Klachtenregeling

Berghauser Pont Academy streeft ernaar zijn cursussen naar tevredenheid van de cursisten te organiseren. Helaas  kan het voorkomen dat u toch niet tevreden bent over onze dienstverlening.

U kunt een eventuele klacht of ontevredenheid altijd aan Berghauser Pont Academy melden.

U kunt uw klacht per e-mail sturen naar de betreffende programmamanager of naar academy@berghauserpont.nl, met in de mail vermeld:

  • Uw naam, adres en telefoonnummer.
  • De naam en de datum van de cursus waar u een klacht over heeft.
  • Een heldere omschrijving van uw klacht.

Zodra wij over deze gegevens beschikken gaan wij met uw klacht aan de slag en nemen wij ook telefonisch contact met u op. Wij houden we u op de hoogte over de voortgang van de afwikkeling.

Allen die betrokken zijn bij de afhandeling van uw klacht, gaan vertrouwelijk om met de klacht en de verkregen gegevens.