Incompany cursus


Rechtsbescherming in de Jeugdwet - alleen als incompany


 • Welke Awb besluiten kent de Jeugdwet?
 • Wie zijn belanghebbend bij deze besluiten?
 • Hoe zien de gemeentelijke verordeningen Jeugdwet er uit?
 • Welke rechtsbescherming kent de Jeugdwet?
 • Hoofdlijnen van de jurisprudentie Jeugdwet

Aanleiding

De Jeugdwet is sinds enkele maanden in werking en inmiddels beginnen de eerste juridische uitdagingen en dilemma’s zichtbaar te worden:
 • Voldoen de gemeentelijke verordeningen in verband met de problematiek van minderjarigen aan het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind
 • Welke hiaten kennen de gemeentelijke verordeningen?
 • Is de ouder zonder gezag belanghebbende bij verleningbeschikkingen die betrekking hebben op zijn of haar kind?
 • Hoe zal de kinderrechter zijn taak als bestuursrechter, handelend in beroepszaken tegen verleningsbeschikkingen, oppakken?
 • Hoe zit het met de persoonsgebonden budgetten, welke keuzes heeft de lokale wetgever daar?
Nu de wet al wat langer van kracht is wordt het nu tijd om de focus meer te leggen op de juridische mogelijkheden en onmogelijkheden van de Jeugdwet.

Inhoud en resultaat

In deze cursus zal, na een korte inleiding over de Jeugdwet en de spelers in het veld, met name aandacht worden besteed aan de rechtsbescherming tegen verleningsbeschikkingen en de regelgeving waarop deze beschikkingen gebaseerd zijn. Wie kan de beschikking aanvragen, hoe ziet de beschikking er uit, wie kan in beroep tegen de beschikking en hoe kijkt de rechter aan tegen de beschikking. De vorm van de cursus is die van het hoorcollege, maar met veel ruimte voor het stellen van vragen. Aan de hand van veel casusmateriaal zal de cursist zijn kennis op dit rechtsgebied kunnen verdiepen.

Doelgroep

De cursus is zowel bestemd voor juristen bezwaar en beroep van gemeenten en adviesbureaus als voor advocaten die zich met het jeugdrecht bezighouden.

Programma

In grote lijnen beslaat het programma de volgende onderwerpen:
 • De Jeugdwet en vormen van jeugdhulp (globaal overzicht ter inleiding)
 • Actoren in het jeugdrecht en belangrijke beginselen
 • De begrippen ouder, jeugdige, woonplaats en de plannen
 • De toegang tot de jeugdhulp
 • De gemeentelijke verordening(en) en de verschillende voorzieningen
 • Civiele procedures en de gevolgen voor de voorzieningen
 • Het belanghebbendenbegrip in de Jeugdwet
 • Internationale verdragen en hun invloed op beslissingen krachtens de Jeugdwet
 • De bezwarenprocedure en de inrichting daarvan in relatie tot het IVRK
 • Bestuursrechtelijke toetsing door de kinderrechter
 • Recente jurisprudentie

Docenten

mr. Willie Elferink
rechter bestuursrecht en familie- en jeugdrecht, rechtbank Overijssel
 
Willie Elferink heeft na 20 jaar ervaring binnen de gemeentelijk overheid in 2001 de overstap gemaakt naar de rechterlijke macht. Hij is in de rechtbanken Almelo en Gelderland werkzaam geweest als teamvoorzitter en bestuursrechter. Sinds 2013 is hij werkzaam bij de rechtbank Overijssel als teamvoorzitter en familie- en jeugdrechter. Daarnaast is hij auteur van het boek “Bestuursrecht in je opleiding” en geeft hij diverse opleidingen, van civielrecht voor de overheid, jeugdrecht tot bestuursrecht.
 

Materiaal

U ontvangt een map met de handouts en relevant achtergrondmateriaal als wetgeving en leidraden.

Tevens ontvangt de organisatie één exemplaar van het boek Tekst & Toelichting Jeugdwet.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u studie-uren rekenen.

BP Studieuren6

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • Prijs op aanvraag
aanmelden

Referenties

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.