Incompany cursus


Wet BIBOB en vastgoed - IC


 • Specifiek gericht op vastgoed- en grondtransacties
 • BIBOB-beleid vastgoed
 • Tips en trics
 • Praktijkgericht
 • Deskundige docenten

Inleiding


De Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur (Wet BIBOB) kan bij een vergunningaanvraag (drank en horeca/exploitatievergunning – omgevingsvergunning bouwen en/of milieu, evenementenvergunning, etc.) worden ingezet door overheidslichamen bij de beoordeling van de integriteit van de betrokken personen en de benodigde financiële middelen. De Wet BIBOB kan ook worden toegepast bij subsidieaanvragen, aanbestedingen en bij vastgoed- en grondtransacties. BIBOB vereist een nauwkeurig onderzoek binnen de wettelijke kaders door het betrokken overheidsorgaan.

Vastgoed- en grondtransacties zijn een hele belangrijke schakel in de bestuurlijke aanpak van ondersteunende activiteiten van de (georganiseerde) criminaliteit. De gemeenten en provincies hebben daarin een zeer belangrijke taak. Een goed BIBOB beleid, juist op ondersteunende activiteiten als vastgoedtransacties, werkt zeer ontmoedigend voor criminelen om zich in de betreffende regio te vestigen.

Inhoud en resultaat


Deze BIBOB training is specifiek gericht op het terrein van vastgoed- en grondtransacties. Allereerst zal de basis BIBOB kennis worden behandeld, waarbij de diepgang afhangt van de reeds bij de cursisten aanwezige kennis.

Na afloop van de training bent u geheel op de hoogte van alle vastgoedfacetten van de Wet BIBOB en weet u een concrete vertaalslag te maken naar uw eigen werkpraktijk.

Doelgroep


De training is bestemd voor beleidsmedewerkers, BIBOB-coördinatoren, juristen algemeen juridische zaken, bijzondere wetten en/of openbare orde en veiligheid, vergunningverleners bouwen, medewerkers van het RIEC, de Politie, het Openbaar Ministerie en het Landelijk Bureau BIBOB en functionarissen belast met het beoordelen van de integriteit bij vastgoed- en grondtransacties. De training is ook interessant voor makelaars, advocaten en notarissen.

Programma

 • Achtergronden Wet BIBOB
 • Formuleren van BIBOB beleid m.b.t. vastgoedtransacties
 • Huisvestingswet
 • Exploitatie en speculatie
 • Documenten rond vastgoedtransacties Handreiking van het LBB
 • Integriteitsrisico’s
 • Specifieke voorwaarden voor de aan- of verkoopovereenkomst
 • De a-grond, b-grond en c-grond
 • Indicatorenlijst
  • welke signalen zijn te onderkennen?
  • wat is de relevantie?

Docenten

Ries Kniest
Accountant en BIBOB specialist
 
Ries is afgestudeerd als forensisch accountant en belastingadviseur. Hij heeft o.a. gewerkt als fraudeonderzoeker naar faillissementsfraude, acquisitiefraude, witwassen en vastgoedfraude. Voor de Belastingdienst schuift Ries regelmatig aan bij onderzoeken vanuit het RIEC. Vanaf 2007 is Ries werkzaam met de Wet BIBOB volgens de zelf ontwikkelde methode van het BIBOB-Huis. Ries is vaste trainer van de BIBOB Academie.
 
 
Frank Rovers
Mede oprichter Bibobacademie
 
Frank heeft bij de Politie, het OM en de Rechtbank gewerkt. In 2005 heeft Frank als projectleider aan de wieg gestaan van het eerste RIEC in Limburg. Vanaf 2010 is Frank binnen zijn eigen adviesbureau (www.frankroversadvies.nl) werkzaam bij gemeentelijke en regionale overheden op het vlak van geïntegreerde aanpak van criminaliteit met als specialisatie de Wet BIBOB. Hij is vaste trainer binnen de BIBOB-academie.
 

Materiaal

U ontvangt een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 6 studie-uren rekenen.

BP Studieuren6

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • Prijs op aanvraag.


aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn er nog geen referenties beschikbaar

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.

Ronald Koppers Berghauser Pont Academy
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl