Danny Theunis

Gepubliceerd door op 19 juni 2024 in

Danny Theunis

Danny Theunis is sinds 2010 advocaat. Hij was van 2010 tot juni 2017 verbonden aan CMS Derks Star Busmann te Utrecht. Danny deed in juni 2017 zijn intrede bij Blaisse. Hij procedeert en adviseert op het gebied van (beroeps)aansprakelijkheid en tuchtrecht. Hij staat daarbij beroepsbeoefenaars (met name accountants, belastingadviseurs, notarissen en advocaten) en hun organisaties bij. Danny doceert regelmatig op dit terrein via SRA. Hij is daarnaast vanaf 2015 redactielid van het Tijdschrift voor de Procespraktijk en hij publiceert regelmatig in verschillende vakbladen. Voorts is Danny universitair docent burgerlijk procesrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Verder maakt Danny deel uit van de Commissie van Beroep (tuchtrechter in hoger beroep) van de KNVB in het amateurvoetbal. Verder heeft hij onder meer de Kluwer Leidraad retentierecht accountants geschreven en (procesrechtelijke) wetsartikelen becommentarieerd voor SDU.