een Lagerhuisdebat. Deelnemers en externe sprekers van onder andere Privacy First, Schluss, een data scientist uit het Obama verkiezingsteam brengen items in voor het debat.

Docenten

Prof Dr. Ed Peelen

Universiteit van Amsterdam

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de Masterclass? Laat uw gegevens achter om gecontacteerd te worden of neem direct contact met ons op.

Aanmelden

Data:

Marie-Jose Hoefmans 

Co-founder Schluss

Dr. Bart van der Sloot

Tilburg University

Mr. Alexander Singewald 

CEO Singewald Consultants Group 

Drs. Frank Slisser

Universiteit van Amsterdam

Matthias de Bruyne MsC 

Legal counsel DDMA 

Marjolein Lanzing MsC 

Technische Universiteit Eindhoven

Mr. Paul Korremans 

Partner Comfort-IA 

Hanna Rab

Junior Uitgever

Module 1: 28 oktober 2020
Module 2: 4 november 2020
Module 3: 11 november 2020
Module 4: 18 november 2020
Module 5: 25 november 2020
Module 6: 2 december 2020
Module 7: 9 december 2020

15:00 - 20:00 uur

Tijd:

Locatie:

Universiteit van Amsterdam, locatie Roeterseiland

Kosten:

€ 2.795 (het cursusgeld is vrijgesteld van btw)

De prijs is inclusief catering en diverse digitale studiematerialen.

Leden van de AUV, DDMA en AAGS/UvA Academy alumni krijgen € 300 korting en betalen € 2.495. 

"Mijn leerdoelen zijn meer dan behaald, een breder inzicht in meerdere privacy aspecten."

"Privacy belicht op een energieke wijze en met verrassende invalshoeken."

"Veel kennis opgedaan zeker ook door de opzet van het programma met discussies en debat. Ook de samenstelling en het niveau van de deelnemersgroep en de deskundigheid van de programmamanagers was prima, verder was de groepsgrootte precies goed."

Deze Masterclass is een samenwerking tussen:

Aanmelden
  • Wat zijn de achtergronden en veranderingen in wet en regelgeving op het gebied van privacy (GDPR AVG, E-privacy verordening) en welke impact hebben deze op mensen, overheid en organisaties?
  • Welke (nieuwe) technische ontwikkelingen zijn er om het inzicht van organisaties in consumentengedrag, interesses, voorkeuren, attitudes en beleving op individueel niveau te achterhalen? En hoe zijn die toe te passen binnen bestaande en nieuwe 'business' modellen?
  • Hoe zou je met persoonsgegevens en privacy van individuen vanuit ethisch perspectief willen omgaan?
  • Naar een andere oplossing om voor mensen om hun privacy (beter) te beschermen; consument aan het stuur!?
  • Tevens wordt er gewerkt aan praktijkcasussen en vraagstukken die spelen bij deelnemers en hun organisaties.
InhoudProgrammaDocentenContactAanmelden

Prof. dr. E. Peelen over privacy

"Verfrissend, praktijkgericht en verdiepend."

"Heel fijn om met verschillende organisaties aan tafel te zitten zodat een breder beeld ontstaat van privacydilemma’s."

Maurice Verheesen 

Secure Data Computing