Klantenservice

Berghauser Pont Academy streeft ernaar zijn cursussen naar tevredenheid van de cursisten te organiseren. Helaas kan het voorkomen dat u toch niet tevreden bent over onze dienstverlening.

U kunt een eventuele klacht of ontevredenheid altijd aan de klantenservice van Berghauser Pont Academy melden. De betreffende klacht kunt u per e-mail sturen naar de aangaande programmamanager of naar academy@berghauserpont.nl. Uw klacht of opmerking wordt in behandeling genomen wanneer het volgende in de mail vermeld staat:

  • Uw naam, adres en telefoonnummer.
  • De naam en de datum van de cursus waar u een klacht over heeft.
  • Een heldere omschrijving van uw klacht.

Zodra wij over deze gegevens beschikken gaan wij met uw klacht aan de slag. Daarnaast nemen wij ook graag telefonisch contact met u op om u zo op de hoogte te houden over de voortgang en afwikkeling van de klacht.

Mocht het voor u makkelijker zijn om onderstaand formulier in te vullen, dan is dit ook mogelijk. Het is van belang dat het formulier de juiste gegevens bevat. Na ontvangst gaat de klantenservice direct met uw klacht of opmerking aan de slag.

Allen die betrokken zijn bij de afhandeling van uw klacht, gaan vertrouwelijk om met de klacht en de verkregen gegevens.