Incompany cursus


Windenergie voor gemeenten - alleen als incompany


 • Specifiek gericht op uitvoering door gemeenten
 • Windenergie wordt belangrijker
 • Basisbegrippen en inhoudelijk kader
 • Ruimtelijke insteek
 • Hoe pak je windenergie op?

Aanleiding

Het Rijk zet in op een transitie naar een duurzame, hernieuwbare energievoorziening. Als onderdeel daarvan zetten Rijk en provincies in op het ruimtelijk mogelijk maken van de doorgroei van windenergie op land tot minimaal 6.000 MW in 2020. Het Rijk heeft met alle provincies prestatieafspraken vastgelegd ten aanzien van de realisatie van windenergie in de provincie om de doelstelling in 2020 te bereiken. De provincies hebben inmiddels deze afspraken vertaald naar haar ruimtelijke beleid.

Op dit moment is nog maar de helft van de doelstelling van 6.000 MW behaald waardoor de druk op gemeenten ook groter wordt om medewerking te verlenen aan windenergieprojecten. Vermoedelijk zal het klimaatakkoord in Parijs de druk ook alleen maar opvoeren om duurzame energiedoelen te gaan behalen.

Steeds meer gemeenten krijgen dus met windenergieontwikkelingen te maken, bijvoorbeeld door concrete initiatieven die worden ingediend of voornemens om als gemeente zelf een actieve rol te gaan spelen. Vaak is dat voor het eerst of eenmalig, waardoor specifieke kennis ontbreekt. Met deze cursus willen wij u introduceren en wegwijs maken in de windenergie en ontwikkeling van windparken vanuit de ruimtelijke insteek.

Inhoud en resultaat

Met deze cursus willen wij de deelnemer introduceren en wegwijs maken in de wereld van windenergieontwikkelingen. Dit gebeurt vanuit een ruimtelijk insteek. Voor windenergieontwikkelingen relevante aspecten worden toegelicht en op een praktisch manier op een rij gezet. Deelnemers krijgen een breed inzicht in wat er komt kijken bij de (ruimtelijke) ontwikkeling van een windenergieprojecten (ook de kleine). Daarmee kunnen ze ook hun eigen rol in de procedurele begeleiding en beoordeling van windenergieontwikkelingen bepalen of vorm geven.

Doelgroep

Deze cursus is vooral bestemd voor:
 • juristen en beleidsmedewerkers die bestemmingsplanprocedures en/of afwijkingsprocedures begeleiden en/of opstellen
 • projectleiders ruimtelijke ontwikkeling
 • beleidsadviseurs milieu en duurzaamheid.


Zij zijn werkzaam bij gemeenten.

Deze cursus is wellicht ook interessant voor provinciale beleidsambtenaren ruimtelijke ordening, energiecorporaties, projectontwikkelaars en adviesbureaus.

Programma

Inleiding
 • Basisbegrippen windenergie
 • Doelstellingen, rijks- en provinciaal beleid windenergie
 • SDE+ subsidie
 • Andere duurzame energiebronnen
Inhoud
 • Milieuaspecten: zoals geluid, slagschaduw en externe veiligheid
 • Natuur: beschermde soorten en gebieden
 • Cultuurhistorie, landschap en visualisaties
 • Gezondheid
 • Radarverstoring, etc.
Procedure
 • Grootste knelpunten bij windenergie
 • M.e.r.: m.e.r-beoordeling, plan- en project-m.e.r.
 • Ruimtelijke procedures: bestemmingsplan en afwijking omgevingsvergunning
 • Bevoegd gezag en coördinatie
 • Vergunningen
Inspraak en communicatie
 • Wettelijk verplichtingen, NWEA gedragscode, participatie, rol van energiecorporaties
 • Plan van aanpak windenergie
Praktijkcases
Windpark Barrepolder (Heineken), Zoeterwoude
Windpark Nijmegen-Betuwe, Nijmegen
Windturbine AWZI Kralingseveer (van Brienenoordbrug), Capelle aan den IJssel

Docenten

Ing. Marjolein Pigge 
adviseur, RPondera Consult
 
Marjolein heeft haar ervaring zowel opgedaan bij gemeenten als adviesbureaus op het gebied van ruimtelijke ordening. Binnen Pondera is Marjolein betrokken bij veel verschillende windenergieprojecten, zoals haalbaarheidsstudies, milieutoetsen, (plan)m.e.r. en vergunningen, maar ook ruimtelijke plannen.
 

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional.Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.
Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 5 studie-uren rekenen.

BP Studieuren5

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • Prijs op aanvraag
aanmelden

Referenties

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.