Hester Ellemers

Gepubliceerd door op 20 april 2023 in

Hester Ellemers
TRIP Advocaten Notarissen
Hester Ellemers werkt sinds 2018 bij TRIP Advocaten Notarissen. Ze is gespecialiseerd in het intellectuele eigendomsrecht, privacyrecht en ICT-recht. Hester is welbekend met de branches ICT & Technologie, onderwijs, overheid en zorg. Zij staat zowel ondernemers als (semi-)overheidsinstanties graag bij in juridisch complexe zaken over inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, IT-geschillen en overige uiteenlopende conflicten.