Middagcursus

€ 345,-

WWFT: voor makelaars en taxateurs van onroerende zaken

14 juni 2018

Amsterdam
 • nieuwe Europese Witwasrichtlijn aangenomen
 • met de cursus weer up to date
 • praktische insteek met ruimte voor uw vragen
 • voldoen aan de opleidingsverplichting, art. 35
 • cliëntenonderzoek, UBO, PEP, risicobeleid, monitoring
 • melden van ongebruikelijke transacties
 • mogelijkheid vooraf vragen te stellen

Aanleiding

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) is al weer enige jaren in werking. Belangrijkste pijlers van de WWFT zijn het verrichten van cliëntenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties.

De WWFT heeft geleid tot nieuwe regels voor de identificatieplicht en de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties. In dat kader is voor makelaars de leidraad voor makelaars in en taxateurs van onroerende zaken door de Belastingdienst opgesteld. Daarnaast wordt ook door het Ministerie van Financiën aanwijzingen gegeven. Hoog tijd om het veranderende landschap opnieuw in kaart te brengen en actualiteiten te bespreken.

Inhoud en resultaat

De cursus geeft inzicht in de praktische toepassing van de WWFT. De volgende onderwerpen komen aan de orde:
 • Wie is cliënt voor de WWFT?
 • Verificatie van de identiteitsgegevens van de cliënt; bij welke cliënten moet je gaan opletten?
 • Wanneer kan ik volstaan met een vereenvoudigd cliëntenonderzoek?
 • Welke stappen moet ik doorlopen bij identificatie?
 • Identificatie en verificatie van de uiteindelijk belanghebbende of UBO (‘ultimate beneficial owner’) en de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van de cliënt dient in kaart te worden gebracht; wie is er op de achtergrond actief?
 • Personeel moet op de hoogte zijn van wet- en regelgeving en inzicht verwerven in het herkennen van ongebruikelijke transacties; wat is een ongebruikelijke transactie?
 • Hoe steek je die verplichting praktisch in binnen je organisatie bij het formuleren van beleid, procedures en monitoring.
 • Vastlegging van risicobeleid, risicoprofielen, cliëntenacceptatie bij politiek prominente personen (PPP’s).
 • (Voortdurende) monitoring van de zakelijke relatie gericht op het risicoprofiel van de cliënt en in voorkomend geval onderzoek naar de bron van het vermogen.
 • Hoe ziet het UBO-register eruit?
 • Wanneer en hoe moet ik UBO-gegevens van mijn cliënt doorgeven aan de Kamer van Koophandel?
De eerder genoemde leidraad wordt uitvoerig besproken.
De cursus is praktisch ingezet en wordt continu actueel gehouden. Er wordt gebruik gemaakt van hulpmiddelen als stroomschema’s en checklists.
Na de cursus voldoet u op adequate wijze aan de verplichtingen van de WWFT.

Scholingsverplichting

Ondanks dat de WWFT inmiddels een aantal jaren van kracht is, is nog niet iedereen op de hoogte van de daaruit voortvloeiende verplichtingen. Artikel 35 WWFT luidt: een instelling draagt er zorg voor dat haar werknemers, voor zover relevant voor de uitoefening van hun taken, bekend zijn met de bepalingen van deze wet en opleidingen genieten die hen in staat stellen een ongebruikelijke transactie te herkennen.
Dit betekent dat men verplicht is de inhoud van de WWFT te kennen. Door deelname aan deze cursus voldoet u aan deze verplichting.

Doelgroep

Deze cursus is volledig gericht op makelaars en taxateurs van onroerende zaken.

Programma

Inleiding/achtergrond WWFT
 • Overzicht regelgevend kader (Verhouding Wft, Sanctiewet, Wtt)
 • Scope van de WWFT
 • Pinciple Based & Risk Based
 • Witwassen en financieren van terrorisme, begrippenkader
 • Algemene leidraden
 • Brancheregelgeving
 • Het cliëntenonderzoek
 • In welke situaties en op welk moment?
 • Checklist aandachtspunten risicoprofiel
 • Standaard cliëntenonderzoek
 • Vereenvoudigd cliëntenonderzoek
 • Verscherpt cliëntenonderzoek
 • Ultimate beneficial owner
 • Wie is UBO
 • Wanneer cliëntenonderzoek UBO
 • Politiek prominente personen (PPP
 • Referral
 • Wijze van identificatie/verificatie
 • Natuurlijk persoon
 • NL rechtspersoon
 • Buitenlandse rechtspersoon
 • Verbod dienstverlening
Ongebruikelijke transacties
 • Wanneer sprake van een ongebruikelijke transactie
 • De melding aan FIU Nederland; hoe en wat?
 • Aandachtspunten en gevolgen bij een melding
Administratieverplichting ex art. 33 WWFT
 • Vastleggen gegevens cliëntenonderzoek
Toezicht en handhaving WWFT
 • Generiek en branchespecifiek toezicht
 • Handhavingsinstrumenten
Tips en aandachtspunten implementatie WWFT beleid Nieuwe wetgeving
 • Vierde Witwasrichtlijn; belangrijkste wijzigingen
 • UBO-register
 • Terugmeldplicht voor meldingsplichtige instellingen

Docenten

mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers
docent, Rijksuniversiteit Groningen

Birgit is docent vakgroep privaatrecht en notarieel recht. Zij is sinds 2008 intensief betrokken bij de witwaswetgeving in Nederland en in Europa. Zij maakt deel uit van de werkgroep WWFT van de KNB en geeft vaker cursussen over de WWFT. Daarbij publiceert zij ook regelmatig over dit onderwerp. Haar laatste publicatie bevat 5 tips voor de General Counsel bij de invoering van de Vierde Witwasrichtlijn in Nederland in de WWFT.

 

Materiaal

U ontvangt een map met de handouts en relevant achtergrondmateriaal als wetgeving en leidraden.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 3 studie-uren rekenen.

NRVT Nederlands Register voor Taxateurs33
NVM Nederlandse Vereniging van Makelaars en Tax33
Vastgoedcert33

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 14 juni 2018
 • 13:30 - 17:00
 • Amsterdam
 • € 345,-
 • De genoemde cursusprijs is excl. btw en incl. koffie/thee/water en lunch (m.u.v. een dagdeelcursus).

aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn er nog geen referenties beschikbaar

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.

Laure Kuijpers Berghauser Pont Academy
Laure Kuijpers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Laure Kuijpers via 06 48 033 663 of via laurekuijpers@berghauserpont.nl