1-daagse cursus

€ 595,-

Van Bouwbesluit tot BBL

10 oktober 2019

Utrecht
Juridische insteek, handhaving, gelijkwaardigheid en Omgevingswet
 • Juridische en technische elementen Bouwbesluit verbinden: toegevoegde waarde
 • Jurisprudentie Bouwbesluit
 • Handhaving brandveiligheid
 • Gelijkwaardigheid
 • Nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL)

Aanleiding

De impact van Bouwbesluit 2012 op ontwerp- en uitvoering in Nederland is groot. Ook in het juridische domein krijgt Bouwbesluit 2012 steeds meer impact. Denk daarbij aan handhavingszaken, bezwaar- en beroepsprocedures etc. Toepassing van het Bouwbesluit vraagt naast technische kennis ook juridische kennis. In deze ééndaagse cursus worden de juridische- en technische elementen van Bouwbesluit 2012 aan elkaar verbonden. Tevens wordt een doorkijk gegeven naar de Omgevingswet met het nieuwe Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL).

Inhoud en resultaat

In deze cursus leert u de achtergronden van Bouwbesluit 2012 en de juridische implicaties daarvan in handhavingstrajecten. U leert het Bouwbesluit lezen door een juridische bril en krijgt tegelijkertijd de nodige achtergronden mee over de technische gevolgen van de voorschriften. Bij de technische achtergronden ligt de focus op het meest actuele onderwerp: brandveiligheid. U zult daarbij ondervinden dat kennis van zowel de technische als juridische achtergronden uw blikveld en toepassingsmogelijkheden op het gebied van Bouwbesluit 2012 vergroot. Die combinatie is van toegevoegde waarde in uw werk.

Bouwbesluit 2012 wordt daarbij in de context geplaatst van de bouwregelgeving in het algemeen. Bijzondere aandacht krijgt het zogenaamde ‘gelijkwaardigheidsbeginsel’, waar u leert onder welke voorwaarden kan worden afgeweken van de prestatie-eisen van Bouwbesluit 2012. De stof wordt met diverse praktijkvoorbeelden van zowel juridische als technische aard gepresenteerd.

Tenslotte wordt u bijgepraat over de meest actuele ontwikkelingen rondom Bouwbesluit 2012: het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) en de WKB (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen). Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de praktijk?

Doelgroep

De cursus is primair bestemd voor juristen en ambtenaren bouw- en woningtoezicht en advocaten. Daarnaast is de cursus interessant voor vastgoedbeheerders, makelaars, architecten en bouwkundigen.

Programma

Inleiding Bouwbesluit 2012
 • Structuur en logica
 • Nieuwbouw, bestaande bouw, verbouw, tijdelijke bouw
 • Indieningsvereisten: relatie met de Ministeriele Regeling omgevingsrecht
 • Veelvoorkomende praktijkvoorbeelden over de toepassing van Bouwbesluit 2012 op het gebied van brandveiligheid

Gelijkwaardige oplossingen

 • Wat is gelijkwaardigheid?
 • Waarin verschilt een gelijkwaardige oplossing in bestaande bouw van nieuwbouw?
 • Hoe onderbouwen / beoordelen?
 • Middelen / instrumenten / methoden
 • Adviescommissie toepassing en gelijkwaardigheid regelgeving

Bouwbesluit 2012 door een juridische bril

 • Hoe verhoudt een (oude) bouwvergunning zich tot het Bouwbesluit niveau bestaande bouw?
 • Artikel 13 van de Woningwet (aanschrijven tot hoger niveau)
 • Artikel 1a van de Woningwet (zorgplicht)
 • Handhaven Bouwbesluit 2012

Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) en Wet kwaliteitsborging (WKB)

 • De toekomst van de bouwregelgeving
 • Omgevingswet en Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL)
 • Inhoudelijke verschillen met Bouwbesluit 2012
 • De impact van de Wet Kwaliteitsborging met het oog op de beoordeling van bouwplannen

Docenten

Johan van der Graaf
senior adviseur bouwregelgeving,
 
Johan adviseert gemeenten en bouwers op het gebied van Bouwregelgeving. Hij is betrokken bij een breed scala aan adviestrajecten, voornamelijk op het gebied van herbestemming, transformatie en renovatie. Hij heeft diverse onderzoeken en projectpilots uitgevoerd die ten grondslag liggen aan Bouwbesluit 2012 en de voorgenomen ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’. Hij is voorzitter en lid van diverse commissies over bouwvoorschriften.
 
 
mr. ing. Jacco Huijzer
adviseur, Nieman Raadgevende Ingenieurs
 
Jacco opereert op het snijvlak van de juridische en praktische toepassing van de bouwregelgeving en staat zowel juristen als bouwkundigen bij in complexe vergunningsaanvragen en handhavingstrajecten. Hij publiceert regelmatig over deze onderwerpen en is docent bij Bouwforum.
 
 

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 6 studie-uren rekenen.

BP Studieuren66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 10 oktober 2019
 • 09:30 - 16:45
 • Utrecht
 • € 595,-
 • De genoemde cursusprijs is excl. btw en incl. koffie/thee/water en lunch (m.u.v. een dagdeelcursus).

aanmelden

Referenties
Goede en volledige uitleg en goed te volgen.

Prima training, prima locatie!

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.

Ronald Koppers Berghauser Pont Academy
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl