1-daagse cursus

€ 595,-

Update Awb

21 november 2019

Utrecht

Bezien vanuit de praktijk

 • In een dag weer helemaal bij, kennis opdoen én daarnaast opfrissen
 • Actuele en relevante wetgeving, jurisprudentie, signaleren van trends
 • Knelpunten helder toegelicht
 • Thematisch gerangschikt
 • Praktisch gebracht, met ruimte voor uw eigen casus

Inleiding

Het recht is geen rustig bezit. Telkens opnieuw worden we geconfronteerd met nieuwe en voor de praktijk belangrijke ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak. Denk bijvoorbeeld aan het besluit-begrip, het belanghebbende-begrip en het begrip bestuursorgaan in de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de bekendmaking van besluiten, de herhaalde aanvraag (ne bis in idem), het handhavingsbeleid van overheden, de invordering van verbeurde dwangsommen en de kosten van bestuursdwang, het vertrouwensbeginsel, de toepassing van beleidsregels en de relativiteitseis in beroep bij de bestuursrechter, om maar een aantal onderwerpen te noemen.

 

Ook in de afgelopen periode heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van zich doen spreken met belangrijke uitspraken op deze terreinen. Kennis hiervan is onontbeerlijk voor een vlekkeloze toepassing van het algemeen bestuursrecht in de dagelijkse praktijk. Het vormt het gereedschap waar de praktijkbeoefenaar niet zonder kan.

 

Wekelijks geeft de Afdeling bestuursrechtspraak interessante en relevante uitspraken over tal van verschillende onderwerpen. Het is in de drukte van alledag niet eenvoudig dit continu bij te houden en te linken aan reeds bestaande jurisprudentie. Het blijkt dat de (gemeentelijke) bestuurspraktijk telkens aanloopt tegen concrete vragen als: hoe moet in dit geval de Awb worden toegepast? Wat staat in de wet, en wat zegt de rechtspraak? Onvoldoende kennis van actuele jurisprudentie is een potentieel juridisch en financieel risico.

 

Inhoud en resultaat

Deze cursus geeft op praktische wijze invulling aan de behoefte aan permanente kennisupdate. Het behandelt alle recente en opvallende wetgeving en jurisprudentie aangaande de Awb. Dit alles bezien vanuit het belang voor de dagelijkse (bestuurs)praktijk. Daarnaast is de cursus bedoeld om in het verleden opgedane kennis een flinke opfrisbeurt te geven.

Opzet cursus

De cursus is thematisch opgezet. Elk thema wordt op praktische wijze behandeld, waarbij wetgeving en rechtspraak met elkaar zijn vervlochten. Leidraad bij het selecteren van uitspraken wordt gevormd door het belang voor de praktijk. Het accent ligt op recente uitspraken.

Na afloop van de cursus heeft de deelnemer een voor zijn praktijk helder, actueel en afgerond beeld van de geldende Awb-rechtspraak en kent hij de stand van zaken wat betreft de Awb en komende wetswijzigingen. Ook is zijn kennis op deze terreinen weer opgefrist.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor juristen, juridische adviseurs, administratief-juridische medewerkers, beleidsmedewerkers, vergunningverleners en handhavers, werkzaam bij overheden (met name gemeenten), advocaten en gespecialiseerde (juridische) adviesbureaus. De cursus is verder interessant voor leden van de commissies bezwaarschriften.

Programma

De volgende thema’s komen aan bod:

 • ontwikkeling van de Awb vanaf 1 januari 1994 tot nu toe.
 • de rechtsmachtverdeling tussen de bestuursrechter en de gewone rechter bij schadevergoeding en nadeelcompensatie
 • diverse onlangs verschenen conclusies van de Advocaat-Generaal, o.a. over de bestuurlijke waarschuwing als besluit, bijzondere omstandigheden bij de invordering van verbeurde dwangsommen en de kosten van toepassing van bestuursdwang, het afgeleid belang in het sociaal domein en (indien verschenen) de gedoogbeslissing als besluit en het vertrouwensbeginsel in het omgevingsrecht
 • het relativiteitsvereiste in beroep
 • het besluit-begrip, het belanghebbende-begrip, het begrip bestuursorgaan en de (herhaalde) aanvraag (wijziging ne bis in idem benadering)
 • de (rechtsgeldige) bekendmaking van besluiten
 • beleidsregels en de nieuwe benadering in de rechtspraak ten aanzien van de inherente afwijkingsbevoegdheid
 • handhavingsbeleid en de rechterlijke toetsing daarvan
 • de juridische kwalificatie van een sanctiebeslissing (herstel- of bestraffende maatregel?)
 • invordering van verbeurde dwangsommen en verjaringsperikelen
 • het vertrouwensbeginsel en de nieuwe benadering van de Afdeling hierin
 • overige actuele ontwikkelingen
 • vragen van deelnemers

Docenten

Mr. Wim Krol
specialist gemeentelijk (algemeen) bestuursrecht
 
Wim is ruim 30 jaar werkzaam bij de gemeentelijke overheid en heeft een ruime ervaring op het terrein van juridische advisering, kwaliteitszorg en control. Op het terrein van juridische kwaliteitszorg geldt hij als een van de pioniers in Nederland. Wim is op dit moment werkzaam als seniorjurist bij de gemeente Deventer en daarnaast 16 jaar als freelance docent algemeen bestuursrecht. Ook is hij lid van de onafhankelijke bezwarencommissie van de gemeente Apeldoorn. Wim is tot slot auteur van het boek “Checklists en leidraden juridische kwaliteitszorg” en medeauteur van het door Berghauser Pont Publishing uitgegeven boek “Gemeenterecht in de praktijk”.
 

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.


Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

bpboekplaatje

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 5 studie-uren rekenen.

BP Studieuren55

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 21 november 2019
 • 09:30 - 16:30
 • Utrecht
 • € 595,-
 • De genoemde cursusprijs is excl. btw en incl. koffie/thee/water en lunch (m.u.v. een dagdeelcursus).


aanmelden

Referenties
Duidelijk en actueel

Goede snelle cursus, heb weer een hoop geleerd

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.

Ronald Koppers Berghauser Pont Academy
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl