Marije van Hal

Gepubliceerd door op 8 maart 2023 in

Marije van Hal
Programmamanager gezonde en duurzame leefomgeving bij GGD IJsselland
Marije van Hal geeft uitvoering aan het programma gezonde en duurzame leefomgeving, onderdeel van de bestuursagenda van GGD IJsselland die de gezamenlijke ambitie beschrijft van de 11 gemeenten in IJsselland. Hiertoe organiseert zij o.a. inspiratie- en kennissessies voor zowel het sociaal als ruimtelijk domein van gemeenten, ontwikkelt een breed gezondheidskundig advies op ruimtelijke plannen (ook positieve gezondheid) en stimuleert de ontsluiting van cijfers over een gezonde leefomgeving.
Als beleidsadviseur gezonde leefomgeving is Marije werkzaam voor zowel GGD IJsselland als GGD Twente en werkzaam voor alle 25 gemeenten in de provincie Overijssel. Zij is betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van de samenwerkingsagenda Samen werken aan een gezond Overijssel tussen beide GGD’en en provincie Overijssel.
In het verleden is Marije jarenlang werkzaam geweest als omgevingsmanager voor ruimtelijke opgaven, vooral in weg- en waterbouw en werkt vanuit die achtergrond met passie aan een gezondere leefomgeving.