1-daagse cursus

€ 595,-

Update Awb

5 juni 2018

Utrecht
Bezien vanuit de praktijk
 • In een dag weer helemaal bij
 • Actuele en relevante jurisprudentie, signaleren van trends
 • Knelpunten helder toegelicht
 • Thematisch gerangschikt
 • Praktisch gebracht, met ruimte voor uw eigen casus
 • Met boek Bestuursrechtspraak op thema

Inleiding

Steeds weer nieuwe ontwikkelingen in de rechtspraak over het belanghebbendebegrip, handhavingsbeleid, invordering verbeurde dwangsom, schadevergoeding, beleidsregels, belanghebbende – relativiteitseis, (kosten) bestuursdwang, status handhavingssanctie, vertrouwensbeginsel, beslissing op bezwaar, besluitbegrip, verklaring van geen bedenkingen. Ook afgelopen periode heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van zich doen spreken met opvallende en opmerkelijke uitspraken. Kennis hiervan is onontbeerlijk voor een vlekkeloze toepassing van het algemeen bestuursrecht in de dagelijkse praktijk.

Wekelijks geeft de Afdeling bestuursrechtspraak interessante en relevante uitspraken over tal van verschillende onderwerpen. Het is lastig om dit continu bij te houden en te linken aan bestaande jurisprudentie. Het blijkt dat de (gemeentelijke) bestuurspraktijk steeds weer aanloopt tegen concrete vragen als: hoe moet in dit geval de Awb worden toegepast? Wat staat in de wet, en wat zegt de rechtspraak? Kennisachterstand van jurisprudentie is een potentieel juridisch en financieel risico.

Inhoud en resultaat

Deze cursus geeft op praktische wijze invulling aan de behoefte aan permanente kennisupdate. Het behandelt alle recente en opvallende jurisprudentie. Dit alles bezien vanuit het belang voor de dagelijkse (bestuurs)praktijk.
Gebruik wordt daarbij gemaakt van het actuele boek Bestuursrechtspraak op thema, waarin de Afdelingsrechtspraak op overzichtelijke wijze in kaart is gebracht.

Opzet cursus

De cursus is thematisch opgezet. De volgende thema’s zullen dit keer worden behandeld:
 • handhavingsbeleid
 • invordering verbeurde dwangsom
 • schadevergoeding, en de competentieverdeling tussen bestuursrechter en gewone rechter
 • beleidsregels
 • belanghebbende – relativiteitseis
 • (kosten) bestuursdwang
 • status handhavingssanctie
 • vertrouwensbeginsel, en de nieuwe benadering van de Afdeling hierin
 • inhoud beslissing op bezwaar
 • besluitbegrip
 • verklaring van geen bedenkingen
 • actuele ontwikkelingen
 • vragen van deelnemers


Elk thema wordt op praktische wijze behandeld, waarbij wetgeving en rechtspraak met elkaar zijn vervlochten. Leidraad bij het selecteren van uitspraken wordt gevormd door het belang voor de praktijk. Het accent ligt op recente uitspraken.

Na afloop van de cursus heeft de deelnemer een voor zijn praktijk helder, actueel en afgerond beeld van de geldende Awb-rechtspraak en weet hij zij de stand van zaken van de bestaande wettekst en de komende wetswijzigingen.

Doelgroep


De cursus is bestemd voor juristen, juridische adviseurs, administratief-juridische medewerkers, beleidsmedewerkers, vergunningverleners en handhavers (accent op bezwaar- en beroepszaken in het omgevingsrecht ). Zij zijn werkzaam bij overheden (met name gemeenten), advocaten en gespecialiseerde (juridische) adviesbureaus. De cursus is verder interessant voor leden van de commissies bezwaarschriften.

Programma

09.30 Opening, introductie, kennismaking
09.40 Overzicht stand van zaken ontwikkeling Awb
10.00 Bespreking jurisprudentie blok I
10.50 Pauze
11.10 Bespreking jurisprudentie blok II

12.30 Lunch

13.15 Casusbehandeling, gebaseerd op een dwarsdoorsnede uit opvallende Afdelingsuitspraken
14.40 Pauze
15.00 Bespreking jurisprudentie blok III
16.00 Afronding en evaluatie
16.30 Sluiting

Docenten

mr. Olaf Schuwer
zelfstandig adviseur
 
Olaf is specialist gemeentelijk bestuursrecht. Hij is vanaf 1978 werkzaam in en ten behoeve van de dagelijkse gemeentepraktijk. Hij was onder meer gemeentesecretaris en raadsgriffier. In zijn hoedanigheid van dualisme-adviseur staat hij met regelmaat gemeenteraden en griffiers bij in allerhande juridische vraagstukken en het ontwikkelen van dualistische vergadervormen. Van zijn hand zal begin 2018 een geactualiseerde 2e druk van het boekje “ABC voor raadsleden” verschijnen. Eerder (2016) verscheen mede van zijn hand het boek “Gemeenterecht in de praktijk”.
 

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.
Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Tevens ontvangt u het boek Bestuursrechtspraak op thema als naslagwerk

bpboekplaatje

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 5 studie-uren rekenen.

BP Studieuren5

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 5 juni 2018
 • 09:30 - 16:30
 • Utrecht
 • € 595,-
 • De genoemde cursusprijs is excl. btw en incl. koffie/thee/water en lunch (m.u.v. een dagdeelcursus).  Indien u bij Schuwer Opleiding & Advies een Algemeen-Juridisch Adviesabonnement heeft, ontvangt u 10% korting op de cursusprijs. Dit dient u aan te geven in het opmerkingen-veld van het aanmeldingsformulier.
aanmelden

Referenties
Duidelijk en actueel

Goede snelle cursus, heb weer een hoop geleerd

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.

Ronald Koppers Berghauser Pont Academy
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl