Bram Klouwen

Gepubliceerd door op 18 april 2023 in

Bram Klouwen
Directeur
Bram is een ervaren adviseur en procesmanager. In zijn projecten weet hij vanuit zijn analytisch vermogen invalshoeken te combineren / conceptualiseren naar aansprekende conclusies, aanpakken en acties. Als professional rond woningmarktvraagstukken doorgrondt hij snel posities en belangen. Goed horen wat de ander bezig houdt en waarom is belangrijk. Ervaring, kennis en politieke sensitiviteit helpen om de juiste vragen te stellen, zodat belangen bij elkaar kunnen komen. Op basis van weging van ieders inbreng, hakt hij knopen door. Pragmatisch en organisch zijn woorden die daarbij horen.Hij heeft ruime ervaring op nationaal, provinciaal, regionaal en lokaal niveau rond strategische volkshuisvestingsopgaven. Vanuit een intrinsieke motivatie werkt hij hieraan en draagt hij hieraan bij. Hij werkt aan beleidsontwikkeling, prestatieafspraken, publiek-private samenwerkingen; zowel voor overheden, woningcorporaties als bouwbedrijven.

Bekijk LinkedIn profiel